ไหว้ขอพรเทพอย่างไรให้สมปรารถนา

posted: 10 months ago
ไหว้ขอพรเทพอย่างไรให้สมปรารถนา

comments

การขอพรจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพิธีกรรมโบราณนั้น ไม่ว่าจะเทพเจ้าของไทย ฮินดูหรือจีนมีองค์ประกอบเดียวกันที่สำคัญคือ การนำพลังแห่งธาตุศักดิ์สิทธิ์มาใช้

ไหว้ขอพรเทพ

พลังแห่งธาตุ

ธาตุดิน คือ เครื่องบูชาพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ พวงมาลัยอันเป็นผลผลิตมาจากดอกไม้ล้วนเกิดจากพลังแห่งธาตุดินทั้งสิ้น

ธาตุไฟ คือ แสงสว่างความรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล มีเทพประจำคือพระอัคนี ปราชญ์อินเดียโบราณถือว่า พระอัคนีคือตัวกลางผู้สื่อกับเทพเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาล ดังนั้นแต่โบราณจึงมีพิธีการถวายเครื่องสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการนำเครื่องสังเวยโยนเข้าสู่กองไฟ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อพิธียัญญกรรม

เครื่องสังเวยที่นำมาโยนเข้าสู่กองไฟเพื่อถวายต่อเทพเจ้าแล้วถือว่าเป็นทิพย์ ต่อมาการยัญญกรรมด้วยสิ่งมีชีวิตเริ่มหมดไป ก็เป็นการถวายเครื่องหอมต่อเทพเจ้าแทน อีกทั้งเทวรูป รูปเคารพในสมัยโบราณก็มีการสร้างเพื่อสักการะไว้ตามป่าตามถ้ำ ดังนั้นจึงเกิดการบูชาด้วยตะเกียงน้ำมันประทีป และต่อมาก็พัฒนาเป็นเทียนและโคมในปัจจุบัน เป็นการดึงพลังแห่งธาตุไฟเข้ามาหลอมรวมในพิธีกรรม

ธาตุลม คือ กลิ่นจากเครื่องหอมต่างๆ ซึ่งก็คือธูปหอม กำยานแท่งสำหรับจุดถวายเทพ กำยาน ซึ่งเป็นเครื่องหอมที่สกัดจากไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่ากำยาน และเครื่องหอมชั้นสูงที่สกัดจากไม้หอมอย่างอื่นเช่น ลาเวนเดอร์ กุหลาบ มะลิ กระดังงา จันทน์กะพ้อ การะเวก แก้ว จำปี เครื่องหอมเหล่านี้สามารถนำมาบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันอยู่ในรูปลักษณ์ของ เตาน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหยต่างๆ รวมไปถึงเสียงแห่งกระดิ่งระฆังและมนตราที่คุณกล่าวบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างตั้งใจถือเป็นเครื่องบูชาที่เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปราน

ธาตุน้ำ คือ น้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่มักจะนำมาถวายเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
เมื่อคุณได้ดึงพลังแห่งธาตุทั้งสี่มารวมอยู่ในเครื่องบูชาแบบย่อคือ ธูป-กำยาน ดอกไม้ เทียน น้ำสะอาดเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สำคัญในการขอพรบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ ศรัทธาความเชื่อมั่น เมื่อจิตของคุณมีสมาธิแน่วแน่มาก สิ่งที่อธิษฐานจะสำเร็จได้อย่างรวดเร็วประดุจการส่งอีเมลล์ถึงเทพเจ้าที่คุณขอพร

ไหว้พระขอพรเทพ

การใช้ธูป

สำหรับจำนวนธูป ต้องใช้ธูปกี่ดอก หรือจะอธิษฐานเรื่องอะไรนั้นแต่โบราณมิได้มีบอกไว้ แต่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการใช้ธูปตามศาสตร์ ธูป 1 ดอก เป็นการไหว้บุคคลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ญาติมิตร นอกจากนี้การจุดธูปหนึ่งดอกยังหมายถึงการบูชาคุณความดี

ธูป 3 ดอก หมายถึงการบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน และพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธองค์

ธูป 5 ดอก คือการบูชาคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์

ธูป 7 ดอก คือการบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย บุคคลที่เคารพ พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ เทวดาที่อยู่บนผืนแผ่นดิน เทวดาในชั้นที่มีภพภูมิสูงขึ้น

ธูป 9 ดอก เป็นการบูชาท้าวมหาราชทั้งสี่ เทวดาบนสวรรค์ทั้งสี่ทิศ

ธูป 16 ดอก คือการบูชาเทวดาในแต่ละชั้น รวมไปถึงชั้นพรหมโลก

ธูป 21 ดอกเป็นการบูชาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทวดาทุกชั้น พระอริยะบุคคล พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญ

ธูป 27 ดอก บูชาดาวพระเคราะห์ในจักรวาลแห่งนักษัตรฤกษ์ยามบนโลก

ธูป 36 ดอก รวมการบูชาทุกสิ่งไว้ด้วยกัน ถือเป็นพลังสูงสุด สำหรับการจุดูธูปที่มีจำนวนมากกว่า 5 ดอก เป็นที่สังเกตว่ามักจะไม่จุดในบ้านนิยมปักกระถางกลางแจ้ง

ไหว้พระขอพรเทพ

ฤกษ์ยามในการขอพร

คุณจะต้องมีฤกษ์ยามที่สนับสนุนที่ดีด้วย ฟ้าจึงจะเปิดรับเรื่องราวของคุณ ในทางโหราศาสตร์จีนนั้นมีหลักการขอพรในวันต่างๆ ดังนี้คือ จะพิจารณาจากวันในกลุ่มดาว 28 ดาวฤกษ์ซึ่งเวียนไปทุกวันดูดาวซึ่งเป็นมงคลให้โคจรไปอยู่ในทิศมงคลที่คุณจะขอ ดังนั้นการดูทิศทางในทางโหราศาสตร์จีนจึงมีความสำคัญ ในปฏิทินจีนเรียกว่า ปฏิทินหน่ำเอี๊ยงมีดาวมงคลแก่การขอพรซ่อนอยู่ วันเทียงอิกกุ้ยยิ้งหรือวันเทพคุ้มครอง วันนี้เป็นวันเปิดฟ้า ได้โอกาสขอพรให้เทพเจ้าปัดเป่าภยันอันตราย ขจัดปัดเป่าอุปสรรคเรื่องยุ่งยากให้หมดสิ้นไป

วันเทียนอิกกุ้ยยิ้งนี้ สำหรับฤกษ์ขอพรในช่วงเดือน พ.ค. ช่วงตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.-6 มิ.ย. ทางเดือนจีนถือว่าเป็นเดือนมะเส็ง(งูเล็ก) รอบธาตุดินในทราย ช่วงนี้ที่จะเกื้อกูลกับท่านที่เกิดในปีฉลู (วัว) ที่เกิดระหว่างวันที่ 4 ก.พ.28 – 4 ก.พ.29, 4 ก.พ.92-4ก.พ.93, ท่านที่เกิดในปีระกา(ไก่)ที่เกิดระหว่างวันที่ 4 ก.พ.12 – 4 ก.พ. 13 ปีมะโรง (มังกร) ที่เกิดระหว่างวันที่ 5 ก.พ.07 – 4 ก.พ.08 ปีวอก(ลิง)ที่เกิดระหว่างวันที่5ก.พ.87-4ก.พ.88 วันที่ดีสำหรับการขอพรคือ วันที่ 3 พ.ค. เวลา 15.00-16.59น. ดีกับคนที่เกิดปีมะเมีย,ขาล,เถาะ วันที่ 9 พ.ค. เวลา 09.00-10.59 น., 15.00-16.59น. ดีกับคนที่เกิดปีมะเส็ง ระกา ชวด วันที่ 15 พ.ค. เวลา 11.00 – 12.59 น. ดีกับคนเกิดปีมะเมีย,ขาล,เถาะ

ในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะมีการดูวันที่เป็นมงคลเช่นกัน โดยดูจากดวงประกาศวันสงกรานต์ ปีนี้ 2561 วันศุกร์เป็นวันธงไชยของปีนี้หมายถึง เป็นวันที่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้คุณมีชัยชนะต่ออุปสรรคเรื่องยุ่งยากต่างๆ อธิษฐานให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคผู้คิดร้าย เวลาที่ดีของปีนี้คือห้วงเวลา 09.01 – 10.30น และเวลา 21.01-22.30น. ดิถีพระจันทร์ข้างขึ้น 3 ค่ำ

วันอธิบดีของปี 61 คือ วันศุกร์แรม 9 ค่ำ คำว่าอธิบดีแปลว่า ยิ่งใหญ่ เป็นใหญ่ เหมาะกับการขอพรเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งการงานที่สูงขึ้น การขอให้ชนะในการสอบแข่งขัน หรืออธิษฐานให้การงานที่ทำอยู่สำเร็จก้าวหน้ามั่นคง เวลาที่ดีคือ 17.31 – 18.00 น. และ 05.31 – 06.00 น. วันที่พึงระวังไม่ดีกับการขอพรในปีนี้ก็คือ วันอุบาทว์ ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี เวลา 07.31 – 09.00 น. และ 19.31 – 21.00 น. ร้ายที่สุดคือในวันขึ้น 2 ค่ำ วันโลกาวินาศของปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เวลาที่ร้ายคือ 10.31 – 12.00น. และตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ

การไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกำหนดจากห้วงเวลาลัคนาราศีที่คุณเกิดว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีอะไร แบบนี้เรียกว่าเป็นการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการเสริมและปรับพลังดวงชะตา ใน 1 ปีจะมีช่วงที่พลังแห่งดาวอาทิตย์ (1) มีกำลังอยู่สองช่วงคือ ดาวอาทิตย์ (1) สถิตในราศีเมษ โหรฯเรียกว่าช่วงที่ดาวอาทิตย์ (1) สถิตในตำแหน่งมหาอุจ ช่วงเวลานี้ดวงดาวจะมีพละกำลังมากเป็นพิเศษ ซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงระหว่างวันที่24เมย.-10พ.ค.61 เดือนนี้จึงดีกับท่านที่มีลัคนาดวงชะตาเกิดในราศีสิงห์ ธนู มังกร ในการอธิษฐานขอความสำเร็จให้กับชีวิตจากพระตรีมูรติ พระพิฆเณศ พระนารายณ์ พระสุรัสวตี-เทวีแห่งปัญญา พระกฤษณะ

ช่วงที่สองคือช่วงที่ดาวอาทิตย์ (1) โคจรเป็นมหาจักรในราศีกรกฎ เหมาะกับการอธิษฐานขอความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงาน การอธิษฐานขอให้ปัดเป่าอุปสรรคเรื่องยุ่งยากให้ออกไปจากชีวิต และอธิษฐานขอพรในเรื่องโภคทรัพย์การเงินปีนี้ตรงกับช่วง 20 ก.ค.-2 ส.ค. 61 เดือนนี้ส่งเสริมกับท่านที่มีลัคนาราศีเกิดสถิตที่ราศีพฤษภ กันย์ กุมภ์ เหมาะกับการขอพรกับพระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภเงินตรา ไฉ่ซิ๊งเอี๊ยะภาคปลดหนี้ขี่เสือ พระแม่ทุรคา พระแม่ศรีจักรา ท้าวมหาพรหม เจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อกวนอู ส่วนท่านที่มีลัคนาสถิตในราศีอื่นๆก็ไหว้ขอพรได้เช่นกันแต่ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมเฉพาะ

ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดต้องขอพรให้ถูกจึงจะสำเร็จสมดั่งใจปรารถนา ขอพรเรื่องโชคลาภการเงิน คุณควรขอพรกับพระแม่ลักษมี เทวีแห่งโชคลาภเงินตรา พระแม่ลักษมีเป็นเทวีที่มีความสวยสง่า การขอพรบูชาจากท่าน ควรถวายขนมลาดูแบบสี่เหลี่ยมที่ปิดด้วยแผ่นเงิน เผือกต้ม นมเปรี้ยว ดอกไม้ที่ใช้ควรเป็นดอกกุหลาบ ดอกบัวแดง มะลิ ธูปหรือน้ำมันหอมระเหยที่จุดถวายควรเป็นกลิ่นกุหลาบ ราตรี โมก จำปี และถวายเครื่องประดับผ้ามีลวดลายสีชมพูหรือเขียว นกฮูก จึงจะสมความปรารถนา
เจ้าแม่ทับทิมหรือหม่าโจ้ว ขึ้นชื่อว่าจะทำการค้าขอโชคลาภเพื่อการต้องขอพรจากเจ้าแม่องค์นี้ การบูชามิยุ่งยากนัก มักถวายแก้วมังกร ส้ม กล้วยหอม ทับทิม เพราะเป็นผลไม้ที่เป็นมงคล ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมบูชาได้หมดเว้นดอกไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคล

ท้าวมหาพรหม ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความเมตตาที่คนทั้งหลายต่างกราบไหว้ขอพรได้ทุกๆ เรื่อง การบูชาท้าวมหาพรหมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนัก ท่านต้องบูชาด้วยพวงมาลัยดอกมะลิแบบเต็มพวง หรือดอกเขี้ยวกระแต การะเวกซึ่งจัดว่าเป็นไม้หอม หากคุณมีจิตใจที่แน่วแน่ขอพรกับท่านแล้วมักจะได้อย่างที่คิดไว้สมใจปรารถนา การบูชาพระพรหมที่ถูกต้องคือ ควรถวายเผือกต้ม นมถั่วเหลือง มะพร้าวอ่อน ถั่วคั่วงาคั่ว เนย อธิษฐานขอพรแล้วจะสำเร็จ คุณยังสามารถบูชาท่านได้ด้วยผลไม้ทุกชนิด ห้ามบูชาด้วยขนมที่ทำจากไข่เป็นอันขาด เช่น ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น

พระแม่ศรีจักรามณฑลหรือพระแม่ตรีปุระสุนทรี ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นเทวีที่ประทานให้จิตใจสงบ มีพลังในการต่อสู้ต่ออุปสรรคปัญหาทั้งปวง ควรบูชาท่านน้ำอ้อย นมถั่วเหลือง พวงมาลัยดอกกุหลาบแดง กำยานหรือธูปกลิ่นกุหลาบ หรือกลิ่นดอกโมกแล้วจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

พระสุรัสวตี เทวีแห่งปัญญา พลังอันเร้นลับ ผู้ปัดเป่าให้พบทางสว่างแห่งชีวิต การอธิษฐานขอพรจากท่านนั้นคุณต้องมีศรัทธาที่แน่วแน่ ท่านมักจะชอบทดลองใจและทดสอบผู้ที่มาขอพรจากท่านเสมอ ดังนั้นการบูชาจึงต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ และเน้นว่าควรขอในเรื่องที่สำคัญทีละเรื่อง ท่านจะดลบันดาลให้พรนั้นสมดั่งความปรารถนาทุกประการ การขอพรให้คุณบูชาด้วยดอกไม้กลิ่นอ่อน เช่น มะลิ โมก ดอกเข็มขาว และผลไม้ต่างๆ

พระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้ทำลายล้างอุปสรรคทั้งหลายให้สิ้นไป เป็นเทพเจ้าที่ประทานพระแด่คนทุกวรรณะ การบูชาและขอพรนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก ควรบูชาด้วยกลิ่นหอมๆแห่งดอกกุหลาบ ถวายขนมโมทะกะ ขนมต้มแดง-ต้มขาว คันหลาว-หูช้าง มะม่วงสุกและน้ำอ้อย พรที่ขอจะสำเร็จได้เร็วดั่งใจปรารถนา

ที่ผู้เขียนได้นำเสนอมานี้คือการบูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาในบ้านของเรา มิใช่การขอพรบูชาตามเทวะสถาน แต่เป็นการขอพรในบ้าน บริษัทที่ทำงานของคุณ เทวรูป รูปเคารพต่างๆจะมีพลังได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้ที่บูชาเป็นสำคัญ เมื่อกายและจิตหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง พลังแห่งแรงอธิษฐานจะสำเร็จ เมื่ออธิษฐานอะไรแล้วจงมีศรัทธา เชื่อมั่น มีสติ พลังที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณก็ต่อเมื่อคุณนั้นได้ลงมือกระทำเสียก่อนแล้วจึงขอพร

ซินแสทวิณัฐ คำพันธุ์


avatar
by Fortune Teller House

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon