เรื่องน่ารู้ประกันรถ

posted: 5 years ago
เรื่องน่ารู้ประกันรถ

comments

ประกันภัยรถ

ประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การดูแลรักษารถยนต์ของเราในระยะยาวหากต้องประสบกับ”อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน”จากความประมาทบนท้องถนน ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของเรารวมไปจนถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่นในกรณีที่เกิดเหตุร่วมกัน หรือเกิดเหตุอันทำให้ผู้อื่นต้องได้รับความเสียหาย ซึ่งเราต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าประกันภัยรถยนต์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหมายถึง ประกันภัยรถยนต์ที่รถทุกคันต้องมีติดไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ซึ่งได้ระบุเอาไว้ในกฎหมาย โดยถ้าหากรถคันไหนไม่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด โดยประกันภัยประเภทนี้เรียกว่า “พรบ.” โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อเกิดความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐบาล

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมายถึง ผู้เลือกซื้อมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อ ทำหรือ ไม่ทำ ประกันภัยรถยนต์ก็ได้ โดยเป็นสิทธิ์
ของผู้ซื้อทั้งสิ้น ขณะเดียวกันการประกันภัยรถยนต์ชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นหลายชั้นด้วยกันตั้งแต่ 1 – 5 ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงินเอาประกัน

แม้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบนั่นก็คือภาคบังคับและภาคสมัครใจ แต่สำหรับผู้ที่ซื้อรถใหม่นอกจากควรที่จะมีภาคบังคับติดรถ ควรที่จะเลือกซื้อประกันภัยแบบสมัครใจไว้ด้วยเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักขับรายใหม่ล้วนเกิดขึ้นได้ง่าย และมักเสียเปรียบ การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นเรื่องสำคัญมากอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตระหนัก หากคิดจะมีรถไว้ในครอบครอง


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon