เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

posted: 5 years ago
1,277 views
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

comments

เอ็มเอสไอจีประกันภัย

เกี่ยวกับบริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ระดับชั้นนำในประเทศไทย มีบุคคลากรพร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีสาขาและศูนย์ฯรวม 11 แห่งให้บริการครอบคลุมทั่ว ประเทศไทย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญ คือ ประวัติและชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานกว่าศตวรรษ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งผู้บริหารมืออาชีพที่เคารพในกฎของบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี

บริษัทฯ ได้เตรียมแผน ความคุ้มครองที่เข้ากับทุก ๆ ไลฟ์สไตล์ในทุก ๆ ที่ที่ลูกค้าต้องการ มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้บริการ ทั้งลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

สำหรับประกันภัยส่วนลูกค้าบุคคล ทาง เอ็ม เอส ไอ จี มีประกันภัยให้เลือก ดังนี้ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยท่องเที่ยว ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพ

ในส่วนของประกันภัยเพื่อภาคธุรกิจ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยพนักงานและประกันภัยรถยนต์

การให้บริการ

บริษัทฯ ให้บริการ ประกันวินาศภัยอย่างมืออาชีพ ด้วยความเอาใจใส่และพร้อม ให้บริการตอบข้อซักถามเงื่อนไข กรมธรรม์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon