บริษัท ไทยประกันภัย

posted: 5 years ago
1,504 views
บริษัท ไทยประกันภัย

comments

2553061417213232

เกี่ยวกับบริษัท ไทยประกันภัย

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความความเดือดร้อนแก่คนไทย และเพื่อให้มีเงินทองหมุนเวียนภายในประเทศ บริษัท สยามประกันภัย จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ต่อบริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด” ตามการเปลี่ยนชื่อของประเทศ จากประเทศสยาม มาเป็นประเทศไทย

สินค้าของบริษัท ไทยประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัย มีบริการการประกันวินาศภัยสำหรับลูกค้า ทั้งส่วนบุคคล และส่วนองค์กร

ประกันภัยส่วนบุคคล มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือประกันรถยนต์ ชั้น 3พลัส ประกันรถยนต์ชั้น 2พลัส และประกันรถยนต์ ชั้น 1

สำหรับการประกันประเภทองค์กร บริษัท ไทยประกันภัย มีประกันที่เรียกว่า ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะนอก

การบริการของบริษัท ไทยประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัยปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้าและต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ ในแง่ของการบริการความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทางบริษัท มีศูนย์การให้บริการและช่วยเหลือที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง (โทร. 0-2613-0123) มีระบบบริการเคลมออนไลน์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงเทพฯ ซึ่งยังมีสาขาตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีอู่ซ่อมรถและโรงพยาบาลในเครือกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการอย่างทั่วถึง และด้วยระดับที่น่าพอใจสูงสุด

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon