13 วังชะตาโหงวเฮ้ง ที่ควรระวัง

posted: 1 year ago
3,963 views
13 วังชะตาโหงวเฮ้ง ที่ควรระวัง

comments

ความสัมพันธ์ของรูปร่างใบหน้าสะท้อนไปยังรูปโครงหน้าที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ หรือถนนชีวิตที่ถูกคิดไว้ รูปหน้าของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามพลังของธาตุทั้งห้า คือ ดิน ไฟ ไม้ ทอง น้ำ จะบันดาลให้เป็น ดังนั้นหากคุณจะสังเกตให้ดีๆ รูปหน้าของคุณบางคน 3-4 ปีก็เปลี่ยนไป บางช่วงรูปหน้าก็ยืดยาวออก กลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง ขึ้นอยู่กับธาตุในร่างกายและพลังของดวงดาวจะจัดสรรให้เป็นไป อาหารการกินสามารถทำให้คนเรารูปหน้าเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่นคนที่มีโหนกแก้มกรามใหญ่ ก็มักจะเกิดกับคนที่รับประทานอาหารที่เหนียวย่อยยากๆ ร่างกายจึงต้องสร้างให้ฟันกรามมีความแข็งแรง แต่เมื่อคุณเปลี่ยนอาหารเป็นแบบอาหารอ่อนๆ เคี้ยวง่ายฟันกรามไม่ต้องทำงานหนัก รูปหน้าที่ดูกว้างหรือกรามใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกันกับคนที่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดลองสังเกตกันดีๆจะพบว่าตาจะเล็กข้างใหญ่ข้างไม่เท่ากัน คนที่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัดไปในทางเผ็ดร้อน เค็มจัด ทานแต่เนื้อสัตว์เปลือกตาก็จะหนา ตาก็จะดูกลมโปน

นักพยากรณ์โหงวเฮ้งมักจะกล่าวว่า เมื่อรูปหน้าเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตก็จะเปลี่ยนตาม โหงวเฮ้งคือพลังของธาตุ 5 ธาตุที่ประสานกัน คือธาตุดิน – หรือโหงวซัว ที่แปลว่าขุนเขาทั้งห้าประกอบด้วย โหนกแก้ม 2 ข้าง หน้าผาก 1 คาง 1 จมูก 1 รวมเป็น 5
ธาตุไม้ – ขนคิ้ว และเส้นผม
ธาตุน้ำ – ปาก
ธาตุทอง – ใบหู
ธาตุไฟ – ดวงตา

ธาตุทั้งห้าที่ผสานกันจะเป็นตัวบอกให้คุณได้รู้ถึงโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับใบหน้านั้น แบ่งให้จำง่ายๆ คือ หน้ากลม รี หรือรูปไข่ คือ ธาตุน้ำ หน้าเหลี่ยมกรามกว้างคือธาตุดิน ศีรษะหรือคางแหลมคือ ธาตุไฟ หน้าสี่เหลี่ยมแต่คางมนไม่แหลม คือ ธาตุทอง หน้ายาวๆ คือธาตุไม้ โดยปกติแล้วรูปหน้าของคนเราไม่ได้บ่งบอกไปว่าเป็นธาตุใดธาตุหนึ่ง แต่ต้องมาพิจาณาองค์ประกอบว่าธาตุที่สัมพันธ์กันนั้นเข้ากันได้ดีส่งเสริมหรือหักล้างทำลายกัน ธาตุที่เสริมกันคือธาตุดินกับธาตุทอง หน้าเหลี่ยมคางกลมมนกรามกว้าง ธาตุไฟกับธาตุไม้ หน้ายาวศีรษะแหลม ธาตุน้ำกับธาตุไม้ หน้ายาวคางกลม ธาตุน้ำกับธาตุทอง หน้ากลมคางมนมีเนื้ออิ่ม แบบนี้โชคลาภวาสนาบารมีแสดงให้เห็นๆ

ธาตุที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันส่งผลให้โทษคือธาตุน้ำกับไฟ หน้ากลมหรืออูม คางแหลม ศีรษะแหลม ธาตุทองกับไม้ หน้าเหลี่ยมมนๆ คางยาวมาก ธาตุไม้กับดิน หน้ายาวคางเหลี่ยมสั้น ธาตุน้ำกับดิน หน้ากลมคางสั้น

page
ด้านซ้าย ใบหน้าผสมระหว่างธาตุน้ำกับไฟ ด้านขวา ใบหน้าผสมระหว่างธาตุทองกับธาตุไม้

ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรานอกจากจะสัมพันธ์กับธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับทางเดินของจุดเดินอายุบนใบหน้า ความคุ้นชินของคนทั่วไปคือตัวเลขตั้งแต่ 1-100 ที่กระจายอยู่รอบๆ ใบหน้าของเรา ซึ่งตัวเลขนี้แทนอายุในแต่ละช่วง หากเราอยากจะรู้ว่าโชคชะตาชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองเสื่อมถอยในช่วงไหนก็แบ่งหน้าออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1

ศีรษะดิ่งตรงลงมาจนถึงขมับทั้งสองข้าง ช่วงอายุนี้จะอยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปี เรียกว่า ฟ้าลิขิตคน ช่วงนี้คือ บุญเก่ากรรมเก่าที่เราได้ทำมา ชีวิตคนเราตั้งแต่ขึ้นเป็นหนุ่มสาวยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อแม่ เมื่อโตขึ้นมาก็จะต้องได้รับการศึกษาบางคนต้องทำงานไปเรียนไป บางคนพ่อแม่ส่งจนจบการศึกษา เมื่อเรียนจบก็จะเข้าสู่วัยทำงานสร้างอนาคต ก็จะเข้าสู่ช่วงมีภรรยา-สามีร่วมกันสร้างครอบครัว สามี-ภรรยาถือว่าเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันย่อมเคยเป็นผู้ทำกรรมร่วมกัน บางคนก็ทุกข์ใจ บางคนก็สุขใจ เมื่อทำงานก็สร้างครอบครัว บุตร-ธิดาก็คือบุคคลที่สร้างบุญกรรมมาร่วมกัน ตรงนี้จึงเรียกฟ้าลิขิตคน

ช่วงที่ 2

จากขมับมาถึงข้างแก้มกินพื้นที่มาที่ปีกจมูกทั้งสองข้าง ตำแหน่งนี้จะอยู่ช่วงอายุ 31-50 ปี เรียกว่า คนลิขิตชีวิต หลังจากที่สร้างครอบครัว มีบ้าน มีลูกแล้วก็จะมีทายาทสืบสกุลเป็นปู่ย่าตายายคนกันแล้ว ทรัพย์สมบัติที่นำมาก็จะนำมาให้ลูกหลานได้สร้างครอบครัว รักดีก็เจริญรุ่งเรือง สร้างชีวิตไม่ได้ก็จะพบแต่ความลำบากในบั้นปลาย

ช่วงที่3

จากปลายเส้นข้างแก้มไปสุดที่ปลายคางคือ 51 -ขึ้นไป ช่วงนี้เรียกว่า ฟ้าคนดินทุกอย่างที่ทำมาจะส่งผลทำให้ชีวิตในบั้นปลายสุขสบายพร้อมหน้า หรือต้องอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยว เป็นอันว่าได้คำตอบแล้วอีกขั้นหนึ่งคนจีนว่าลูกหลานใครศีรษะใหญ่คนนั้นชีวิตดี ความหมายคือ ความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีและดูจะเป็นเรื่องแปลกว่า ผู้ที่มีศีรษะสูง กว้าง หน้าผากโหนกนูน แก้มอิ่มมีเนื้อเต็ม ปีกจมูกใหญ่กว้างมักจะมีวาสนามาแต่กำเนิด

ตำแหน่งของหน้าผาก

ปราชญ์โหงวเฮ้งจีนถือว่าเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่สดใส ลักษณะที่ดีคือ สีสันหน้าผากสดใสตามสีผิว กว้าง สูง นูน อิ่มเต็ม ไม่มีรอยแผลเป็น ไรผมชุ่มมันสวยงามเป็นระเบียบ หน้าผากกว้างวัดจากขมับทั้งสองมาที่ไรผมทั้งสองฝั่ง ความสูงของหน้าผาก วัดจากหว่างคิ้วขึ้นไปจนถึงตีนผมด้านบนหรือวางนิ้วมือในแนวนอนทาบไปที่หน้าผากสามนิ้วก็จะรู้ว่าหน้าผากกว้างหรือแคบ ตำแหน่งของหน้าผากคือยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งหน้าผากที่ร้ายคือ มีแผลเป็น หน้าผากยุบ มองจากด้านข้างหน้าผากดูนูนมากเกินไป ปรากฏเส้นหลายเส้นขึ้นที่บริเวณหว่างคิ้ว ลักษณะแบบนี้ลำบากตั้งแต่หนุ่มยันเฒ่ามักจะได้อะไรมาด้วยความยากลำบาก ชีวิตพบแต่อุปสรรคถูกกลั่นแกล้งหรือมีความเปลี่ยนแปลงหักเหบ่อยครั้ง

จุดเปลี่ยนของชีวิต เรียกว่าจั๊บซาเก็ง จั๊บแปลว่า สิบ ซา แปลว่า สาม เกง แปลว่า จุด ตำแหน่ง จั๊บซาคือ 13 จุดเปลี่ยนชีวิตเมื่ออายุของใครเดินมาถึงตรงนี้ต้องระวัง 13 จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต วิธีสังเกตจุดทั้ง13จุดนี้ไม่ยากคือ ตะแคงมือแล้วใช้ปลายนิ้วของผู้นั้นกดลงไปจะพบกับร่องกระดูก นั่นคือจุดเดินอายุในแต่ละช่วง ในทางโหงวเฮ้ง-นรลักษณ์ศาสตร์ถือว่าหน้าผากคือภูเขาแห่งชื่อเสียงความมั่งคั่ง หว่างคิ้วเปรียบเสมือนทางลงของสายน้ำจากขุนเขา เส้นข้างแก้มหรือรู้จักกันดีในชื่อเส้นฮวบเหล็ง-หนวดมังกร คือสายน้ำสองสายที่จะเข้าสู่ปาก เปรียบได้กับอ่างเก็บน้ำแห่งโชคลาภ คนที่มีหว่างคิ้วหัวคิ้วชนกัน จึงมักจะประสบปัญหายุ่งยาก บางคนอายุสั้น หรือมีอุปสรรคในชีวิตมาก ดังนั้นหว่างคิ้วจึงควรตัดแต่งอย่าให้เส้นชนกันและให้ดูสมส่วนพอดี

คติความเชื่อโบราณเชื่อว่าหน้าผากคือจุดหนึ่งที่เจตภูติในตัวเราออกจากร่างกายเมื่อเราฝันหรือวิญญาณออกจากสังขารเมื่อเจ็บป่วย ตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่มักถูกจุณเจิมให้เกิดความเป็นสิริมงคล ดังนั้นการภาวนาด้วยมนต์ นะโมพุทธายะ มะพะทะนะ ภะกะสะจะนะอะอุมะ 21 จบ ตั้งสมาธิจิตไปที่กึ่งกลางกระหม่อมแล้วจึงเลื่อนลงมายังจุดกึ่งกลางหน้าผาก จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์และโภคทรัพย์ ควรภาวนาอย่างช้าๆและตั้งใจ

จุดเดินอายุที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญหลักๆ ของชีวิต มีดังนี้

จุดเดินอายุที่ 15-16 ปี หรือ เทียนตง ความหมายคือจุดรวมพลังฟ้าดิน-ศูนย์กลางฟ้าดิน ตำแหน่งนี้จะพิจารณาความรุ่งเรืองจากตำแหน่งของใบหูซ้าย-ขวา ใบหูควรมีลักษณะโค้งมนวาสนาจะดีมั่นคง แต่หากใครใบหูด้านบนพับหรือใบหูมีลักษณะไม่สมบูรณ์เป็นแผลเป็น มีหยักขอบเสมือนคลื่นน้ำ บ่งบอกว่าชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมักจะพบแต่อุปสรรคความยุ่งยาก

จุดเดินอายุที่ 19 ปี หรือ เทียนเท้ง ตำแหน่งนี้มีจุดพิจารณาที่คิ้วทั้งสองข้าง สำหรับผู้ชายคิ้วที่เป็นเหลี่ยมปลายคิ้วไม่ตกจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว (พิจารณาร่วมกับจุดเดินอายุที่ 48)

จุดเดินอายุที่ 22 ปี หรือ ซือคง ความหมายคือ ขุนนางสวรรค์ ตำแหน่งนี้มีจุดพิจารณาความรุ่งเรืองร่วมกับ จุดเดินที่ 41 ปีซัวกึงหรือสันจมูก สำหรับคนที่สันจมูกสูง มีกระดูกโผล่ โหนกแก้มเป็นกระดูกมักจะเหน็ดเหนื่อยกับบริวารคนรอบๆ ตัวเสมอ คุณจะประสบความสำเร็จได้แบบไร้บริวาร

จุดเดินอายุที่ 25 ปี หรือ ตงเจี่ย ตำแหน่งนี้บอกเลยว่าหากใครที่หน้าผากนูนมากๆ ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้แต่ก็เหนื่อยสุดๆ หากคุณเป็นคนที่ใบหูแหลมสันจมูกโด่งตั้งชัน ขนคิ้วแตกไม่เป็นระเบียบช่วงชีวิตนี้คุณจะพบแต่ความยุ่งยาก

20170411_magazine_1

จุดเดินอายุที่ 28 ปีหรือ อิ่งตึ้ง คือ วังชะตาชื่อเสียงความสำเร็จ สำหรับท่านที่มีหว่างคิ้วกว้าง จมูกมีเนื้ออิ่มเต็ม หน้าผากไม่มีหลุมสิวแผลเป็น และมีเส้นยู่คิ้วหลายๆ เส้นเกิดขึ้นตรงหว่างคิ้ว คุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

จุดเดินอายุที่ 41 ปีหรือ ซัวกึง, จุดเดินอายุที่ 44 หรือ หนี่เจี่ย, จุดเดินอายุที่ 45 หรือ ซัวเจี่ย, จุดเดินอายุที่48 หรือ จุ่งเท้า ตำแหน่งเหล่านี้นี้มีผลต่อหลักทรัพย์ความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดเดินอายุที่ 45 และ 48 ปี ถือว่าเป็นหัวใจทางด้านการเงิน สำหรับท่านที่มีรูปจมูกยาว ปีกจมูกเล็กไม่มีเนื้อ จมูกคดต้องพึงระวังการถูกโกง มีคดีความทางด้านการเงิน ยิ่งสีของจมูกที่คล้ำดูไม่สดใสบ่งบอกว่าคุณจะเสียทรัพย์ ส่วนจุดเดินอายุที่ 48 ปีหรือจุดยอดจมูก หมายถึง หลักทรัพย์การเงินที่ก้าวหน้า สำหรับใครที่ปีกจมูกมีเนื้ออิ่มปีกจมูกกว้างมองไม่เห็นจมูกมักจะสร้างตัวได้เร็วกว่าคนอื่นๆ

จุดเดินอายุที่ 51 ปีหรือ หยิ่งตง ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทายาทเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ำทั้ง 4 สาย ตำแหน่งร่องปากหรือหยิ่งตงนี้ยิ่งลึก กว้างยิ่งดีบ่งบอกถึงความมั่นคงทางหลักทรัพย์ แต่หากรูปปากของคุณคว่ำลง ปากเล็ก มุมปากตกระวังจะเสียทรัพย์ โดยเฉพาะท่านที่มีเส้นฮวบเหล็ง คือ จุดเดินอายุที่ 56 – 57 ปี และปลายเส้นฮวบเหล็งอายุ 64-65 ปี ปลายเส้นวาดเข้ามุมปาก ระวังจะเสียทรัพย์เสียหลักฐาน ถูกยึดทรัพย์ติดคุก เส้นหยิ่งตงหรือจุดร่องน้ำนี้สำหรับผู้หญิงถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะแทนตำแหน่งช่องคลอดของสตรี จุดหยิ่งตงที่มีจุดสีคล้ำโดยสถิติจะแสดงโรคภายในเกี่ยวกับสตรีคือ ช็อคโกแลตซีส หากคล้ำมากๆ มีโอกาสจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับผังผืดมดลูกเจริญผิดที่ มีสภาวะเลือดออกมากในขณะมีประจำเดือน จุดหยิ่งตงสั้นและแคบมีโอกาสจะคลอดบุตรยากต้องอาศัยการผ่าตัด หากยาวและลึกบุตรจะแข็งแรงดี แต่หากว่าใครที่มีเส้นขีดขวางเป็นเส้นบางๆ ที่จุดหยิ่งตงมีโอกาสที่จะมีลูกแฝดได้

จุดเดินอายุที่ 60-61 ปี หรือ จุ้ยแซ คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นับสองจุดเดินอายุนี้เป็นจุดเดียวกัน จุดเดินอายุที่ 60-61 ปีคือจุดเดินอายุที่อยู่ริมฝีปากบนและล่าง โดยจุดเดินอายุที่ 60 ปีเป็นด้านบนของอ่างเก็บน้ำ และจุดเดินอายุที่ 61 ปีเปรียบได้กับใต้อ่างเก็บน้ำ ชาวจีนเชื่อว่าน้ำคือความมีโชค ผู้ที่มีริมฝีปากบนคว่ำลง มักจะเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ ผู้ที่มีริมปากบนเล็กริมฝีปากล่างใหญ่ จะมั่งคั่งในบั้นปลายชีวิต ดังนั้นตำแหน่งนี้ควรใส่ใจไม่ปล่อยปละละเลย ให้ริมฝีปากแห้ง แตก มีแผลเป็นจะเสียทรัพย์อับโชค

จุดเดินอายุที่ 70 หรือ ส่งตึ๊ง จุดรวมของสายน้ำคือจุดใต้ริมฝีปาก เหนือปลายคาง ตำแหน่งนี้ต้องอวบอิ่มไม่มีแผลเป็นยิ่งอายุมากจะอุดมไปด้วยทรัพย์  และ จุดเดินอายุที่ 71 หรือ ตี่เก๊าะ ทั้งสองจุดนี้เป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตที่สำคัญบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในบั้นปลายชีวิต เป็นที่น่าสังเกตว่าจุดความเปลี่ยนแปลงของอายุทั้ง 13 จุดนี้ดิ่งลงมาเป็นเส้นตรง ถึงจุดเปลี่ยนต้องระวังห้ามทำศัลยกรรม ระวังบาดแผลตรงจุดบริเวณดังกล่าว หากเป็นแผลเป็นก่อนหน้านี้ถือว่า จะทำให้มีอุปสรรคมากในช่วงนั้นๆ

การดูโหงวเฮ้งนั้นโดยภาพรวมจะดูเพื่อการวางแผนชีวิตล่วงหน้า คนคิดการณ์ใหญ่ต้องรอบคอบ คนใจกล้าและบ้าบิ่นชีวิตจะพบแต่ภัยพิบัติ นิสัยใจคออ่านได้จากใบหน้าคน สีหน้าบอกโชคเคราะห์ แววตาบอกนิสัยความรู้สึกนึกคิดภายใน การไม่ประมาทและการวางแผนชีวิตอย่างพอเพียงและรอบคอบดูจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดขอให้คุณจงประสบแต่ความโชคดีทุกท่าน

โดย…ซินแสทวิณัฐ คำพันธุ์


avatar
by Fortune Teller House

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon