แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ

posted: 5 years ago
1,515 views
แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ

comments

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน  ผมอยากแนะนำให้ท่านเข้าใจ ประกันอุบัติเหตุ มากขึ้นเพื่อที่ท่านสามารถทำ ประกันอุบัติเหตุ ได้เหมาะสมเเละคุ้มค่าที่สุด เริ่มเเรกเรามาทำความรู้จักกับ ประกันอุบัติเหตุ ก่อนเลยครับ

Viriyah Insurance

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

การประกันภัยอุบัติเหตุ

แบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ กลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

Bangkok Insurance

การ ประกันอุบัติเหตุ แบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้

ประเภทของการ ประกันอุบัติเหตุ สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การ ประกันอุบัติเหตุ ประเภทนี้เรียกว่า การประกันภัย หมายถึง การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือจะรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย

ประเภทของการ ประกันอุบัติเหตุ ใช้ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง

1. การ  ประกันอุบัติเหตุ เหตุกลุ่ม เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร โดยมีลักษณะจะคิดเหมาเป็นรายบุคคล หากบุคคลใดได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้น ก็ถือว่าหมดการคุ้มครอง

2. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นการประกันภัยลักษณะเดียวกับการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ

เเนะนำบริษัทประกันภัย

Siam City Insurance Co., Ltd

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อว่า บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้งรวม 7 ท่าน นำโดยพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง คือ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โดยการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ถือหุ้น และในกลุ่มสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้สร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด สินค้าประกันภัยของบริษัทมี 4 ประเภท :

–          ประกัน รถยนต์(Car)

–          ประกันภัยทะเลและขนส่ง

–          ประกันอัคคีภัย

–          ประกันเบ็ดเตล็ด ; ประกันสุขภาพและชีวิต , ประกันภัยทางวิศวกรรม

ACE group Insurance

เอซ มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันอุบัติเหตุเสริม ประกันภัยต่อ และประกันชีวิตเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

บริษัทโดดเด่นในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม การบริการที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและ เสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญในการรับประกันและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในหลายประเทศทั่วโลกด้วยทรัพย์สินมูลมากกว่า 87 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2554 เกือบ 21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับ AA- โดย Standard & Poor’s และ A+ โดย  A.M. Best การได้รับการจัดอันดับในระดับดังกล่าว แสดงถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุนและความมีเสถียรภาพทางด้านการเงิน ในประเทศไทย เอซ กรุ๊ปให้บริการการประกันภัยธุรกิจเชิงพาณิชย์และประกันภัยต่าง ๆ ในประเทศ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทแก่ทั้งลูกค้ากลุ่มและรายบุคคล


avatar
by เก่ง ทองเจือ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon