แหล่งเงินกู้การศึกษา

posted: 5 years ago
4,340 views
แหล่งเงินกู้การศึกษา

comments

การศึกษา
ในประเทศไทย ถ้าพูดถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษา เราก็จะนึกถึง กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่สำหรับบางคนแล้ว อาจมีเงื่อนไขต่างๆที่ไม่สามารถผ่านคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินได้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเองเลย เพราะมีอีกหลากหลายสถาบันทางการเงินที่รองรับคลังสมองของชาติต่อไป

Viriyah Insurance

ความหมายตรงตามชื่อที่ว่า ธนาคารออกสินเชื่อคือการให้จำนวนเงินที่ตกลงล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษา เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของรากฐานสังคมไทย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ในการได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่ต่อเยาวชนต่อไป

และนี่คือรายชื่อของธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อเพื่อการศึกษา อัตราดอกเบี้ย17% กู้ได้80%ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุด 300,000บาท ระยะเวลาสินเชื่อ3ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่อ ก.ย.ศ. อัตราดอกเบี้ย 1% ไม่มีวงเงินสูงสุด ระยะเวลาสินเชื่อ15 ปี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย11% กู้ได้ 80%ของค่าเล่าเรียน ไม่มีวงเงินสูงสุด ระยะเวลาสินเชื่อ 10 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ อัตราดอกเบี้ย11% กู้ได้80%ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุด 300,000บาท ระยะเวลาสินเชื่อ10ปี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย อัตราดอกเบี้ย10.10% กู้ได้80%ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุด 750,000 บาท ระยะเวลาสินเชื่อ 7 ปี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารธนชาติ สถาบันTINI อัตราดอกเบี้ย11.35% กู้ได้100%ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ระยะเวลาสินเชื่อ8ปี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารธนชาติ ปริญญาโท หรือเอก อัตราดอกเบี้ย11.35% กู้ได้100%ของค่าเล่าเรียน วงเงินสูงสุด 1,000,000บาท ระยะเวลาสินเชื่อ8ปี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษาอัตราดอกเบี้ย8.5% วงเงินสูงสุด 300,000บาท ระยะเวลาสินเชื่อ10ปี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา อัตราดอกเบี้ย10.75% ไม่ได้ระบุ%การกู้ได้ของค่าเล่าเรียน ไม่มีวงเงินสูงสุด ระยะเวลาสินเชื่อ15ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

Bangkok Insurance

สินเชื่อส่วนบุคคล
โดยทั่วไปสินเชื่อส่วนบุคคล จะช่วยให้คนที่อยากกู้เงินจากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่จะซื้อรถ ซื้อบ้าน ไปเที่ยว ปรับปรุงร้านและสถานที่ แต่จริงๆแล้ว สินเชื่อส่วนบุคคลยังสามารถนำไปเป็นทุนการศึกษาหนึ่งเพื่อการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของจำนวนเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลาสินเชื่อ ความสามารถในการกู้ วงเงินสูงสุด และสิ่งที่ต้องค้ำประกัน หรืออาจจะคิดจากจำนวนเงินกู้ของผู้กู้ เพราะสินเชื่อเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นสินเชื่อที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อน แต่สินเชื่อส่วนบุคคลจะให้ระยะเวลาการกู้เงินที่สั้นกว่า

เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการศึกษา ต้องศึกษาในแต่ละกรณีและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายและรายได้ของคุณกับการผ่อนสินเชื่อพร้อมจำนวนดอกเบี้ยไม่ให้เกิดผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon