การทำ ไฟแนนซ์ รถยนต์คืออะไร

posted: 5 years ago
65,677 views
การทำ ไฟแนนซ์ รถยนต์คืออะไร

comments

การทำไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีรถยนต์ไว้ใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในครอบครัวเพราะสามารถที่จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ๆการคมนาคมทางด้านสาธารณะยังมีไม่มากนัก  การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาใช้ซื้อรถยนต์ ก็มีความนิยมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันหลายๆคนหันไปใช้ บริการไฟแนนซ์ กันมากขึ้น ซึ่งก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับ การประกันรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ เพิ่มเติมอีกอย่างเช่นกัน แทนการกู้ยืมเงินจากธนาคารแต่เพียงอย่างเดียว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ไม่ยากอย่างที่คิดประกันรถติดไฟแนนซ์ ต้องทำยังไง

 

1. การจัด ไฟแนนซ์ รถยนต์หมายถึงอะไร ?

ไฟแนนซ์ เปรียบเสมือนกับการกู้เงินผ่านธนาคารมาซื้อรถคันที่ตัวเองต้องการ แต่มีหลักการแตกต่างกันออกไป ซึ่งการขอไฟแนนซ์ นั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตามนโยบายของทางผู้บริหาร โดยลักษณะของ การจัดไฟแนนซ์ นั้นส่วนใหญ่แล้วจะในลักษณะของการเช่าซื้อกล่าวคือ แม้ว่าเราจะมีรถขับแต่ตัวผู้ขับเองไม่ใช่เจ้าของรถ ซึ่งเรียกได้ง่ายๆ ว่าผู้เช่า ซึ่งทางเจ้าของรถจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่างวดให้ครบตามสัญญาพร้อมกับดอกเบี้ยให้ครบตามกำหนด รถก็จะเป็นของเราในทันที เป็นต้น

การทำไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไรภาพที่ 1
ฟแนนซ์ เปรียบเสมือนกับการกู้เงินผ่านธนาคารมาซื้อรถคันที่ตัวเองต้องการ

2. ประเภทของการจัดไฟแนนซ์

สมัยนี้ในเมื่อความต้องการมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีบริษัทรับจัดไฟแนนซ์เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีหลักการบริการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของฝ่ายบริหารอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น แต่อันที่จริงแล้ว ประเภทของการจัดไฟแนนซ์ นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันประกอบไปด้วย

  • การจัดไฟแนนซ์จากบริษัทขายรถยนต์โดยตรง

วิธีนี้เปรียบเสมือนกับการเช่าซื้อรถจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งที่เรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จพอสมควร โดยที่บริษัทที่มีบริการดังกล่าวนั้นก็ประกอบไปด้วย Toyota Leasing, Isuzu Leasing, Nissan Leasing, BMW Leasing, Mercedes-Benz Leasing และอื่นๆ อีกมากมาย

การทำไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไรภาพที่ 2
สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้นถือได้ว่ามีความนิยมไม่ใช่น้อยเพราะมีราคาที่ไม่ค่อยสูงมากนัก
  • การจัดไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง

สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้นถือได้ว่ามีความนิยมไม่ใช่น้อยเพราะมีราคาที่ไม่ค่อยสูงมากนัก และยังได้รถที่มีคุณภาพอีกด้วยอย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดไฟแนนซ์ให้กับรถมือสอง ส่วนใหญ่แล้วมักจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกันประกอบไปด้วย

          – การจัดไฟแนนซ์ผ่านบริษัทขายรถยนต์มือสองโดยตรง – ลักษณะนี้เหมือนกับแบบแรกคือสามารถเช่าซื้อหรือกู้ซื้อผ่านบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็น เต็นท์รถต่าง ๆ ห้างขายรถ เพราะโดยส่วนมากแล้วบริษัทเหล่านี้มักจะมีบริการจากสถานบันการเงินต่างๆ คอยสนับสนุนอยู่เสมอ

          – การจัดไฟแนนซ์สำหรับรถที่ซื้อขายกันเอง – ลักษณะนี้เป็นวิธีการที่ผู้ซื้อจะต้องดำเนินเรื่องการซื้อขายด้วยตัวเองกับทางธนาคารมีบริการ หรือบริษัทที่ให้บริการทางด้านนี้เพราะการซื้อขายลักษณะนี้เป็นการซื้อกันเองระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้ง พี่ น้อง เครือญาติ หรือรถมือสองที่จอดอยู่ตามบ้าน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะให้เต็นท์รถเข้ามาช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน แต่ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเบิกทาง

การทำไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไรภาพที่ 3
การจัดไฟแนนซ์เป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการสินค้าราคาสูงอย่างเช่น รถยนต์ สามารถนำกลับไปใช้ได้ในทันที

3. ประเภทของสัญญาไฟแนนซ์

การจัดไฟแนนซ์ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการสินค้าราคาสูงอย่างเช่น รถยนต์ สามารถที่จะนำกลับไปใช้ได้ในทันที แต่อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะต้องเลือกสัญญาที่มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันประกอบไปด้วย

  • สินเชื่อเช่าซื้อ – ลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับสินเชื่อประเภทบัตรเครดิต หรือสินเชื่อเงินผ่อนๆ ทั่วไป เพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ต่างกันเล็กน้อย นั่นก็คือ กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังไม่ได้ตกเป็นของผู้เช่าซื้อโดยสมบูรณ์โดยที่ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องชำระเงินตามค่างวดให้ครบกำหนดตามสัญญาก่อนเป็นอันดับแรก แต่ตัวสินค้าผู้เช่าซื้อสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ตามปกติ
  • ลีสซิ่ง – ลักษณะจะมีความคล้ายกับสินเชื่อเช่าซื้อเพียงแต่ว่า เมื่อผู้เช่าซื้อทั้งหลายชำระค่างวดต่าง ๆ ครบตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาเช่าหรือส่งคืนทรัพย์ดังกล่าวไปยังรายอื่น ขณะเดียวกันสัญญาเช่าแบบลีสชิ่งส่วนมากจะเป็นแบบนิติบุคคลเพราะสินค้านั้น ๆ อาจจะไม่ราคาสูงอย่างเช่น เครื่องจักร เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออื่น ๆ เป็นต้น

 

ขณะเดียวกันทั้งสองสัญญานอกจากจะลักษณะการเช่าซื้อจะแตกต่างกันแล้ว ดอกเบี้ยก็มีความแตกต่างกันออกไปเพราะแบบแรกจะเป็นในรูปแบบของ การคิดค่าดอกเบี้ยที่คงที่หรือ Flat Rate แต่ในแบบที่สองหรือลีสซิ่งนั้นจะคิดในลักษณะของการคิดเอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate อย่างไรก็ตามในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไม่ได้อยู่ที่การคำนวณ แต่ขึ้นอยู่กับที่ บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ ว่าจะให้มูลค่าดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เท่าใด เพื่อให้ผู้เช่าซื้อทั้งหลายรับได้

นี่เป็นรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์สำหรับการซื้อรถยนต์มือหนึ่ง และมือสอง แต่อย่างไรเมื่อเอกสารครบถ้วนและทางสถาบัน หรือบริษัทนั้นรับไว้ในการพิจารณาแล้วผู้เช่าซื้อทั้งหลายจะต้องรอทั้งสิ้น 7 วันทำการก่อนที่ผลดำเนินการจะประกาศซึ่งอาจจะประสบผลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จก็ได้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของการพิจารณาในแต่ละที่

ประเภทของประกันภัยรถยนต์
การรีไฟแนนซ์ คือ การที่ผู้เช่าซื้อได้ดำเนินการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อที่จะนำไปใช้เงินก้อนเก่า

4. การรีไฟแนนซ์คืออะไร ?

การรีไฟแนนซ์ กล่าวง่ายๆ ว่าผู้เช่าซื้อได้ดำเนินการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อที่จะนำไปใช้เงินก้อนเก่า โดยมีหลักการคล้าย ๆ กันแต่อย่างไรก็ตาม การรี ไฟแนนซ์ ที่ดีและมีประโยชน์ผู้เช่าซื้อทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาบริษัทการเงินที่เชื่อถือได้ และสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วผลตอบรับจะเป็นผลไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยลดลง หรือการนำค่างวดเก่าและใหม่มาคำนวณกันแล้วเกิดความคุ้มค่า

อย่างไรก็ตามผู้เช่าซื้อจะต้องสังเกตสัญญาทั้งแบบของเก่า และของใหม่ด้วยว่าเป็นสัญญาทาสหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นผู้เช่าซื้ออาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่เท่ากับสัญญาเดิมให้กับสัญญาเก่า และสัญญาใหม่ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการตัดสินใจควรที่จะปรึกษาให้เคร่งครัดก่อนเสมอ เพราะผู้เช่าซื้ออาจจะตกเป็นเหยื่อของกลโกงที่ง่ายๆ แบบนี้ได้

หนี้ บัตร เครดิต
ผู้เช่าซื้อจะต้องสังเกตสัญญาทั้งแบบของเก่า และของใหม่ด้วยว่าเป็นสัญญาทาสหรือไม่

5. วิธีการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์เพื่อที่จะทำการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อที่จะต้องการมาปิดบัญชีเงินกู้ของเดิมนั้นมีหลักเกณฑ์ต่างๆ มากมายอันดับอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า ผู้เช่าซื้อจำเป็นจะต้องอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ถ่องแท้ เพื่อให้ที่จะผู้เช่าซื้อเองได้รับผลประโยชน์ที่สูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีความพร้อมและมีข้อมูลต่าง ๆ ในหัวเรียบร้อยแล้ว การขอรีไฟแนนซ์ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพราะลักษณะที่เหมือนๆ กัน

ผู้เช่าซื้อสามารถที่จะขอรีไฟแนนซ์ได้ในสถาบันทางการเงินต่างๆ ทั้งของที่เป็นบริษัทเดิม หรือเป็นสถาบันทางการเงิน หรือบริษัทรับจัดไฟแนนซ์ของทางบริษัทอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามในการรีไฟแนนซ์ผู้เช่าซื้อยังสามารถที่จะขอข้อตกลงพิเศษอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย การผ่อนชำระ เพิ่มเข้าไปได้อีกด้วย เพื่อให้ตัวเช่าซื้อเองได้รับผลประโยชน์อันสูงสุดที่จะได้รับ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การรีไฟแนนซ์ของท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

การจัดไฟแนนซ์ และการรีไฟแนนซ์ปัจจุบันถือได้ว่ามีความนิยมสูงมาก เพราะแต่ละครอบครัวต่างมีความต้องการรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง เพราะความสะดวกสบายอย่างที่ได้กล่าวไว้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เช่าซื้อทั้งหลายได้ทำการกู้เงินมาเพื่อทำการซื้อรถก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายให้ครบตามกรอบวาระในการชำระเงินซึ่งถือได้ว่าสำคัญมากๆ เพราะไม่เช่นนั้นผู้เช่าซื้ออาจจะต้องเสียรถ หรือถูกยึดได้เพราะไม่ยอมจ่ายเงินตามกำหนด เพราะในสัญญานั้นได้ระบุไว้แล้วว่าผู้เช่าซื้อแม้จะเป็นเจ้าของรถโดยพฤตินัย แต่เมื่อโดยนิตินัยแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทรับจัดไฟแนนซ์ ดังนั้นทางบริษัทจึงมีสิทธิ์ที่จะยึดคืนถ้าหากไม่ยอมจ่าย หรือชำระตามที่ได้กำหนดไว้


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon