กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก

posted: 2 years ago
กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก

comments

เส้นทางชีวิตของผู้คนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนประเทศใดก็ตาม ย่อมมีความคล้ายคลึงกันหมด คือเริ่มจาก การเกิด เข้าเรียน เรียนจบแล้วทำงาน จากนั้นก็ทำงานจนเกษียณ และตาย แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือค่านิยมในการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย

แต่ในวันนี้เรามี กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก ที่มีความแตกต่างกัน มาให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ทราบกัน ลองมาดูกันดีกว่าว่าผู้คนแต่ละประเทศนั้นจะมีค่าเฉลี่ยในช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตแต่ละช่วงตอนอายุเท่าไหร่กันบ้าง (เป็นของประเทศต่างๆ แต่ไม่มีไทยนะจ๊ะ สำหรับคนไทยก็น่าจะพอทราบกราฟเส้นทางชีวิต กับช่วงอายุที่เป็นจุดเปลี่ยนในแต่ละช่วงกันอยู่แล้วเนาะ)1. ประเทศสหรัฐอเมริกา

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่งงานตอนอายุ 29 ปี เกษียณตอนอายุ 66 ปี และตายตอนอายุ 77 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 27 ปี เกษียณตอนอายุ 66 ปี และตายตอนอายุ 82 ปี


2. ประเทศรัสเซีย

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (2)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 27 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 67 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 25 ปี มีลูกตอนอายุ 28 ปี เกษียณตอนอายุ 55 ปี และตายตอนอายุ 77 ปี


3. ประเทศฝรั่งเศส

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (3)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 34 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 79 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 31 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 85 ปี


4. ประเทศบราซิล

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (4)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 29 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 71 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 26 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 79 ปี


5. ประเทศอินเดีย

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (5)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 4 ปี แต่งงานตอนอายุ 28 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 63 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 4 ปี แต่งงานตอนอายุ 20 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 22 ปี เกษียณตอนอายุ 56 ปี และตายตอนอายุ 68 ปี


6. ประเทศเยอรมนี

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (6)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 34 ปี เกษียณตอนอายุ 65.3 ปี และตายตอนอายุ 79 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 31 ปี เกษียณตอนอายุ 65.3 ปี และตายตอนอายุ 83 ปี


7. ประเทศเกาหลีใต้

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (7)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 8 ปี แต่งงานตอนอายุ 32 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 79 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 8 ปี แต่งงานตอนอายุ 30 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 31 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 86 ปี


8. ประเทศญี่ปุ่น

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (8)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 31 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 81 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 29 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 30 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 87 ปี


9. ประเทศแคนาดา

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (9)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 4 ปี แต่งงานตอนอายุ 31 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 80 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 4 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 29 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 84 ปี10. ประเทศอังกฤษ

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (10)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่งงานตอนอายุ 34 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 79 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่งงานตอนอายุ 30 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 31 ปี เกษียณตอนอายุ 62.4 ปี และตายตอนอายุ 83 ปี


11. ประเทศเนปาล

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (11)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่งงานตอนอายุ 22 ปี เกษียณตอนอายุ 58 ปี และตายตอนอายุ 68 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่งงานตอนอายุ 18 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 20 ปี เกษียณตอนอายุ 58 ปี และตายตอนอายุ 71 ปี


12. ประเทศซาอุดิอาระเบีย

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (12)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 27 ปี เกษียณตอนอายุ 62 ปี และตายตอนอายุ 73 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 25 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 26 ปี เกษียณตอนอายุ 55 ปี และตายตอนอายุ 76 ปี


13. ประเทศสวีเดน

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (13)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 36 ปี เกษียณตอนอายุ 61-67 ปี และตายตอนอายุ 81 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 34 ปี เกษียณตอนอายุ 61-67 ปี และตายตอนอายุ 84 ปี


14. ประเทศเคนยา

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (14)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงานตอนอายุ 25 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 61 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 6 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 20 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 66 ปี


15. ประเทศชิลี

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (15)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 36 ปี เกษียณตอนอายุ 65 ปี และตายตอนอายุ 77 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 33 ปี มีลูกคนแรกตอนอายุ 34 ปี เกษียณตอนอายุ 60 ปี และตายตอนอายุ 83 ปี


16. ประเทศแองโกลา

กราฟเส้นทางชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ของผู้คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก (16)


ผู้ชาย : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงานตอนอายุ 25 ปี เกษียณตอนอายุ 45 ปี และตายตอนอายุ 51 ปี

ผู้หญิง : เข้าเรียนตอนอายุ 7 ปี แต่งงาน+มีลูกคนแรกตอนอายุ 21 ปี เกษียณตอนอายุ 45 ปี และตายตอนอายุ 54 ปี


และนี่ก็คือกราฟเส้นทางชีวิตของผู้คนทั้ง 16 ประเทศที่เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน ซึ่งมันก็เป็นค่าเฉลี่ยอายุของผู้คนโดยรวมทั้งประเทศนะ ซึ่งบางคนที่ดูแลตัวเองดีตลอดทั้งเรื่องการกิน การนอน และสุขภาพร่างกาย ก็อาจจะมีอายุยืนยาวเกินที่ในกราฟกำหนดไว้ก็ได้ แต่ที่แน่ๆ คือ ผู้หญิงของทุกประเทศนั้นมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายทั้งนั้นเลยเนาะ


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon