การเลือกประกันอุบัติเหตุ

posted: 4 years ago
การเลือกประกันอุบัติเหตุ

comments

 

 

 

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ เลือกอย่างไรดีให้เหมาะกับตัวเอง ?

ประกันอุบัติเหตุ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่แยกออกมาจากกรมธรรม์หลัก ซึ่งผู้ซื้อทั้งหลายสามารถที่จะซื้อร่วมเข้ากับกรมธรรม์หลักหรือไม่ก็ได้ เนื่องจาก ประกันอุบัติเหตุ นั้นจะมีกฎที่แตกต่างกันออกไปอยู่พอสมควร เพราะจะเป็นส่วนในการคุ้มครองกับผู้ที่ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผลกระทบมาจากเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเพียงเท่านั้น โดยจะไม่คุ้มครองกับผู้ที่ป่วยโรคทั่วไป


อย่างไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่ของ ประกันอุบัติเหตุ มักจะอยู่ที่ลักษณะของกรมธรรม์ที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดอยู่พอสมควร จึงทำให้ค่าเบี้ยนั้นจึงอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะมองหา ประกันอุบัติเหตุแบบส่วนบุคคล หรือเรียกว่า PA นั้นจะต้องมีหลักในการเลือกที่ดี โดยที่อาจจะใช้ตัวเลือกง่าย ๆ ที่ทาง Askhanuman.co.th ได้นำมาเสนอในวันนี้

ขอบเขตในด้านการคุ้มครอง

ผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุ ทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าตัวลักษณะของกรมธรรม์นั้นมีขอบเขตของการคุ้มครองอย่างไรบ้าง เพราะบางกรมธรรม์อาจจะคุ้มครองเฉพาะผู้ถือครองเท่านั้นโดยไม่ครอบคลุมกับบุคคลคนอื่น ๆ ภายในครอบครัว ขณะเดียวกันควรทราบด้วยว่าในตัวของกรมธรรม์นั้นยังมีส่วนเสริมพิเศษอื่น ๆ ทางด้านใดบ้างไม่ว่าจะเป็น ค่าสินไหมทดแทน ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งโดยทั้งหมดล้วนจะขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยของการประกัน

ข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุ

ผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุทั้งหลายควรที่จะทำความเข้าใจ และอ่านรายละเอียดของตัวประกันเป็นอย่างดีเพราะข้อยกเว้นต่าง ๆ นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญมาก ๆ เพราะถ้าหากผู้ซื้อได้รับอุบัติเหตุที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ ตัวกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถที่จะคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การที่จะไม่คุ้มครองกับผู้ที่เป็นโรคทั่ว ๆ ไป หรือผู้ที่พยายามจะสร้างความบาดเจ็บให้กับตัวเอง

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ซื้อประกันอุบัติเหตุทั้งหลาย ควรที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนด้วยเพราะในแต่ละบริษัทย่อมที่จะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันออกไป บางแห่งอาจจะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในบางบริษัทก็อาจจะไม่ถึงครึ่งหนึ่ง หรืออาจจะน้อยกว่านั้น ดังนั้นผู้ซื้อทั้งหลายควรที่จะมองหาแบบที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากต้องการค่าสินไหมที่สูงก็ย่อมที่จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในระดับที่สูง และเหมาะสมผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์

ผู้ที่ต้องการประกันอุบัติเหตุ ทั้งหลายควรที่จะระบุผู้ที่จะต้องได้รับผลประโยชน์เอาไว้ด้วยในตัวของกรมธรรม์เพราะถ้าหากพลาดพลั้งอุบัติเหตุในครั้งนั้นส่งผลให้ตัวเจ้าของกรมธรรม์เสียชีวิต ย่อมที่จะต้องมีตัวแทนในการรับค่าสินไหมทดแทน แทนผู้ที่เสียชีวิตซึ่งค่าสินไหมที่ว่านั้นก็จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ หรือตามที่ได้เลือกไว้

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทางเลือกง่าย ๆ ที่หนุ่ม ๆ และสาว ๆ ทั้งหลายควรที่จะทำความเข้าใจก่อนที่จะเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเสมอ เพราะด้วยลักษณะของตัวกรมธรรม์ที่เคร่งครัด และมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายจึงต้องใส่ใจรายละเอียดดั่งที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลเสียได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

 


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon