60 หน่วยงาน รัฐ-เอกชน ตบเท้าเปิด“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”

posted: 1 year ago
60 หน่วยงาน รัฐ-เอกชน ตบเท้าเปิด“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”

comments

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมกว่า 60 หน่วยงาน เตรียมพร้อมจัด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” หรือ “Bangkok Design Week 2018” ภายใต้แนวคิด “The New-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า” เตรียมเนรมิตพื้นที่กรุงเทพฯสู่เมืองสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ พื้นที่การรวมตัวของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 500 ราย พบไฮไลท์งานจัดแสดงโชว์เคส และนิทรรศการต่างๆ กว่า 230 ผลงาน อาทิ ผลงานศิลปะเปลี่ยนขยะรีไซเคิลสู่สถาปัตยกรรม และงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำระดับโลก ณ ใจกลางเมือง นอกจากนี้ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย อาทิ งานแสดงดนตรีรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นและกรุงเบอร์ลิน, ตลาดนัดรวบรวมสินค้า อาหาร เครื่องดื่มสุดครีเอทีฟ ฯลฯ ทั้งนี้ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมุ่งหวังให้เทศกาลฯดังกล่าวกลายเป็น เทศกาลประจำปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันให้กรุงเทพมหานคร ก้าวสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก” (World Design Capital) ในปี 2022พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  รัฐบาล พร้อมด้วยกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กว่า 60 หน่วยงาน ร่วมกันจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอีกหนึ่งขั้นของประเทศไทย ในการผลักดันจนเกิดเป็นเทศกาลงานออกแบบครั้งแรกในกรุงเทพมหานครได้อย่างสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ได้ตั้งเป้าหมายให้กลายเป็น เทศกาลประจำปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันให้กรุงเทพมหานคร ก้าวสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก” (World Design Capital) ในปี 2022 ที่จะถึงนี้

ด้าน นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด “The New-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า” ซึ่งจะเป็นงานระดับชาติที่จะจัดแสดงงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพความเป็นCreative District หรือย่านสร้างสรรค์ของเมือง เช่น เจริญกรุง, คลองสาน, วงเวียน 22, พระราม 1, สุขุมวิท เป็นต้น โดยผู้ชมสามารถเที่ยวชมงานได้ทั้ง 9 วัน ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ อย่างรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที ที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสะดวกสบาย โดยจะได้สำรวจความเคลื่อนไหวและศักยภาพแห่งย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ ตลอดเส้นทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทย ได้ร่วมกันแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีต่อกรุงเทพฯ ซึ่งสดใหม่และเปี่ยมด้วยมุมมองที่ลุ่มลึก พร้อมกับชักชวนให้ผู้ร่วมงานได้สำรวจอนาคตของกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทยใน 3 มิติ ได้แก่ อยู่ดี (City & Living) กินดี (Well Being & Gastronomy) และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business)

ทั้งนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะถูกเนรมิตสู่เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ และเป็นพื้นที่การรวมตัวของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 500 ราย โดยผู้เข้าร่วมจะได้พบกับไฮไลท์ต่างๆ มากมาย อาทิ ผลงานศิลปะเปลี่ยนขยะรีไซเคิลสู่สถาปัตยกรรม ใจกลางเมือง, งานแสดงดนตรีรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นและกรุงเบอร์ลิน, ตลาดนัดรวบรวมสินค้า อาหาร เครื่องดื่มสุดครีเอทีฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 6 รูปแบบ ได้แก่

1. งานจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และนิทรรศการ (Design Showcase & Exhibition) รวบรวมผลงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จากนักออกแบบชื่อดัง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 230 ผลงาน
2. กิจกรรมชุมนุมทางความคิดและทอล์ค (Symposium & Talk) รับฟังการแชร์ประสบการณ์และร่วมอัพเดทเทรนด์ล่าสุดจากนักคิด นักออกแบบทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Program) พื้นที่เปิดโอกาสการต่อยอดธุรกิจ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงาน (Business Pitching) และการพบปะแลกเปลี่ยนคู่ค้า (Business Matching) พร้อมการเข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจ
4. กิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District & Social Project)พบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชน เช่น การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน
5. กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program) ร่วมสนุกกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือคิด ทำ และเกิดประโยชน์จริง
6. ป๊อปมาร์เก็ต (Pop Market) ตลาดนัดรวบรวมผลงานออกแบบและสินค้าสุดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีไอเดียไม่จำกัดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.BangkokDesignWeek.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/BangkokDesignWeek หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โทร. 02-105-7441


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon