ธนาคารโลกอัพเกรดไทยน่าลงทุน ปรับขึ้นอันดับ 46ของโลก รั้งที่ 3 อาเซียน

posted: 2 years ago
ธนาคารโลกอัพเกรดไทยน่าลงทุน ปรับขึ้นอันดับ 46ของโลก รั้งที่ 3 อาเซียน

comments

 รายงานผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Doing Business 2017) จากธนาคารโลก หรือ World Bank ซึ่งเป็นการสำรวจความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประเทศสมาชิกของธนาคารโลกจำนวน 190 ประเทศ ปรากฏว่า ประเทศไทยขยับการจัดอันดับมาอยู่ที่ 46 จากปีก่อนอยู่ที่อันดับ 49 ซึ่งปรับขึ้น 3 อันดับ ใน 50 ประเทศแรกที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Bangkok Transportation at Dusk with Modern Business Building alo

ทั้งนี้ประเทศไทยยังได้รับอันดับที่ 3 ในแถบอาเซียน รองจากสิงคโปร์ อันดับ 2 ของโลก และมาเลเซีย อันดับ 23 ของโลก ส่วนลำดับที่ 4-10 ได้แก่ บรูไนดาลุสซาลาม อันดับ 72 เวียดนาม อันดับ 82 อินโดนีเซีย อันดับ 91 ฟิลิปปินส์ อันดับ 99 กัมพูชา อันดับ 131 ลาว อันดับ 170 เมียนมา และอันดับ 175 ติมอร์เลสเตส่วนประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 5 อันดับแรก ในรายงาน Doing Business 2017 ได้แก่ อันดับ 1 นิวซีแลนด์ อันดับ 2 สิงคโปร์ อันดับ 3 เดนมาร์ก อันดับ 4 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ อันดับ 5 เกาหลีใต้

Siam Station, Bangkok, Thailand

ส่วนประเทศไทยได้รับคะแนนจากรายงาน Doing Business 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 72.53 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยรวมแล้ว ประเทศไทยสามารถลดช่องว่างในการดำเนินงานและช่วงห่างจากประเทศชั้นนำต่าง ๆ ได้ ซึ่งถือว่ามีคะแนนขยับเข้าใกล้กลุ่มประเทศที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (OECD)

Bangkok Cityscape

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับดีขึ้นใน 5 ด้าน คือ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ จากอันดับที่ 96 ขึ้นมาอยู่ที่ 78 ด้านการได้รับสินเชื่อจากอันดับที่ 97 อยู่ที่อันดับ 82 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนจากอันดับที่ 36 มาอยู่ที่ 27 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงจากอันดับที่ 57 มาอยู่ที่ 51 และด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลายจากอันดับที่ 49 มาอยู่ที่ 23


ธนาคารโลกยกไทยเจ๋ง

นายอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยสามารถปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยการให้ความสำคัญกับการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น นอกจากนี้การดำเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ยังจะช่วยให้คนไทยมีงานทำและเป็นงานที่ดีขึ้นด้วย

ขอบคุณภาพ mcot.net
ขอบคุณภาพ mcot.net

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจด้วยการดำเนินการปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ การช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยสะดวกขึ้นด้วยการสร้างระบบการบริการจ่ายเงินลงทะเบียนไว้ที่จุดเดียวกัน และยังลดระยะเวลาในการขอรับตราประทับของบริษัท

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลด้านสินเชื่อโดยเริ่มให้ข้อมูลคะแนนสินเชื่อแก่ธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงทำให้การแก้ไขปัญหาการล้มละลายรวดเร็วขึ้นด้วยการปรับโครงสร้างของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ และการปรับปรุงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับชำระบัญชีของบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น


ปักธงดันไทยติด 1 ใน 30 อันดับแรกประเทศน่าทำธุรกิจ

ขอบคุณภาพ moneychannel
ขอบคุณภาพ moneychannel

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ธนาคารโลก (World Bank) จะจัดอันดับให้ไทยปีนี้ดีขึ้นจากอันดับ 49 มาอยู่ที่ 46 แต่รัฐบาลยังต้องเดินหน้าดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อันดับของไทยดีขึ้น โดยในปีหน้าตั้งเป้าหมายว่า จะต้องอยู่อันดับต่ำกว่า 30 เป็นอย่างน้อย ซึ่งการดำเนินการให้ถึงเป้าหมายนั่นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะถ้ารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ที่ผ่านมาทราบว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ตรงไหน มีเวลาดำเนินการแก้ไขจนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่จะเป็นการสำรวจรอบใหม่ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ไปดูประเทศที่ได้จัดอันดับ 1 ว่าต้องอำนวยความสะดวกอย่างไร ก็ให้ประเทศไทยทำในลักษณะดังกล่าวให้ได้


ธนาคารโลก ขยับจีดีพีไทยโต 3.1%

ขอบคุณภาพ matichon
ขอบคุณภาพ matichon

ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้เวิลด์แบงก์ได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.1% ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้ 2.5% ต่อจีดีพี เนื่องจากไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากมาตรการด้านการคลัง ผ่านการสนับสนุนการลงทุนภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามามากกว่าปีก่อนทั้งนี้อัตราการขยายตัวที่เวิลด์แบงก์คาดการณ์อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ได้ประมาณการไว้ และปี 2560 เวิลด์แบงก์คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.1% ต่อปี และปีถัดไป 2561 ขยายตัวได้ 3.3% ต่อปี อย่างไรก็ดี ภาครัฐเร่งปฏิรูปและให้เอกชนที่การลงทุนมากขึ้นอัตราการขยายตัวอาจสูงกว่า 3.5% หรืออาจสูงถึง 4-5%


นับว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่รัฐบาลได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ขับเคลื่อนเดินหน้าตลอดเวลา เพราะทางธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ ได้ปรับอันดับความสะดวกในการทำธุรกิจ 2017 ของประเทศไทย โดยปรับอันดับขึ้น 3 อันดับ จาก 49 เป็นอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามปีหน้าก็ขอให้ติด 1 ใน 30 ตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพปก mcot.net


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon