เอเชียประกันภัย | ASK Hanuman

posted: 5 years ago
1,727 views
เอเชียประกันภัย | ASK Hanuman

comments

เอเชียประกันภัย 

เกี่ยวกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด  ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ เป็นบริษัทที่ริเริ่มนวตกรรมการให้บริการประกันภัยแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ASIA 3+ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่สถานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันภัยให้แก่บริษัท ทางเอเชียประกันภัย ได้ทำข้อตกลงร่วมทุนกับธนาคาร DEG (KFW) ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐเยอรมัน

Viriyah Insurance

สินค้าของบริษัท เอเชีย ประกันภัย 1950

ภาย ใต้วิสัยทัศน์ของ บริษัท เอเชีย ประกันภัย 1950 จำกัด ที่ต้องการ “มุ่งมั่นสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ สินค้าใหม่พร้อมเพิ่มคุณค่าในกรมธรรม์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ” ทางบริษัทจึงได้มี การนำเสนอประกันชีวิต และประกันวินาศภัยที่แตกต่างจากคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์หลักของ เอเชีย ประกันภัย 1950 มีดังนี้: ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด นอกจากทางบริษัทมี ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 , 2, 3 และ 3+ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยขั้นพื้นฐานแล้ว ทางบริษัทยังมีประกันภัยกันชนรถยนต์และการประกันภัยกันชนรถจักรยานยนต์ เป็นข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย ใสส่วนของประกันภัยทางทะเล และการขนส่ง ยังมีการประกันครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากสงคราม และการนัดหยุดงานของพนักงาน ที่นอกเหนือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภายใต้การประกันเบ็ดเตล็ด เอเชียประกันภัย 1950 มีผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันโรคมะเร็ง ประกันภัยกอล์ฟ และประกัน HIP (เมื่อเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล)

MuangThai Insurance

บริการของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950

บริษัท เอเชีย ประกันภัย 1950 ริเริ่มการเปิดให้บริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าบนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพิ่มความสะดวก และการเข้าถึงบริการของบริษัทให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ มีบริการศูนย์ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับรับแจ้งเหตุ (โทร. 02-869-3333) มีการให้บริการการซื้อประกันภัยออนไลน์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีอู่และศูนย์ซ่อมในเครือกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าในทุกพื้นที่ จะได้รับการบริการด้วยมาตรฐานสูงสุด

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon