ทำความรู้จักกับ ‘แบบทดสอบ MBTI’ เพื่อทำความรู้จักกับ ‘ตัวเอง’

posted: 2 years ago
4,215 views
ทำความรู้จักกับ ‘แบบทดสอบ MBTI’ เพื่อทำความรู้จักกับ ‘ตัวเอง’

comments

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าตัวเองชอบอะไร หรืออยากทำอะไร สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไร โดยเฉพาะในช่วงการทำงาน รวมไปถึงคนที่สงสัยว่าสิ่งที่ชอบแต่กลับทำได้ไม่ดี แต่กลับทำอีกสิ่งหนึ่งได้ดีทั้งๆ ที่ไม่ได้ชอบ ซึ่งทั้งหมดนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่เรายังไม่เคยรู้ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ ลองไปทดสอบกันดีกว่า กับแบบทดสอบ MBTI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยใช้ในการวัดความชอบในอาชีพ ความสนใจ แม้กระทั่งการเลือกคู่ครอง โดยเกณฑ์ของแบบวัดนี้จะแบ่งบุคคลออกเป็น 4 มิติ ได้แก่EI : เปิดเผย แสดงตัว (Extroversion) – เก็บตัว (Introversion) เจตคติในการใช้พลังงาน

Extrovert: มีลักษณะจะได้รับการกระตุ้นจากภายนอกตัวเองให้ใช้พลังงาน ชอบเข้าสังคม มีความเกี่ยวพันธ์กับสิ่งรอบข้าง ชอบพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรม ชอบอยู่กับผู้อื่น และสนใจทุกอย่างรอบตัว

Introvert: มีลักษณะการใช้พลังงานที่มาจากการกระตุ้นจากในตัวเอง เช่น ความคิด อารมณ์ เป็นคนเงียบขรึม ไม่ชอบสุงสิงกับผู้อื่น ชอบคิดอะไรลึกซึ้ง ชอบคิดก่อนทำ

SN : ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) – หยั่งรู้ (Intuition) การแสวงหาและเรียนรู้ข้อมูล

Sensing: มักจะเชื่อถือข้อมูลที่ได้มาจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งจากภายในและภายนอกตัว ชอบทำงานอยู่กับความเป็นจริง ใส่ใจกับรายละเอียด และข้อเท็จจริงตรงหน้า

Intuition: รับรู้แสวงหาข้อมูลโดยการคาดการณ์ มองไกลไปจากความเป็นจริง เพื่อหาความเป็นไปได้ ชอบหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ และแรงบันดาลใจสูง

TF : ใช้ความคิด (Thinking) – ใช้ความรู้สึก (Feeling) ลักษณะการตัดสินใจ

Thinking: ชอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มีความคิดที่เป็นระบบ มีระเบียบขั้นตอน ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสิน จริงจังเป็นการเป็นงาน และรักความยุติธรรม

Feeling: ตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก ให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของตัวเอง และคนรอบข้าง ชอบทำงานกับคน มีจิตใจห่วงใยผู้อื่น

JP : ตัดสิน (Judgement) – รับรู้ (Perception) แบบแผนการดำเนินชีวิต

Judgement: ใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบขั้นตอนมีแบบแผน ชอบใช้ชีวิตอย่างมีโครงสร้าง สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้อย่างมีขั้นตอน

Perception: ใช้ชีวิตแบบอิสระ ยืดหยุ่นตามธรรมชาติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ไม่ชอบระเบียบเคร่งครัด อยากเข้าใจคนอื่นมากกว่าควบคุม และพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ

โดยหลังจากเข้าใจบุคลิกของตัวเองจากหลักทั้ง 8 แบบข้างต้นแล้ว ในเบื้องต้นก็สามารถประเมินบุคลิกของตัวเองได้ ด้วยชนิดของบุคลิกภาพ 16 ประเภท แต่หากจะให้ถูกต้องแบบได้มาตรฐาน ก็ต้องใช้แบบสอบถามที่ได้รับการยอมรับ หรือจะลองทำแบบทำสอบ ที่นี่ เมื่อทำแล้วสามารถดูผลการทดสอบได้ ที่นี่

บุคลิกภาพ 16 ประเภท

mbti-chart

ISTJ

จริงจัง เงียบขรึม ประสบความสำเร็จจากความตั้งใจ ละเอียดรอบคอบ เป็นคนพูดจริงทำจริง มีระเบียบ มีขั้นตอนในการทำงาน เชื่อถือในสิ่งที่เห็นจริง ควบคุมสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบได้เรียบร้อย ตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรเอาใจใส่ โดยไม่สนคำทักท้วง

ศาสตราจารย์สเนป คือตัวอย่างของผู้มีบุคลิกภาพ แบบ ISTP จากหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์
ศาสตราจารย์สเนป คือตัวอย่างของผู้มีบุคลิกภาพ แบบ ISTJ จากหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์

อาชีพที่เหมาะ : นักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย นิติกร ทันตแพทย์ ทหาร โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Queen Elizabeth และ Warren Buffet, Morgan Freeman, Matt Damon และ Natalie Portman

ISTP

ภายนอกดูเยือกเย็น เงียบ เรียบร้อย ช่างสังเกต วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยความสนใจใคร่รู้ มีอารมณ์ขันที่ออกมาอย่างเหนือความคาดหมาย สนใจเรื่องที่มีเหตุผล ชอบตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ในการพิจารณาความจริง โดยยึดตรรกของเหตุและผล

Josh-Hutcherson-as-Peeta-Mellark
Peeta Mellark คือตัวอย่างของผู้มีบุคลิกภาพ แบบ ISTP จากภาพยนตร์ The Hunger Game

อาชีพที่เหมาะ: ช่างฝีมือ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ผู้รักษาความปลอดภัย นักสถิติ

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Steve Jobs, Michael Jordan, Tom Cruise, Clint Eastwood, Bruce Lee และ James Dean

ISFJ

เงียบขรึม มีความรับผิดชอบ เป็นมิตร มีคุณธรรม ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุจุดประสงค์ เสมอต้นเสมอปลาย ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง สามารถจดจำรายละเอียดได้ดี ซื่อสัตย์ มีความเข้าในชีวิต เกรงใจผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น

captainamerica-1280x720
Captain America คือตัวอย่างของผู้มีบุคลิกภาพ แบบ ISFJ

อาชีพที่เหมาะ: ผู้นำทหาร ผู้จัดการ นักสืบ ตำรวจปฏิบัติการ ผู้บัญชาการตำรวจ ครู ผู้พิพากษา นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ พยาบาล บรรณาธิการ บรรณารักษ์ พระ หมอสอนศาสนา นักตกแต่งภายใน เลขานุการ

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ แม่ชีเทเรซ่า, Kate Middleton, Kanye West, Kim Kardashian, Anthony Hopkins และ Tiger Woods

ISFP

สงบเสงี่ยม ดูเป็นมิตร อารมณ์อ่อนไหว มีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง ไม่บังคับหรือแสดงความเห็นต่อความชอบของคนอื่น ไม่ชอบเป็นผู้นำ แต่เป็นผู้ตามที่ดี ไม่ชอบถูกบีบบังคับ จึงทำงานแบบสบายๆ เพื่อให้งานเสร็จ สนุกอยู่กับปัจจุบัน

เอล์ฟสุดหล่ออย่างเลโกลัส ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุลิกภาพแบบ ISFJ
เอล์ฟสุดหล่ออย่างเลโกลัส ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุลิกภาพแบบ ISFJ

อาชีพที่เหมาะ: นักดนตรี ครู ศิลปิน บรรณารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แต่งเพลง นักเขียน

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Jacqueline Kennedy Onassis, Lady Gaga, Brad Pitt, Princess Diana และ David Beckham

INFJ

มีความพากเพียรในการทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จ ด้วยการทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการทำงาน เด็ดเดี่ยว ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น เชื่อมั่นในหลักการของตนเอง มักจะได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่นในการตัดสินใจ

Episode 5 "Kill The Boy"
คัวละครขวัญใจคนทั้งโลกอย่าง Jon Snow กับบุคลิกภาพแบบ INFJ

อาชีพที่เหมาะ: เสมียน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปิน

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Mahatma Gandhi, Agatha Christie, Adolf Hitler, Benedict Cumberbatch และ Al Pacino

INFP

เต็มไปด้วยกระตือรือร้น จริงใจ ซื่อสัตย์ แต่พูดน้อย ค่อนข้างถ่อมตัว สนใจการเรียนรู้ ภาษา และโครงการของตนเอง ชอบทำงานปริมาณมากจนสำเร็จ เป็นมิตรแต่ไม่แสดงออก ไม่ยึดติดกับวัตถุและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ฮอบบิทอย่างโฟรโดที่ต้องต่อสู้กับแหวนทั้งเรื่อง แถมยังต้องระวังเจ้ากอลลั่มอีก มีบุคลิกแบบ INFP
ฮอบบิทอย่างโฟรโดที่ต้องต่อสู้กับแหวนทั้งเรื่อง แถมยังต้องระวังเจ้ากอลลั่มอีก มีบุคลิกแบบ INFP

อาชีพที่เหมาะ: ครู นักดนตรี นักแสดง นักหนังสือพิมพ์ นักแปล นักจิตบำบัด พระ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, Vincent van Gogh, Johnny Depp และ Robert Pattinson

INTP

มีลักษณะเงียบ สำรวม และระมัดระวัง สนใจเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์ ชอบการแก้ปัญหาแบบตรรกะ และการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความคิดและเหตุผล ให้ความสนใจในงานสังคมหรือการพูดคุยเพียงเล็กน้อย มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ มีความต้องการอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจเพื่อที่จะนำความสนใจนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

แม่มดคนสวยอย่าง Hermione Granger กับบุคลิกภาพแบบ INTP
แม่มดคนสวยอย่าง Hermione Granger กับบุคลิกภาพแบบ INTP

อาชีพที่เหมาะ: นักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเคมี นักกฎหมาย ครู นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและพัฒนา

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Albert Einstein, Jane Austen, Abraham Lincoln และ Jesse Eisenberg

INTJ

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิด และจุดมุ่งหมายในสิ่งที่สนใจ มีพลังในการทำสิ่งนั้นจนสำเร็จ เป็นคนช่างสงสัย ช่างจินตนาการ รักอิสระ มีความมุ่งมั่นมากจนดูเหมือนดันทุรัง รู้จกมองข้ามสิ่งเล็กน้อย เพื่อไปถึงความสำเร็จ

Magneto วายร้ายแห่ง X-Men มีบุคลิกภาพแบบ INTJ
Magneto วายร้ายแห่ง X-Men มีบุคลิกภาพแบบ INTJ

อาชีพที่เหมาะ: นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Isaac Newton, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Arnold Schwarzenegger และ Colin Firth

ESTP

มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ไม่วิตกกังวล สนุกกับเรื่องต่างๆ ชอบเครื่องจักร ชอบกีฬาที่ผู้เล่นหลายคน อดทน ปรับตัวง่าย อนุรักษ์นิยม ไม่ชอบอธิบายอะไรยาวๆ เชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

สงสัยมาตลอดว่าพี่แกมองเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไง ผมปรกตาขนาดนั้น พี่ Daryl แห่ง The Walking Dead กับบุคลิกภาพแบบ ESTP
สงสัยมาตลอดว่าพี่แกมองเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไง ผมปรกตาขนาดนั้น พี่ Daryl แห่ง The Walking Dead กับบุคลิกภาพแบบ ESTP

เหมาะกับอาชีพ: ตำรวจ คนขับรถ นักสืบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ นักสถิติ วิศวกร นักแสดง ช่างไม้ ช่างกล ผู้ประพันธ์เพลง นักบิน นักกีฬา ศิลปิน นักลงทุน

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ John F. Kennedy, Donald Trump, Angelina Jolie, Taylor Swift, Miley Cyrus และ Ben Affleck

ESFP

ชอบเข้าสังคม เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำให้ผู้อื่นสนุกสนานอยู่เสมอ ชอบกีฬา สนใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่

สาวน้อยจากดาวศุกร์ 'เซเลอร์วีนัส' กับบุคลิกภาพแบบ
สาวน้อยจากดาวศุกร์ ‘เซเลอร์วีนัส’ กับบุคลิกภาพแบบ ESFP

อาชีพที่เหมาะ: ครูอนุบาล ครูประถม ผู้ดูแลเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แต่งเพลง นักเขียน

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Bill Clinton, Steven Spielberg, Beyonce, Justin Bieber และ Leonardo DiCaprio

ESTJ

เป็นคนพูดจริงทำจริง เชื่อในสิ่งที่จับต้องได้ มีหัวด้านธุรกิจ และเครื่องจักรกล ไม่ค่อยสนใจเรื่องวิชาการที่ไม่ตนเองไม่ได้สนใจ แต่สามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องทำงานที่จำเป็น ชอบจัดการดำเนินงานต่างๆ มีความเป็นนักบริหารที่ดี แต่ยังนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นน้อยอยู่

Sideshow-ROTJ-Darth-Vader-Figure-011
ตัวร้ายแห่งจักรวาลอันไกลโพ้นอย่าง Darth Vader มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ

อาชีพที่เหมาะ: นักลงทุน ตำรวจที่ทำงานศูนย์บัญชาการ ตำรวจสืบสวน นักกีฬา นักแสดง

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Hillary Clinton, Michelle Obama Saddam Hussein และ Emma Watson

ESFJ

มีน้ำใจโอบอ้อมอารี ช่างพูด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความปรองดอง ชอบทำสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น ทำงานได้ดีเมื่อได้รับคำชม และการสนับสนุน

เจ้าหญิงอันนาผู้ Build a snowman ทั้งวัน และมีจิตใจโอบอ้อมอารี กับบุคลิกภาพแบบ ESTJ
เจ้าหญิงอันนาผู้ Build a snowman ทั้งวัน และมีจิตใจโอบอ้อมอารี กับบุคลิกภาพแบบ ESFJ

อาชีพที่เหมาะ: พยาบาล ครูประถม นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ เลขานุการ นักกายภาพบำบัด ผู้ทำงานด้านศาสนา เจ้าหน้าที่การบิน ผู้ทำงานด้านสุขภาพ ผู้ทำงานธนาคาร

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Prince William, Anne Hathaway, Elton John, Selena Gomez และ Ariana GrandeENFP

มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น ช่างคิดช่างฝัน ทำได้ทุกสิ่งที่สนใจ มักแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ชอบทำงานที่ต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหามากกว่าการวางแผน มีความสามารถในการหาเหตุผลโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ

Luffy สุดเท่จากการ์ตูนดัง One Piece มีบุคลิกภาพแบบ ENFP
Luffy สุดเท่จากการ์ตูนดัง One Piece มีบุคลิกภาพแบบ ENFP

อาชีพที่เหมาะ: นักลงทุน นักจิตวิทยา นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง ครู นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Walt Disney, Che Guevara, Keira Knightley, Daniel Radcliffe และ Joseph Gordon-Levitt

ENTP

คล่องแคล่ว ช่างคิด มีความสามารถหลายด้าน มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างสูง พูดจาขวานผ่าซาก ชอบแก้ปัญหา ชอบความท้าทาย ให้ความสำคัญกับงานที่เป็นแบบแผน ชอบเปลี่ยนสิ่งสนใจใหม่ๆ ใช้เหตุผลต่อสิ่งที่ตนเองต้องการ

ขุ่นชาย Tony Stark ซูเปอร์ฮีโร่จอมแสบ ผู้มีบุคลิกภาพแบบ ENTP
ขุ่นชาย Tony Stark ซูเปอร์ฮีโร่จอมแสบ ผู้มีบุคลิกภาพแบบ ENTP

อาชีพที่เหมาะ: นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักกฎหมาย นักออกแบบซอฟต์แวร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์ วิศวกร นักลงทุน ช่างภาพ นักแสดง ตัวแทนฝ่ายขาย

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Leonardo da Vinci, Barack Obama, Mao Zedong, Robert Downey Jr. และ Hugh Grant

ENFJ

มีความรับผิดชอบสูง ชอบโต้ตอบ ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่น ทำทุกอย่างเต็มที่โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มักแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการ ชอบเข้าสังคม เห็นใจผู้อื่น มีความอ่อนไหวต่อคำชม และคำวิจารณ์

ขวัญใจหนุ่มวัย 90 ทั่วโลกอย่าง Padme Amidala มีบุคลิกภาพแบบ
ขวัญใจหนุ่มวัย 90 ทั่วโลกอย่าง Padme Amidala มีบุคลิกภาพแบบ ENFJ

อาชีพที่เหมาะ: นักจิตวิทยา พระ ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักการเมือง นักการทูต ผู้ให้คำปรึกษา นักเขียน

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Nelson Mandela, Tony Blair, Oprah Winfrey, Kate Winslet, Jennifer Lawrence และ Bradley Cooper

ENTJ

จริงใจ เปิดเผย ตัดสินใจเด็ดขาด มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการพูดอย่างมีเหตุผล สนใจข่าวสารรอบตัว ชอบค้นคว้าความรู้ให้กับตนเองเสมอ บางครั้งแสดงความมั่นใจเกินกว่าประสบการณ์จริงที่ตนเองเคยมี

Gale อีกหนุ่มหล่อจาก The Hunger Game มีบุคลิกภาพแบบ
Gale อีกหนุ่มหล่อจาก The Hunger Game มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ

อาชีพที่เหมาะ: นักบริหารในองค์กร นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักกฎหมาย ผู้พิพากษา นักลงทุน อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ ได้แก่ Bill Gates, Aung San Suu Kyi, Adele, George Clooney และ Joseph Stalin

ถึงแม้ว่าหลักการเหล่านี้จะขึ้นชื่อว่าได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายก็จริง แต่ก็ใช่ว่าจะตรงเสมอไป เพราะแต่ะคนอาจมีปัจจัย และประสบการณ์ที่ต่างกัน หรือแม้กระทั่งวัยที่เปลี่ยนไป บุคลิกภาพก็อาจเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกัน ส่วนเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจเรื่องของอาชีพการงานสามารถติดตามได้ที่ Rabbit Daily โดยจะมีเรื่องราวดีๆ อย่างเช่น ข้อคิดดีๆ ในการทำงาน จากคนอายุ 30 ถึงเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำงาน และ 10 สิ่งที่ไม่ควรบอกฝ่าย HR ก่อนสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ห้ามพลาดนะจ๊ะ!

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก http://lifehacker.com

 


avatar
by DeepA
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon