ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

posted: 5 years ago
3,038 views
ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

comments

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ให้บริการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร สำหรับลูกค้าประเภทรายบุคคลและประเภทธุรกิจ บริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนด้วยการมุ่งเน้นการให้บริการ ที่สุจริตและ เป็นธรรม และ ด้วยความเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย ยังเป็นบริษัทรแรกๆ ที่เปิดตัวการให้บริการ การจับคู่ เจ้าหน้าที่ กับ ความต้องการของลูกค้า ทางโทรศัพท์มือถือ

Viriyah Insurance

สินค้าประกันภัย

บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย ให้บริการรับประกันวินาศภัยครบทุกประเภท อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ทั้งแบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายประเภท ที่มีความพิเศษและเป็นแบบต้นตำหรับจากบริษัท การประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและร้านค้า ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยโจรกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

การบริการ

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย ให้บริการลูกค้าด้วยระบบ “Thaivivat Smart Solution” ที่นำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการให้บริการ เสริมด้วยระบบ Mobile Tracking ที่ส่งพิกัดตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดเกิด อุบัติเหตุ หรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ และการให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์ นอกจากนี้ ทางบริษัทก็ได้มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถ ช่วยอพยพคนเจ็บ และอำนวจการเดินทางไปกลับโดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อที่ทาง ไทยวิวัฒน์ประกันภัยสามารถไปถึงเหตุการได้อย่างทันทัวงที

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย มีขั้นตอนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ลูกค้า สามารถค้นหารายการอู่ซ้อมรถ รายชื่อโรงพยาบาล และนายหน้าของทางบริษัทประกันภัย ผ่านทางเว็บไซด์ เปิดบริการสายด่วน 24 ชม. ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ตามท้องถนน ช่วงการซ่อมแซมรถ ทางบริษัทยังได้จัดหารถยนต์ให้บริการความสะดวกแก่ลูกค้า อีกทั้งทางบริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย ยังรับประกัน การทำสีรถยนต์ ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน

นอกจากนี้ ไทยวิวัฒน์ประกันภัย ยังเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรก ในประเทศไทย ที่ได้ทำสัญญาร่วมบริการกับโรงพยายาลกรุงเทพ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ โดยเฮลิคอปเตอร์ บริการแพทย์ฉุกเฉิน (HEMS) ให้ผู้ทำประกันภัย กับไทยวิวัฒน์ทั่วประเทศ เป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงบริการอันล้าสมัยนี้ เมื่อท่านเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บหรือสงสัยว่าจะมีปัญหาสุขภาพ ท่านย่อมต้องการการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ แม่นยำและรวดเร็วที่สุด เป็นบริการกู้ชีพทางอากาศเชิงพาณิชย์เจ้าแรกในเอเชียอาคเนย์ ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน

MuangThai Insurance

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon