สำนักหอสมุดจัดทำ ‘โปสการ์ด 9 แบบ’แจกให้ผู้เข้าชมพระเมรุมาศฯ เริ่มจาก15 ธ.ค.

posted: 1 year ago
สำนักหอสมุดจัดทำ ‘โปสการ์ด 9 แบบ’แจกให้ผู้เข้าชมพระเมรุมาศฯ เริ่มจาก15 ธ.ค.

comments

วันที่ 14 ธ.ค. รมว.วัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ให้ข้อมูลว่า สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน 1 ชุด แบ่ง 2 เล่ม จัดพิมพ์ 15,000 ชุด  ได้แก่ จดหมายเหตุงานพระบรมศพ ฉบับสื่อมวลชนไทยขณะนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ  90 โดยรวบรวมข่าวและภาพข่าวลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่วันเสด็จสวรรคต 13 ต.ค.2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ต.ค.2560 จาก 15 สำนักพิมพ์ รวม 500 หน้า ขณะที่จดหมายเหตุงานพระบรมศพ ฉบับสื่อมวลชนต่างประเทศ คืบหน้าร้อยละ 80 โดยรวบรวมข่าวและภาพข่าว จาก 118 สำนักพิมพ์ 53 ประเทศ รวมทั้ง 186 ข่าว จำนวน 300 หน้า หน้าปกของจดหมายเหตุทั้ง 2 เล่มเป็นภาพพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9สำนักหอสมุดจัดทำ โปสการ์ด 9 แบบ แจกให้ผู้เข้าชมพระเมรุมาศฯ เริ่มจาก 15 ธ.ค.
Credit: เดลินิวส์

นายวีระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศอันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า และเข้าชมนิทรรศการฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon