ไทยศรีประกันภัย

posted: 5 years ago
1,322 views
ไทยศรีประกันภัย

comments

ไทยศรีประกันภัยจดทะเบียนครั้งแรก ในปี 2496 โดยใช้ชื่อ “บริษัท ไทยศรีนครประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” เพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านการประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล เป็นหลัก ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด เพื่อขยายการให้บริการภัยที่หลากหลายขึ้น ในปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้ร่วมธุรกิจกับ  กลุ่มกลุ่มซูริคไฟแนนเชียล ซึงนับเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจยิ่งขึ้นให้กับบริษัท ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 580 คน พร้อมสาขาสำนักงานตัวแทนและศูนย์บริการ มากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

Viriyah Insurance

สินค้าประกันภัยของ ไทยศรีประกันภัย

 เนื่องด้วยความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยศรีประกันภัย ทางบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ของ ไทยศรีประกันภัย มีดังนี้ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยเบ็ตเตล็ดที่รวมถึง การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสำหรับเงิน การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ การประกันภัยสำหรับกระจก การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน การประกันภัยความสื่อสัตย์ กระประกันภัยความ รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การประกันภัยความรับผิดชอบผู้ตรวจสอบอาคาร การประกันภัยการประกอบกิจการสำหรับปั๊มน้ำมัน และการประกันภัยก่อการร้าย

Bangkok Insurance

ความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยศรีประกันภัย

บริษัทมีประสบการณ์การให้บริการ กว่า 5 ทศวรรษ พร้อมพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการและดูแลการรับแจ้งอุบัติเหตุของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอและทำงานอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีบริการประกันภัยที่หลากหลาย เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon