วิธี เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า ทรงคุณค่าและควรนำไปเป็นแบบอย่าง

posted: 2 years ago
2,372 views
วิธี เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า ทรงคุณค่าและควรนำไปเป็นแบบอย่าง

comments

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงมีวิธีการเลี้ยงดูโอรสและพระธิดาเป็นอย่างดี ด้วยองค์ความรู้ตามหลักการแพทย์และจิตวิทยาเด็กเฉกเช่นในปัจจุบัน มีทั้งความปราดเปรื่อง หลักแหลม และมีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง และนำมาใช้เป็นแบบอย่าง วันนี้ Rabbit Daily จึงขอรวบรวมวิธี เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า มาให้ได้รับชมและน้อมนำไปปฏิบัติกัน    

เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr,http://swsk.ac.th/2014/?p=994

วิธี เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า พระองค์ทรงเริ่มต้นจากการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ ทรงเป็นต้นแบบในเรื่องของการมีวินัย การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ รวมไปถึงการประพฤติตัวที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เนื่องจากเด็กเล็กจะเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิด ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจึงต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ

 

ใช้การเล่นพัฒนาทักษะ

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr.http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/11/P4884419/P4884419.html

ในช่วงปฐมวัยของพระธิดาและพระโอรสทั้งสามพระองค์ ทรงผ่านกิจกรรมการเล่นอิสระมากมาย สมเด็จย่าจะทรงเน้นให้ทั้งสามพระองค์เล่นกับธรรมชาติ ต้นไม้ น้ำ มากกว่าการเล่นของเล่น ใน ‘เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์’ หน้า 71- 88 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้พระนิพนธ์ไว้ว่า “ในสมัยนั้น วังสระปทุมยังนับว่าอยู่ชานเมือง อากาศยังบริสุทธิ์ แม่จึงอยากให้ลูกๆ ได้อยู่กลางแจ้งให้มากที่สุด ท่านจัดที่ทาง สิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ให้ทีละเล็กทีละน้อย สิ่งแรกที่สร้างขึ้น คือ ที่เล่นทราย ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่เห็นได้ในสวนสาธารณะในต่างประเทศ คือเป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมซึ่งมีทรายอยู่ข้างใน” ทรงอนุญาตให้เล่นน้ำ เล่นไฟในถังสังกะสี

“ในไม่ช้าการเล่นในกองทรายนั้นจะรู้สึกว่าไม่สนุกนัก เพราะเมื่อเอาน้ำเทลงในทราย น้ำก็จะซึมลงไปหมด จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดิน นำน้ำมาใส่ให้มาไหลในคลองแล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ที่พุ่มไม้” นี่คือการสัมผัสครั้งแรกกับงานชลประทาน และการปลูกป่า ผลจากการที่ได้เล่นคลุกดินทราย และได้ทำการทดลองกับธรรมชาติเหล่านี้ ส่งผลให้ทั้งสามพระองค์ได้พัฒนาความคิดและความสามารถ ซึ่งนับเป็นรากฐานที่ดีงามที่ทรงนำมาใช้พัฒนาประเทศชาติ จนถึงทุกวันนี้

 

สร้างสุขอนามัยที่ดี

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr,https://www.pinterest.com/pin/564568503262557720/

สมเด็จย่าทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของ ‘หลักโภชนาการ’ เป็นอย่างมาก ทั้งอาหารครบห้าหมู่ รวมไปถึงการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ สมเด็จย่าไม่ทรงโปรดให้ทุกพระองค์เสวยขนม และอาหารนอกเวลาที่กำหนด ดังที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์ในนิตยสารพลอยแกมเพชร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ไว้ว่า

“เวลาไปเฝ้าสมเด็จพระพันวัสสาฯ (สมเด็จย่าของในหลวง) ท่านเสวยอะไร ท่านก็อยากให้หลานด้วย แต่พอจะหยิบให้ ท่านก็จะบอกว่า “โอ๊ย…ไม่ได้หรอก เดี๋ยวแม่เขาจะมาว่าเอา”

นอกจากนี้พระองค์ทรงไม่ละเลยเรื่องสุขภาพร่างกายของพระโอรส และพระธิดา มีการพบแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างจริงจัง เช่น การให้พระโอรสทั้งสองพระองค์สรงน้ำเค็มที่ทรงผสมด้วยพระองค์เองตามที่แพทย์สั่งเพื่อให้เลือด และระบบประสาทดีขึ้น เป็นต้น

 

รู้จักค่าของเงินและประหยัดอดออม

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr.http://www.rukklon.com/index.php?topic=4164.0

สมเด็จย่าทรงสอนให้พระธิดาและพระโอรส ให้รู้จักใช้เงินของขวัญ โดยโอกาสพิเศษที่ทั้งสามพระองค์จะได้ของขวัญนั้นมีเพียงในโอกาสสำคัญอย่างวันปีใหม่ และวันพระราชสมภพเท่านั้น หากเมื่อต้องการได้ของเล่น หรือของใช้ที่ต้องการก็จะทรงรับสั่งให้เก็บเงินเอง แต่หากเป็นของที่ต้องใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา สมเด็จย่าก็จะทรงซื้อให้ และเมื่อในหลวงพระชนม์ได้ 8 พรรษา ก็ทรงซื้อกล้องถ่าย Coconet Midget กล้องถ่ายรูปคู่พระหัตถ์กล้องแรกด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์

 

เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลและวินัย

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr.https://www.pinterest.com/pin/576249714796228441/

เมื่อพระธิดาและพระโอรสทำผิดจนถึงขั้นต้องลงโทษ จะทรงมีการอธิบายเหตุผลก่อนว่า ‘ทำไมถึงถูกตี’ บางครั้งก็จะมีการเจรจากันว่าควรตีกี่ครั้ง แต่ส่วนมากแล้วสมเด็จย่าจะใช้วิธีการอธิบายว่าสิ่งใดควร และสิ่งใดไม่ควร โดยการพูดจาด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์

 

ตั้งเป้าหมายและรู้จัก ‘การให้’

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr.https://www.pinterest.com/pin/540854236473998086/

สมเด็จย่าทรงเป็นพระมารดาที่มีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกที่ชัดเจน คือ ทรงตั้งพระทัยในการพัฒนาอบรมพระธิดาและพระโอรสในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนพระองค์ แต่ทรงมองถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากคำสอนแล้วสมเด็จย่าท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็น ทรงอบรมทั้งสามพระองค์ให้รู้จัก ‘การให้’ โดยจะทรงตั้งกระป๋องออมสินที่เรียกว่า ‘กระป๋องคนจน’ หากพระองค์ใดไปทำกิจกรรมแล้วมีรายได้ มีกำไรจะต้องถูกเก็บภาษีด้วยหยอดใส่กระปุกนี้ 10% และทุกเดือนจะประชุมกันว่านำเงินนี้ไปทำประโยชน์ใดต่อไป เช่น บริจาคโรงเรียนตาบอด มอบให้เด็กกำพร้า หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน เป็นต้น

 

เน้นการพัฒนา EQ มากกว่า IQ

เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่า
cr.https://www.pinterest.com/pin/570479477773492537/

การ เลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่านั้น ท่านจะทรงสอนให้พระธิดาและพระโอรสรู้จักความรับผิดชอบ โดยจะทรงเน้นในเรื่องของการเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และแข็งแรง ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการเผชิญโลกเมื่อโตขึ้น หลักในการพัฒนาพระธิดาและพระโอรสของสมเด็จย่า คือ ต้องมีจริยธรรม ซื่อตรง และที่สำคัญ คือ การเน้นการพัฒนาจุดแข็ง โดยทรงตรัสไว้ว่า

“ในโลกนี้ไม่มีใครดี 100% ดังนั้นต้องหาจุดอ่อน และจุดแข็งของลูกให้เจอ เพื่อพัฒนาในส่วนนั้นได้ตรงจุด”  

 

จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถที่พ่อแม่จะทำ วิธีการเลี้ยงลูกแบบสมเด็จย่านั้นเป็นวิธีที่พ่อแม่ทุกคน สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ดั่งที่เราทุกคนเห็นได้จากพระโอรส พระธิดาทั้งสามพระองค์ ที่เติบโตมาเป็นบุคคลอันทรงคุณภาพที่สุด เท่าที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยมี  

 

ข้อมูล : Facebook Play Academy, HelenDoronEnglish


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon