เลขทะเบียนรถมงคล และวิธีแก้หากทะเบียนรถปัจจุบันไม่ถูกโฉลก

posted: 1 year ago
16,795 views
เลขทะเบียนรถมงคล และวิธีแก้หากทะเบียนรถปัจจุบันไม่ถูกโฉลก

comments

หลังจากครั้งที่แล้ว เราได้พูดถึงเรื่องของรถสีมงคลนำโชคกันไป มาวันนี้เราจะพาทุกคนไปเพิ่มดวงชะตาด้วยเลขทะเบียนรถมงคล พร้อมวิธีการแก้กัน ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าเลขทะเบียนของคุณนั้น ถูกโฉลกดีแล้วหรือยังนะ ?


วันอาทิตย์

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี ในป้ายทะเบียนรถ รวมไปถึง ตัวเลขทะเบียนรถเอง ก็ห้ามมีเลข 6 และเลข 3

วันจันทร์

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ สระทั้งหมด (เว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์) เพราะเป็นอักษรกาลกิณี (ซึ่งเป็นโชคดี แสดงว่า คนวันจันทร์สามารถมีตัวอักษรอะไรก็ได้ในเลขทะเบียน) ส่วนเลขทะเบียนรถ ก็ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5

วันอังคาร

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง ในเลขทะเบียนรถ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถ ต้องไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1


Morris Minor Vintage Car


วันพุธ (กลางวัน)

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี รวมไปถึงในทะเบียนรถ ส่วนตัวเลขทะเบียนรถ ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8

วันพุธ (กลางคืน)

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4  ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3

วันพฤหัสบดี

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น ในเลขทะเบียนรถ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี รวมไปถึง ตัวเลขทะเบียนรถ ห้ามไม่ให้มีเลข 7


traffic on steel bridge


วันศุกร์

ตามหลักทักษาแล้ว คนที่เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว ในเลขทะเบียนรถ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี รวมไปถึงเลขทะเบียนรถ ห้ามไม่ให้มีเลข 8 และเลข 7

วันเสาร์

ตามหลักแล้ว ทักษาคนที่เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ในเลขทะเบียนรถ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถ ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6เลขทะเบียนรถมงคล ในตำราอื่นๆ

นอกเหนือจาการนับคำนึงถึงวันเกิดของเจ้าของรถแล้ว เลขทะเบียนรถที่ดี ให้มงคลกับผู้เป็นเจ้าของนั้น เรายังสามารถหาเลขอื่นๆ ได้ ด้วยตำราโหราศาสตร์เล่มอื่น ซึ่งได้กล่าวถึงเลขทะเบียนที่ดีไว้ ดังนี้

ตำราที่ 1

 • เลขทุกตัวบวกรวมกันแล้วได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ยิ่งได้ 9 ถือว่า ดีมาก เช่น 2223 รวมกัน = 9
 • เลขคู่หน้า และ คู่หลังบวกรวมกันได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 8127 คู่แรก 8+1 = 9 คู่หลัง 2+7 = 9 ถือว่า ก้าวหน้า ก้าวหลัง เจริญดี
 • ตัวเลขตัวแรกบวกตัวสุดท้ายได้ 5 ขึ้นไป ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 8181 ถือว่าเป็นเลขที่ดีมากๆ เพราะเข้าข่าย 2 ประเด็น คือ ได้ 9 ทุกทิศทาง ถือว่าก้าวหน้า ก้าวหลัง เจริญดี
 • เลขทุกตัวต้องรวมกันแล้วไม่ได้ 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะ เช่น 9400
 • เลขคู่หน้า และ คู่หลัง รวมกัน ไม่ควรเป็นเลข 13 เพราะถือว่ามรณะ เช่น 9476 คือ 9+4 = 13 และ 7+6 = 13 ถือว่ามรณะทั้ง ไปหน้าและกลับหลัง
 • เลขตัวแรก และตัวสุดท้ายรวมกันไม่ควรเป็น 13 เพราะถือว่ามรณะ เช่น 4419 คือ 4+9 = มรณะ
 • ตัวเลขทั้งหมดไม่ควรถูกคร่อมด้วยเลข 1 เพราะเปรียบเหมือน เป็นโลงศพ เช่น 1771 หรือ 1001 หรือ 1641 เป็นต้น
 • ตัวเลขคู่กันไม่ควรเป็นเลข 1 ทั้งคู่ เพราะเปรียบเป็นโลงศพ เช่น 1178 หรือ 4311

ทั้งนี้ เลขทะเบียนที่มีตัวเลขสูง อย่าง 7 8 9 ถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะเลข 7 ถือเป็นเลขแห่งโชคลาภ เลข 8 เป็นเลขดีที่คนจีนชอบเหมาะกับการทำมาค้าขาย ส่วนเลข 9 เป็นเลขของความก้าวหน้า ส่วนตัวเลขทะเบียนของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งหลาย มักเข้าข่ายเลขมรณะกันทั้งนั้น


Teenage girl driving car - rear view, sun is visible through front window


ตำราที่ 2

ตามตำราบอกไว้ว่าตัว 13  31  37  73  35  53  30  03 ห้ามอยู่ติดกัน เพราะเป็นเลขที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ทะเบียนรถ  1313  3100  3737  3137  3537  7353  3031  เป็นต้น

ตำราที่ 3

ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดห้ามได้เท่ากับ 13  31  35  เช่น ทะเบียนรถ 1291  1129  2182  4900  5800  7789  9899  เป็นต้น ซึ่งการคิดคำนวณตัวเลขเพื่อหาคำทำนายไม่จำเป็นต้องสนใจตัวอักษร ให้นำเฉพาะตัวเลขด้านหลังมาคิดเท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว บางแห่งยังอาจจะต้องคำนวนไปถึงวันเวลาตกฟาก หรือมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาคำนวนในการหาเลขทะเบียนที่เป็นมงคลแก่ผู้ขับอีกด้วยวิธีแก้ไขเรื่องเลขทะเบียนรถ

บางคนที่ได้เลขทะเบียนรถมาแล้ว หรืออาจจะเป็นเลขทะเบียนจากรถที่ขับเป็นประจำ แต่ครั้งจะให้เปลี่ยน ก็อาจจะยุ่งยากเกินไปหน่อย  แน่นอนว่าแม้จะเป็นเลขทะเบียนที่ไม่เป็นมงคล เราก็สามารถปรับสมดุลใหม่ได้เช่นกัน โดยเราสามารถทำได้ด้วยนะ

 • ซื้อแผ่นทองคำเปลว 2 แผ่น (ทองคำแท้)
 • นำมาแปะบนตัวเลขป้ายทะเบียนที่ไม่ต้องการ แต่ให้คำนึงถึงผลรวมเลขที่เหลือ ให้ได้ความหมายที่ต้องการได้
 • แปะทับเป็นรูป 4 เหลี่ยมข้าวหลามตัด หมายถึงมุมแหลมขึ้นบน
 • ให้นำเทียนไขมาถูบริเวณที่แปะแผ่นทอง เพราะแปะปกติจะไม่ติด
 • แปะครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตรถ แม้แผ่นทองจะหลุดออกหลังล้างรถ
 • แปะทั้งแผ่นทะเบียนหน้า และ แผ่นทะเบียนหลัง

Rear view of a black Jaguar Mark X, Lima


ทั้งนี้ เรื่องเลขทะเบียนรถเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น เรื่องอุบัติเหตุ เลขมรณะนั้น ยังต้องขึ้นกับสติของผู้ขับ และความไม่ประมาทต่างๆ ด้วย ถ้ามีนิสัยในการขับรถที่ไม่สู้ดีนัก ก็อาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้เหมือนกัน

ต่อให้คุณมีเลขมงคลเป็นร้อยๆ เลข แต่ถ้าขาดสติ ขาดความระมัดระวัง ไม่ขยันทำงาน เลขนำโชค ถูกโฉลกเหล่านี้ คงไม่ช่วยคุณอย่างแน่นอน


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon