แท็กซี่โอดรัฐควรหนุน 2.32 พันล้านค่าติดตั้งจีพีเอส

posted: 1 year ago
แท็กซี่โอดรัฐควรหนุน 2.32 พันล้านค่าติดตั้งจีพีเอส

comments

นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่แท็กซี่ฯ นายวรพล แกมขุนทด ให้ข้อมูลว่าจากนโยบายกระทรวงคมนาคมที่บังคับให้รถแท็กซี่สาธารณะติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยและระบบติดตามจีพีเอสนั้น ผู้ขับขี่แท็กซี่ทั่วประเทศเดือดร้อนเนื่องจากต้นทุนติดตั้งมีราคาสูงมาก โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 29,000 บาทต่อคัน โดยในปี 2561 ปัจจุบันมีแท็กซี่ที่จะหมดอายุต้องต่อทะเบียนใหม่อีก 40,000 คัน เบื้องต้นคาดว่าภายในปีหน้าจะมีแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจดทะเบียนไม่ได้รวมประมาณ 80,000 คันแท็กซี่โอดรัฐควรหนุน 2.32 พันล้านค่าติดตั้งจีพีเอส
Credit: tnews

จึงอยากเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนค่าติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดราว 2,320 ล้านบาท เพราะผู้ขับขี่มีรายได้น้อยไม่ต้องการมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม และมีความเคลือบแคลงใจว่าตลาดการติดตั้งจีพีเอสรถโดยสารสาธารณะมีมูลค่าราวหลายพันล้านบาท แต่กลับมีเอกชนและสหกรณ์ผู้ได้รับอนุมัติ 16 ราย ซึ่งอาจมีการร่วมมือกันกำหนดราคาจนเกิดความไม่เป็นธรรมได้ โดยกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่) พ.ศ 2560 ซึ่งกำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคนจะต้อง ติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, มาตรค่าโดยสาร, ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร และกล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot รวมทั้งระบบเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon