ไทยพาณิชย์สามัคคี

posted: 5 years ago
1,624 views
ไทยพาณิชย์สามัคคี

comments

ไทยพาณิชย์สามัคคี

เกี่ยวกับบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย

บริษทประกันวินาศภัยของคนไทย ที่จดทะเบียนครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท ทำให้กิจการประกันภัยของบริษัทมีความมั่นคง และขยายกิจการไปอย่างรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

Viriyah Insurance

สินค้าของบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย

ในปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเล และขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ มีให้บริการประกันภัยทั้งแบบภาคบังคับ (พรบ.) และแบบสมัครใจ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายประเภท อาทิเช่น ประเภท 1, 2, 3, 3 พิเศษ และ 5+

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้บริการ การประกันภัยส่วนบุคคลในรูปแบบพิเศษ เช่น ให้การคุ้มครองพ่อหรือผู้สูงอายุ (อายุแรกเข้าสูงสุดถึง 75 ปี) การให้บริการประกันภัยที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองภัยอันเกิดจากโจรกรรม และภัยอันเกิดจากน้ำท่วม หรือไฟไหม้

การบริการของ ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย

ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย  มีศูนย์ให้บริการอู่ซ่อมอุ่นใจกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้บริการการชำระเบี้ยประกันออนไลน์ เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและให้บริการฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ทั้งนี้บริษัทยังรับประกันการไปถึงจุดเกิดเหตุที่เกิดในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลภายใน 20 นาที โดยท่านจะได้รับเงินคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาทฟรี หากบริษัทไปถึงที่เกิดเหตุช้ากว่า 20 นาที (จะได้รับความคุ้มครองในกรณี สูญเสียอวัยวะ และทุพลภาพถาวร)

Dhiphaya Insurance

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon