นวัตกรรมการแพทย์ไหมเย็บแผลทำจากข้าวเจ้า

posted: 2 years ago
นวัตกรรมการแพทย์ไหมเย็บแผลทำจากข้าวเจ้า

comments

ทีมวิจัยจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับหน่วยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวคิดที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพเพื่ออนาคตโดยใช้ทรัพยากรที่อยู่ในประเทศ จึงมีแนวคิดในการนำข้าว (ข้าวเจ้า) ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศมาพัฒนาเป็นไหมเย็บแผล และให้ชื่อนวัตกรรมใหม่ของการแพทย์นี้ว่า “ข้าวเย็บแผล” ซึ่งมีความแตกต่างจากไหมเย็บแผลทั่วไปคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ไม่ส่งผลข้างเคียงกับตัวผู้ป่วย ช่วยลดการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์ ดังนั้นข้าวเย็บไหมจึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเจ้าไทย และส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคตได้

2

ข้าวเย็บแผล คือการนำแป้งข้าวจ้าวมาผสมกับเจลาติน คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส และผงคาร์บอนจากกะลามะพร้าว โดยข้าวเย็บแผลนี้มีคุณลักษณะที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการแพทย์คือ สามารถคงรูปได้เมื่ออยู่ในน้ำ มีค่าแรงดึงยืดขนาดสูง เส้นใยเย็บแผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร สามารถยกขวดบรรจุน้ำหนักมากกว่า 400 กรัม นอกจากนั้นสีดำของผงนาโนคาร์บอนยังช่วยให้ศัลยแพทย์สังเกตแยกแยะออกได้ง่ายเมื่อต้องปะปนกับเลือดภายในเนื้อเยื่อระหว่างผ่าตัด

นอกจากข้าวเย็บแผลทีมวิจัยยังได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับข้าวเจ้า เช่น ก้อนพรุนแบบอ่อนนุ่มสำหรับใช้ทดแทนกระดูกมนุษย์ ซึ่งผลิตจากข้าวเจ้าผสมกระดูกวัว แผ่นไฮโดรเจลที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่เมื่อสัมผัสของเหลว เพื่อใช้ห้ามเลือดต่ออวัยวะอ่อนนุ่มที่ตกเลือดขณะผ่าตัด และแผ่นฟองข้าวเจ้าที่อุ้มน้ำได้ปริมาณมากสำหรับใช้ห้ามเลือดในงานผ่าตัด ซึ่งนวัตกรรมทั้งหมดนี้ได้เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย

4ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , http://www.vcharkarn.com


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon