ก.ล.ต. แนะก่อนเกษียณควรมีเงินเก็บอย่างน้อย 3 ล้าน

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,093 views
ก.ล.ต. แนะก่อนเกษียณควรมีเงินเก็บอย่างน้อย 3 ล้าน

comments

ปัจจุบันผู้คนเริ่มตื่นตัวกับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุกันมากขึ้น ทั้งการเริ่มเก็บออมเงินด้วยตนเอง หรือการทำประกันออมทรัพย์ รวมถึงการ ทำประกันบำนาญ 

ซึ่งการวางแผนการใช้เงินสำหรับวัยเกษียณอายุนั้น เราควรจะเก็บเงินให้อย่างน้อย 3 ล้านบาท ว่าแต่ทำไมถึงต้องเป็น 3 ล้านบาท แล้วจะพอใช้จริงหรือ ? เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กับ rabbit finance กันเลยค่ะเกษียณอายุ
ขอขอบคุณภาพจาก thaipublica.org

เหตุผลที่วัยเกษียณอายุควรมีเงินเก็บสะสมอย่างน้อย 3 ล้าน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิการยนที่ผ่านมา นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจะทำแผนการดำเนินงานในปี 2561

เพื่อเดินหน้าส่งเสริมให้ความรู้กับนายจ้างบริษัทเอกชนและลูกจ้าง ให้เห็นความจำเป็นในการเพิ่มสัดส่วนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแนะแนวให้มีการลงทุนให้เหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมคนวัยทำงาน ให้ เตรียมพร้อมเรื่องเงินออม ให้เพียงพอและออมให้เป็น เพื่อรองรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ เนื่องจากปัจจุบันประชากรสูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มมากขึ้นและกำลังก้าวสู้สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2569 ซึ่งจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด

ในขณะที่ล่าสุด ณ เดือน มิ.ย. 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  (PVD) มีจำนวนทั้งสิ้น 397 กอง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวน 1.01 ล้านล้านบาท โดยมีสมาชิก PVD ราว 3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.1% และนายจ้างที่มี PVD จำนวน 17,093 ราย เพิ่มขึ้น 4.2% จากสิ้นปี 2559

โดยที่จำนวนสมาชิก PVD 3 ล้านรายดังกล่าวคิดเป็นเพียง 20% ของ คนทำงานในภาคเอกชน ทั้งหมดซึ่งยังน้อยอยู่มาก


ผู้สูงอายุ

เราควรจะเริ่มเก็บเงินก่อนวัยเกษียณอายุอย่างไร ?

จากงานวิจัยระบุว่า จำนวนเงินที่จะเพียงพอเพื่อรองรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณจนไปถึงอายุ 80 ปี จะต้องมีอย่างน้อย 3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าใน ช่วงวัยทำงาน ต้องมีเงินสะสมต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท แต่ทั้งนี้พบว่า 50% ของจำนวน PVD 3 ล้านคนดังกล่าว จะมีเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท ในวัยเกษียณอายุ

ส่วนหนึ่งเพราะมีเงินสมทบกองทุน PVD ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% โดยเฉลี่ยใส่เพียง 3% เมื่อรวมกับนายจ้างเป็น 6% ถือว่าต่ำมาก และที่สำคัญเลือกลงทุนไม่เป็น

เนื่องจากพบว่ามีเพียงแค่ 15-16% ของเงิน PVD ที่มีการลงทุนในหุ้นซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดี ในขณะที่ 85% ไปลงทุนใน ตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า

อย่างไรก็ดีล่า สุด ก.ล.ต. จัดโปรแกรมแนะแนวการลงทุนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น โปรแกรม Suitability Test ช่วยวางแผนจัดสรรการลงทุน หรือโปรแกรม Retirement t-Checkup สำหรับประเมินจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้หลังเกษียณStart to Invest

รวมถึงให้ทดลองใช้และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Start to Invest เครื่องมือที่ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายของ ก.ล.ต.

Ios dowload : itunes.apple.com

Android: https://play.google.com

เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้จัก ทางเลือกในการลงทุน ที่หลากหลาย และเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนประเภทต่างๆ ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งยังมีคลิปความรู้การเงินการลงทุนที่นำเสนอให้เข้าใจง่ายอีกด้วย

“ล่าสุด ก.ล.ต.ยังได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่ไปร่วมงาน เซ็ท อิน เดอะ ซิตี้ ที่ บูธ ก.ล.ต. ในคอนเซ็ปต์พร้อมเช็คความฟิต คิดก่อนลงทุน ในงาน ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายในบูธมีเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามตลอดงาน เนื่องจากการไม่ลงทุนในวันนี้ ถือเป็นความเสี่ยง เพราะจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ” นายรพี กล่าว

เมื่อรู้อย่างนี้เราคงต้องเริ่ม เก็บเงินสำหรับวัยเกษียณ อายุกันอย่างจริงจังแล้ว เพื่อที่เราจะได้มีเงินไว้ใช้ใน “วัยสูงอายุ” ที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ โดยเฉพาะเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล เพราะในวัยหลังเกษียณอายุเราคงมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนไม่น้อย ดังนั้นแล้วเริ่มเก็บเงินกันตั้งแต่วันนี้เถอะค่ะ

แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ไว้ใจตัวเองในการเก็บออมเงิน เพราะกลัวจะเอาไปใช้จ่ายจนหมดก่อนจะมีเงินเก็บแล้วล่ะก็ rabbit finance ขอแนะนำวิธีการเก็บเงินสำหรับวัยเกษียณอายุ ที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บตามที่ ก.ล.ต. แนะนำเอาไว้ได้

นั่นคือ “การทำประกันออมทรัพย์” หรือ “การทำประกันบำนาญ” อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพราะเป็นเสมือนการบังคับให้คุณฝากเก็บออมในทุกๆ เดือนนั่นเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ


avatar
by wacheese
Related stories
loading icon