บัตรทอง : สิทธิที่คนไทยต้องรู้!

posted: 2 years ago
9,913 views
บัตรทอง : สิทธิที่คนไทยต้องรู้!

comments

ปัจจัยสี่ที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ก็คือ 1.อาหาร 2.เครื่องนุ่งห่ม 3.ยารักษาโรค 4.ที่อยู่อาศัย ทุกๆ รัฐบาลก็จะพยายามสร้างมาตรการที่คอยส่งเสริม 4 อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ตัวอย่างเช่นการควบคุมราคาวัตถุดิบต่างๆ เพื่อไม่ให้คนในประเทศบริโภคอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่แพงจนเกินไป ที่อยู่อาศัยก็มีทั้งนโยบายลดหย่อยดอกเบี้ยสำหรับที่อยู่อาศัย นโยบายบ้านหลังแรก เป็นต้น แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่อง “ยารักษาโรค” รัฐบาลแทบจะมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนอย่างน้อยก็มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลอยู่แล้วหลายๆ คนอาจจะรู้จัก “สิทธิ 30 บาท” “สิทธิบัตรทอง” หรือชื่อเต็มก็คือ “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยสวัสดิการขั้นพื้นฐานของคนไทยเพราะทุกคนที่ไม่ได้สิทธิจากการเป็นข้าราชการ สิทธิจากประกันสังคม ก็จะเข้ามาใช้สิทธิบัตรทองได้ทั้งนั้น สำหรับสิทธิบัตรทองนั้นส่วนตัวก็มองว่าครอบคลุมเรื่องการรักษาขั้นพื้นฐานอยู่ระดับนึงอยู่แล้ว แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการให้บริการอยู่บ้าง เพราะว่าจำนวนโรงพยาบาลไม่เพียงพอกับคนที่เข้ามาใช้สิทธิ

สำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปรับ “สิทธิบัตรทอง” ก็สามารถไปรับได้ที่สำนักงานเขตที่เปิดให้ลงทะเบียนได้เลยทันที แต่อย่าลืมว่าเราต้องไม่เป็นสมาชิกหรือได้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาอื่นๆ ของรัฐบาล สำหรับเด็กแรกเกิดก็สามารถใช้สูติบัตรแทนบัตรประชาชนได้เช่นกัน หรือใครไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิแล้วหรือยังก็สามารถโทร 1330 กด 2 ได้เลย (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

Patients monitor

แล้วเมื่อเราเป็นสมาชิกใช้สิทธิบัตรทองได้แล้ว เวลาไปใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขได้เลย ไม่ว่าจะเป็น OPD ทั่วๆ ไป อุบัติเหตุ ฯลฯ เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนก็สามารถใช้บบริการได้เลยนทันทีโดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 30 บาท สำหรับเด็กแรกเกิดก็สามารถใช้สูติบัตรแทนได้ แต่จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 30 บาทเท่านั้น โดยการบริการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในเรื่อง

1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. การคลอดบุตร รวมไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรยังมีชีวิตอยู่
3. บริการทันตกรรม
4. การตรวจการวินิจฉัยโรค
5. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
6. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
7. การจัดการส่งต่อ
8. บริการแพทย์แผนไทย
9. การฟื้นฟูสมรรณภาพคนพิการ

Asian woman with palette for tooth color

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ คลิกที่นี่ 

และก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่ามีการรักษาอะไรบ้างที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ 30 บาท เช่น การมีบุตรยาก การผสมเทียม ค่าบริการเรื่องความสวยงาม (ศัลยกรรม) การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นต้นซึ่งการรักษาที่ไม่รวมอยู่ใน 30 บาทส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดภัยหรือโรคต่างๆ แต่เป็นความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลมากกว่าส่วนตัวก็แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้มีสิทธิอื่นๆ อยู่เลย แล้วต่อให้เราไม่คิดจะเข้าไปใช้บริหารสิทธิบัตรทองก็ตาม ก็แนะนำว่าให้มีไว้ก็ปลอดภัยกว่า เพราะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมใดๆ แถมถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ที่ประกันสุขภาพที่เรามีอยู่ไม่ครอบคลุมหรือเกิดป่วยหนักจนหมดวงเงินคุ้มครองก็สามารถมาใช้สิทธิบัตรทองก็ถือว่าเป็นทางออกสำรองที่เตรียมไว้ก็ไม่เสียหายอะไร


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon