โตเกียวมารีนประกันภัย

posted: 5 years ago
1,690 views
โตเกียวมารีนประกันภัย

comments

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เดิมทีบริษัทฯ ให้ บริการรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเลและขนส่งเป็นหลัก ต่อมา ได้ขยายการให้บริการไปสู่การรับประกันแบบเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์ จากการจัดอันดับบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยครั้งล่าสุด (มิถุนายน 2556) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกัยภัย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นเลิศ (ลำดับที่ 1) ทางด้านการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ ได้รับลำดับที่ 8 ด้านการประกันภัยรถยนต์ และโดยภาพรวมจัดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านบริษัทเครือ ข่าย ที่มีอยู่ใน 36 ประเทศทั่วโลก

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้ บริการรับประกันอัคคีภัย และ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2496 บริษัทฯ ก็ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับประกันภัยรถยนต์ และใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2518

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ประกันวินาศภัย(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2551 บริษัท จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและดวงตราสำคัญของบริษัท ในด้านความมั่นคงของฐานะการเงิน โตเกียวมารีนแอนด์นิจิโด จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดบริษัทหนึ่ง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น AA- จากสถาบัน Standard & Poor’s, Aa3 จากสถาบัน Moody’s, A++ จากสถาบัน A.M. Best, AAA จากสถาบัน JCR, และ AA- จากสถาบัน Fitch Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ โดยการมอบความมั่นคงและหลักประกันภัยให้แก่สังคมไทย ผ่านการให้บริการรับประกันภัย พนักงานของโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกคน พร้อมเสมอที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

>>>ค้นหาประกันภัยรถยนต์ จากบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย คลิกเลย<<<

สินค้าประกันภัยลูกค้าบุคคล

  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันภัยโรงมะเร็ง
  • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

บริษัท โตเกียวมารีน มีสินค้า ดังนี้ ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยอัคคีภัย, และประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ประกอบด้วยการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง, การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ และการประกันภัยโรคมะเร็ง)

สินค้าประกันภัยลูกค้าองค์กร

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย มีสินค้าประกันภัย ดังนี้ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอัคคีภัยและประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ประกอบด้วย การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกการประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผลิตภัณฑ์ การประกันภัย เงินค่าทดแทนแรงงาน การประกันภันความซื่อสัตย์ของพนักงาน การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยเงิน การประกันภัยงานก่อสร้างและติดตั้งตามสัญญา การประกันภัยเครื่องจักร การประกันภัยหม้อน้ำการประกันภัย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ การประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และการประกันภัย สินเชื่อทางการค้า)


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon