6 วันอันตราย ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 375 คน โคราชจังหวัดเดียว 15 ราย

posted: 1 year ago
6 วันอันตราย ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 375 คน โคราชจังหวัดเดียว 15 ราย

comments

วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์  ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 400 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 431 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 40.25 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 28.50 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.76 รถปิคอัพร้อยละ 8.19 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ สุราษฎร์ธานี และสงขลา 15 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา และนนทบุรี 3 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 17 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,456 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 375 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,612 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตรัง นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 120 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 124 คน6 วันอันตราย ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 375 คน โคราชที่เดียว 15 ราย
Credit; prachachat.net

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ.เลขานุการ ศปถ. อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวม 6 วัน พบว่า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงเมื่อเทียบจากปีที่แล้ว เนื่องจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ และขับรถเร็ว ศปถ.จะเร่งผลักดันการขับเคลื่อน การลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นระบบทั้งการจัดเก็บ ติดตาม และประเมินผลที่ครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon