ใช้เงินภาษีสุรา เบียร์ 4 พันล้านบาท เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

posted: 1 year ago
ใช้เงินภาษีสุรา เบียร์ 4 พันล้านบาท เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 โดยพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพล.ร.อ.ณรงค์ ให้ข้อมูลว่า ที่ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยได้ตกลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐใช้เงินภาษีสุรา เบียร์ 4 พันล้านบาท เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Credit: เดลินิวส์

ซึ่งในปี 2560 มีผู้สูงอายุ 3,620,301 คน ที่มาลงทะเบียน โดยมีผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจำนวน 3,069,995 คน และมีผู้สูงอายุรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีจำนวน 550,315 คน โดยใช้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ 2 เปอร์เซ็นต์จากภาษีทั้งหมด 4,000 ล้านบาท รวมทั้งกินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon