ประกันการเดินทาง 5 สิ่งง่ายๆ ที่ต้องดูก่อนซื้อ

posted: 5 years ago
3,714 views
ประกันการเดินทาง 5 สิ่งง่ายๆ ที่ต้องดูก่อนซื้อ

comments

travel

มาดูกันว่าใครจำเป็นต้องทำ ประกันการท่องเที่ยว และประกันการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย

นักท่องเที่ยวอิสระ 

นักท่องเที่ยวประเภทที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มักจะต้องทำทุกอย่างเอง เริ่มตั้งแต่วางแผน การจองที่พักไปจนถึงการเดินทาง โดยที่ไม่มีบริษัททัวร์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ ดังนั้น นักท่องเที่ยวอิสระอาจพบกับปัญหาที่ไม่เคยได้พบมาก่อน ซึ่งก็มีความเสี่ยงมากน้อยตามแต่ละสถานที่ที่จะเดินทางไป การท่องเที่ยวแบบนี้ถึงแม้จะมีอิสระแต่ก็อาจไม่ปลอดภัยได้

Viriyah Insurance

นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัททัวร์ 

ปกติบริษัททัวร์จะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว แต่การประกันภัยการเดินทางก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์แต่ละบริษัทว่าจะจัดทำประกันภัยการเดินทางรูปแบบใดให้เรา โดยการคุ้มครองเริ่มต้น จะคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียว เพียง 100,000 บาท
ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนจากบริษัททัวร์ หากพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม จากบริษัทประกันภัยได้ทันที ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่บริษัททัวร์จัดให้

backpacking

ผู้ที่เดินทางไปประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

ได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ เบลเยี่ยม โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ลักแซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ ในกลุ่มนี้จำเป็นต้องทำประกันภัยเดินทางเนื่องจากเป็นข้อบังคับในการขอวีซ่า เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การเลือกซื้อประกันภัยเดินทางจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูว่าบริษัทที่รับทำ ประกันภัยเดินทางนั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถานทูตในกลุ่มนี้ ด้วยหรือไม่ และดูทุนประกันภัยขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1,500,000 บาท) เป็นอย่างน้อย ตัวเลขนี้ต้องตรวจสอบดูอีกครั้งว่าเป็นทุนประกันภัยในส่วนของค่ารักษาพยาบาล หรืออุบัติเหตุการเดินทางด้านการชดเชยในกรณีเสียชีวิต

MuangThai Insurance

ผู้ที่เดินทางไปทำงาน สัมมนาหรือประชุมที่ต่างประเทศ

ท่านสามารถตรวจสอบกับบริษัทของท่านได้ว่าได้มีการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศให้กับท่านหรือไม่ หรือตรวจสอบกับประกันภัยแบบอื่นที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่โดยปกติแล้วประกันสุขภาพที่ท่านทำไว้จะมีความคุ้มครองอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นควรซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไว้เพิ่มเติมเพื่อความอุ่นใจกว่า

ผู้ที่เดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อ

ควรทำการตรวจสอบกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหอพักที่ท่านได้ทำการเลือกไว้ว่ามีกฎข้อบังคับการทำประกันภัยกับบริษัทใดหรือไม่ และตรวจเช็คช่วงเวลาที่คุ้มครอง ซึ่งอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ครอบคลุม เช่น ช่วงเวลาเดินทางจนถึงลงทะเบียนเรียน ในบางครั้งการท่องเที่ยวก่อน หรือการเรียนภาษาในเบื้องต้น อาจเป็นเหตุให้ท่านควรเลือกซื้อประกันภัยเดินทางประเภทนี้ไว้ก่อนเช่นเดียว กัน


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon