พก. เตรียมโครงการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการ

posted: 1 year ago
พก. เตรียมโครงการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการ

comments

28 พ.ย. 60 ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายสมคิด สมศรี เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทาง (Guide Dogs) สำหรับคนตาบอดในประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้รับแนวคิดมาจาก นโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐบาลนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมในสังคมพก.เตรียมโครงการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการ
Credit: เดลินิวส์

โดยสุนัขเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ และมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนพิการทางสายตา สุนัขสามารถฝึกได้ และสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ฝึกกับสถานการณ์จริงได้ นายสมคิดกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมีนโยบายจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของคนตาบอด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon