แพทย์ – พยาบาล เตรียมพร้อมดูแลปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ

posted: 1 year ago
แพทย์ – พยาบาล เตรียมพร้อมดูแลปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ

comments

กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับคณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลและให้บริการประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวางแผนเตรียมความพร้อมและประสานงานการให้บริการและจัดบริการทางการแพทย์ทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉินวิกฤติ เช่น จัดบริการหน่วยรักษาพยาบาล รวมถึงระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่าง ๆ ในการวางแผนและปฏิบัติงานโดยในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กองแพทย์หลวงและกรมแพทย์ทหารบก จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในส่วนของพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ ให้ข้อมูลว่า สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลพื้นที่ ประกอบด้วย กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสี่เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู นอกจากนี้ สำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะด้านการแพทย์ ได้จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลที่วัดทั้ง 62 วัด ซึ่งจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยในส่วนของพื้นที่ชั้นในที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น ได้เตรียมความพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับส่งต่อในกรณีฉุกเฉินไว้ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลหัวเฉียว

ขณะเดียวกัน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้เตือนประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตั แนะพักผ่อนให้เพียงพอ พกยารักษาโรคประจำตัว เขียน ชื่อ-สกุลของญาติติดตัว หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน และจะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที

shutterstock_671723128

สำหรับการเตรียมตัวของประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมการแพทย์ จึงมีคำแนะนำการเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้
• ก่อนออกเดินทาง ควรศึกษาเส้นทาง จราจร และเส้นทางเดินรถ ให้ละเอียด ทั้งขาไป และ ขากลับ
• ก่อนวันเดินทาง ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
• พกอาหารและน้ำดื่ม รวมถึง ร่มหมวก และยาดม ติดตัวไว้ด้วย
• ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ควรพกยาและรายชื่อยาติดตัวไว้ตลอดเวลา รวมถึงต้องทานยาและอาหารตามเวลาด้วย
• ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรเขียน ชื่อ สกุล หมายเลข โทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ ระบุโรคที่เป็น โรงพยาบาลรักษาเป็นประจำ ประวัติการแพ้ยา พกในกระเป๋าสตางค์หรือที่หาได้ง่ายในยามฉุกเฉินสิ่งสำคัญที่อธิบดีกรมการแพทย์ย้ำเป็นพิเศษนั่นคือ เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หายใจติดขัด หอบเหนื่อย วิงเวียนหน้ามืด ใจสั่น คล้ายจะเป็นลมเกิดขึ้น ให้เข้าพบแพทย์ตามจุดที่ให้บริการทันที ซึ่งจะมีแพทย์ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หากสุขภาพไม่แข็งแรง ควรรับชมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon