นวัตกรรมแว่นติดเซ็นเซอร์ช่วยนำทางผู้ป่วย

posted: 2 years ago
นวัตกรรมแว่นติดเซ็นเซอร์ช่วยนำทางผู้ป่วย

comments

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้า เพื่อช่วยให้มนุษย์มีอายุที่ยาวนานขึ้น ล่าสุดหลายหน่วยงานต่างร่วมมือและให้ความสำคัญกับการผลิตแว่นตาเซ็นเซอร์ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา หรือผู้ป่วยอัมพาตสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นศิริราชเตรียมผลิตแว่นตาติดเซ็นเซอร์ช่วยผู้ป่วยอัมพาต

โรงพยาบาลศิริราชได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยในอนาคตเตรียมผลิตแว่นตาติดเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถบังคับรถเข็นวีลแชร์ให้เคลื่อนที่ไปไหนๆ ได้ตามทิศทางที่ตนเองต้องการ โดยไม่ต้องใช้แขนขาหรือคนช่วยเข็นรถ แต่ใช้เพียงการกรอกตาเท่านั้น ถือว่า เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคต (Future medicine) ที่จะช่วยผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น


พระมงกุฎเกล้าผลิตแว่นตานำทางช่วยเหลือทหารชายแดนใต้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประดิษฐ์ แว่นตา ( PMK Glasses Navigator ) สำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็นให้ฝึกใช้เดินทางด้วยตัวเอง แทนไม้เท้าที่อาจยังไม่คุ้นเคย ผ่านระบบเซ็นเซอร์ โดยจะช่วยบอกระยะห่างระหว่างผู้ใช้กับสิ่งกีดขวางด้านหน้าได้ไกล 3 เมตร โดยทีมผู้ประดิษฐ์พัฒนาแว่นตานี้มาแล้วถึง 2 ครั้ง และเตรียมนำไปทดลองกับผู้ป่วยจริงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น ลดความเทอะทะของอุปกรณ์ และทำให้แว่นตากับเซ็นเซอร์เป็นชิ้นเดียวกัน

ขอบคุณภาพ-ข้อมูลwww.tnnthailand.com
ขอบคุณภาพ-ข้อมูลwww.tnnthailand.com

พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผอ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ในแต่ละปีโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยราชการสนามเฉลี่ยปีละ 100 คน ส่วนใหญ่สูญเสียแขน หรือขา แต่การพบว่าสูญเสียการมองเห็นนั้นมีน้อยมาก โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 2 รายเท่านั้น ซึ่งเกิดจากการโดยสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะ จนไปกระทบต่อสมองส่วนการมองเห็น ซึ่งโรงพยาบาลยังไม่มีการช่วยเหลือที่ครอบคลุม ต่อมาจึงร่วมกับสถาบันการศึกษาประดิษฐ์แว่นตานำทางขึ้นมา เพราะนอกจากช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทางกายภาพแล้ว การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนไปใช้ชีวิตภายนอกด้วยตัวเองหลังปลดประจำการเป็นสิ่งที่จำเป็นมากม.สยามคิดค้นแว่นตาเพื่อความปลอดภัยให้ผู้พิการทางสายตา

มหาวิทยาลัยสยาม ได้คิดค้นแว่นตาเพื่อความปลอดภัย ไอเดียจากมหาวิทยาลัยสยาม จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถตรวจจับสิ่งของข้างหน้าได้ก่อนที่จะเดินชนเพราะตัวแว่นจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับวัตถุและแจ้งเตือนผ่านเสียงและระบบสั่นก่อนที่เจ้าของแว่นจะโดนสิ่งกีดขวางนั่นเอง เมื่อผู้พิการทางสายตา ใช้แว่นตาคู่กับไม้เท้าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะช่วยให้สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น


ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ทำให้มีการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม โรงเรียนแพทย์และภาคประชาสังคม ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon