แนะนำ การแพทย์ทางเลือก เพราะการรักษาไม่ได้มีแค่ทางเดียว

posted: 2 years ago
แนะนำ การแพทย์ทางเลือก เพราะการรักษาไม่ได้มีแค่ทางเดียว

comments

การดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญ คงไม่มีใครอยากให้โรคภัยมากล้ำกราย และก็มีไม่น้อยอีกเช่นกันที่ไม่ชอบไปหาหมอ แล้ว “กินยาซ้ำๆ” เวลาที่คนรอบข้างบอกให้ไปโรงพยาบาลทีไร เลยพาลไม่อยากไปแถมบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยอีกต่างหาก วันนี้เราเลยขอเสนอ การแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นการดูแลรักษาด้วยวิธีใหม่ที่ต่างออกไป เพื่อให้มีทางเลือกในการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี จะได้มีวิธีการรักษาในแบบที่เหมาะกับตัวเองที่สุดค่ะ


การแพทย์ทางเลือกคืออะไร

การแพทย์ทางเลือก
ภาพจาก http://www.ilgiornaledelcibo.it/wp-content/uploads/2016/11/yin-yang.jpg

หากสงสัยว่าการแพทย์ทางเลือกคืออะไรนั้น ก็สามารถจำกัดความได้ว่าการแพทย์ทางเลือก คือ  ศาสตร์ของการวินิจฉัย บำบัดรักษาหรือป้องกันโรค โดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาจากอาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ หรือช่วยให้สามารถรักษาชีวิตหรือให้กลับมาสู่สภาวะที่ไม่เจ็บป่วยได้ ซึ่ง การแพทย์มีหลายระบบ เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกหรือที่เรียกว่าการแพทย์แบบแผน (conventional medicine) การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวช การแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งหากจำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

Complementary Medicine คือ การแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน คือ การแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันเนื่องจาก ไม่สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้ในขณะนั้น เช่นกรณีผู้ป่วยแพ้ยาจนไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา เป็นต้น หรือผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน


ส่วนทางเลือกสำหรับการแพทย์ทางเลือก ก็มีหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น

1. สมาธิบำบัด

การแพทย์ทางเลือก


ไม่น่าเชื่อว่าสมาธิที่ดูเป็นวิธีการฝึกจิตทางศาสนานั้น จะสามารถนำมาใช้ในเชิงสุขภาพได้ด้วยทั้งในเรื่องของการลดความเครียด ความเจ็บปวด ลดภาวะการเผาผลาญพลังงาน การลดชีวะเคมีในกระแสเลือดอันเนื่องมาจากความเครียด ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดความดันโลหิต รวมทั้งเหนี่ยวนำคลื่นสมองที่จำเป็น ยิ่งในส่วนของการลดความเครียดนั้น มักถูกใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวล รวมถึงผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดต่ำลง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการทำสมาธิ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกาย จนทำให้เกิดระยะการผ่อนคลาย ซึ่งระยะการผ่อนคลายนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญในร่างกาย การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และสื่อเคมีในสมอง


2. โฮมีพาธี (Homeopathy medicine)

การแพทย์ทางเลือก


การบำบัดแบบนี้ เป็นศาสตร์พื้นบ้านชนิดหนึ่งของยุโรปที่เก่าแก่กว่า 200 ปี หากพูดง่ายๆ ก็คือวิธีการ “หนามยอกให้เอาหนามบ่ง” คือหากผู้ป่วยป่วยด้วยอาการแบบใด ให้สังเกต เฝ้าดูอย่างละเอียด แล้วให้ยาที่ทำให้คนปกติมีอาการเดียวกับผู้ป่วยมากที่สุด แล้วจึงสามารถนำยาตัวนั้นมารักษาผู้ป่วยได้ เหตุที่การรักษาแบบนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เพราะสามารถรักษาผู้ป่วยในช่วงที่โรคอหิวาตกโรคระบาดโดยใช้การบูรรักษาได้ผลดีกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนั้น เพราะอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาแบบนี้อยู่ที่ ร้อยละ 2.4 – 21.1 ในขณะที่รักษาแบบแผนปัจจุบัน อัตราการตายอยู่ที่ร้อยละ 50 จึงทำให้ได้รับการยอมรับ ส่วนยาที่ให้นั้นถูกทำให้เจือจางจนไม่มีความเป็นสสารเหลืออยู่แล้ว จึงค่อนข้างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ควรได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านยาหรือการรักษาแบบนี้โดยตรง


3. แมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics)

การแพทย์ทางเลือก


พูดง่ายๆ คือเป็นการรักษาโดยการรับประทานอาหาร แบบที่เหมาะกับสุขภาพของแต่ละคน ซึ่งการรักษาแบบนี้มีแนวคิดมาจากพุทธศาสนานิกายเซน คิดค้นขึ้นโดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น เป็นลักษณะการรักษาแบบธรรมชาตินิยม เน้นความสมดุลของหยินและหยาง มนุษย์ต้องกินและดำเนินชีวิตตามระเบียบขั้นที่จะนำไปสู่สุขภาพดี เน้นการรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับสภาวะหยินและหยางในธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ให้ได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องตามสภาวะร่างกายของแต่ละคน รักษาโดยการรับประทานอาหารอย่างถูกโรค ก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้น


4. โยคะ

การแพทย์ทางเลือก


โยคะ คงเป็นวิธีการที่หลายคนคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นการผสานทั้งด้านร่างกายและลมหายใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีประโยชน์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกายมากมายทั้งระบบหายใจ ระบบฮอร์โมน ระบบขับถ่าย ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ รวมถึงกระดูกและสมอง ทั้งยังช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิด้วย และสมาธิก็สามารถช่วยลดความเครียดและเรื่องต่างๆ ได้มากมายดังที่กล่าวไปเบื้องต้น


5. คีเลชั่น (Chelation therapy)

การแพทย์ทางเลือก


Chelation ช่วยในการขับสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย เช่น สารตะกั่ว ปรอท สารหนู หรือสารโลหะอื่นๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี เพราะนอกจากก่อให้เกิดอาการอักเสบในบริเวณที่สะสมแล้ว ยังทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระต้นเหตุความแก่ที่สาวๆ กลัวกันอีกด้วย ซึ่งนอกจากใช้แคลเซียม ไดแคลเซียม EDTA บำบัดแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ ของโปรแกรมบําบัด ได้แก่การควบคุมอาหาร การบริโภคอาหารเสริม การออกกําลังกาย โปรแกรมควบคุมความเครียด และในบางครั้งอาจรวมถึงการรับประทานยา เพิ่มเติม ในกรณีพิเศษบางกรณีแพทย์อาจจะพิจารณาให้มีการผ่าตัดด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องผ่า


นอกจากนี้ก็ยังมีการแพทย์ทางเลือกที่น่าสนใจแบบอื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Aromatherapy กลิ่นบำบัดเพื่อสุขภาพ  Cell Therapy  หนอนบำบัด  รำไทเก๊ก การกดจุด ซี่กง ธรรมชาติบำบัด ปัสสาวะบำบัด พลังบำบัด  ภูษาบำบัด ผึ้งบำบัด เป็นต้น

การแพทย์ทางเลือก


นอกจากการดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนเยอะๆ ออกกำลังกาย รวมทั้งศึกษาการแพทย์ทางเลือกไว้ให้อุ่นใจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการดูแลตัวเองอย่างรอบคอบ เต็มรูปแบบ ก็คือ การทำประกันชีวิต ที่นอกจากจะเป็นการออมเงินแล้ว ยังคุ้มครองความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุมของคุณ จึงควรพิจารณาเลือกประกันชีวิตที่คุ้มค่าอย่าง GENERALI ที่คุ้มครองสูงสุดถึง 15 ปี จ่ายเบี้ยครบ 7 ปีรับเงินคืน 729% แม้ว่าเป็นโรคร้ายก็สามารถสมัครได้ เท่านี้ก็อุ่นใจแล้วค่ะ

 


avatar
by *muiyoo*
ต้องเป็นเพราะชื่อหมุยยู้ แปลว่าสิ่งที่สวยงามแน่ๆ เลยได้มาเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม แฟชั่น สุขภาพ เครื่องสำอาง ทำอาหาร เข้าทางทุกอย่าง ใครชอบสาระดีๆ แทรกคารมขบขันประสาชะนีบ้าๆ บอๆ ก็ขอให้มิตรรักแฟนเพลงติดตามกันไปนานๆ เนอะ^^

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon