ชมฟรี! 9 นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

posted: 1 year ago
ชมฟรี! 9 นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

comments

วันนี้ (18 ต.ค.60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฤกษ์ระหว่างเวลา 17.19 น. – 21.30 น. เพื่อความสมบูรณ์แห่งพระเมรุมาศ ตามโบราณราชประเพณี เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และเป็นศรีสง่าแก่การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สืบต่อไปสำหรับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขนาดความกว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 50.49 เมตร ประกอบด้วย อาคารทรงบุษบก จำนวน 9 องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ ชั้น มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ทิศ บุษบกประธานมีชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ยอดบนสุดประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร ภายในมีพระจิตกาธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ทั้งสี่ด้านติดตั้งฉากบังเพลิง เขียนรูปนารายณ์อวตารและภาพโครงการพระราชดำริ มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ 3 เป็นที่ตั้งของบุษบกซ่าง ชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ถัดลงมาบนฐานชาลาชั้นที่ 2 มีบุษบกหอเปลื้อง รูปแบบเดียวกันแต่ขนาดย่อมลงมา ตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ บริเวณฐานชาลาทั้งสามชั้นประดับด้วยประติมากรรมท้าวจตุโลกบาล เทวดา ครุฑ ราชสีห์ คชสีห์ นาคราวบันได และสัตว์ประจำทิศ รอบฐานพระเมรุมาศมีสระน้ำ และเขามอจำลองประดับรูปสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดระยะเวลาการสร้างพระเมรุมาศไว้ 10 เดือน แต่สร้างขึ้นจริงเพียง 9 เดือนเท่านั้น จึงแล้วเสร็จ ซึ่งได้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และหลังเสร็จงานแล้วจะมีการจัดนิทรรศการพระเมรุมาศ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม โดยเปิดจุดทางเข้าพื้นที่สนามหลวง 5 จุด แบ่งเป็นคนไทย 3 จุด คนพิการและพระสงฆ์ 1 จุด และนักท่องเที่ยวอีก 1 จุด ตั้งแต่วันที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00 – 22.00 น. โดยผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย งดเว้น เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น

โดยงานนิทรรศการพระเมรุมาศ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1.นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ 2.นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และ 3.นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม

นอกจากนี้แล้วตลอดเดือนตุลาคม 2560 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต่างผนึกกำลังจัดนิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั่วทั้งประเทศไทย เริ่มกันที่…

• นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างนี้ – 29 ตุลาคม 2560 ทุกวันในเวลา 10.00 – 20.00 น. โอกาสนี้ได้ร่วมกับศิลปินนักถ่ายภาพทั้ง 14 ท่าน จัดทำ “หนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” มูลค่า 999 บาท ซึ่งจะมอบเป็นของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเลนส์โปรเกรสซีฟ Varilux X Series โดยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดในนิทรรศการและนำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพล้ำค่าน่าสะสม บอกเล่าเรื่องราวความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดการทรงครองราชย์ 70 ปี

• นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดเรื่อง “ความดี”ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

• นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.๙ ชุด “Mind ใน…ความทรงจำ” เป็นการแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดงผลงานจำนวน 70 ภาพ จากศิลปิน 70 ท่าน ซึ่งได้หลวมรวมใจเป็นหนึ่งถ่ายทอดความรู้สึก ความทรงจำ ความจงรักภักดี ตลอดจนคำสอนที่พระองค์ท่านที่ได้ปลูกฝังให้คนไทยรักสามัคคีมาเป็นระยะเวลายาวนาน ออกมาเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่งดงามในเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละท่านจากปลายพู่กันสู่ผืนผ้าใบ โดยภายในงานมีการจัดประมูลผลงานศิลปะจำนวน 5 ภาพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณแมสซ่านีน ชั้นล็อบบี้ ของโรงแรมสยาม แอ็ท สยามเพื่อนำรายได้มอบให้กับ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

• นิทรรศการ ประติมากรรมตามแนวคิด “จากน้ำ…สู่ฟ้า” ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย โดยใช้ดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ดอกบานไม่รู้โรย และดอกรัก แทนพลังแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ ส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบในงานออกแบบได้แก่เลขเก้าไทย ที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2560 ณ โซนจีเวล ชั้น G สยามพารากอน และในวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2560 จะมีการแจกต้นดาวเรืองให้แก่ประชาชนทั่วไป

• นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดย อาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 18 ผลงาน ด้วยรูปแบบจิตรกรรมผสมผสานเทคนิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ สื่อให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบสักการะ ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดตามคติความเชื่อแบบชาวตะวันออกด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 นำกวีนิพนธ์ชุด “ทศพิธ ราชธรรม” จำนวน 50 บท ที่สอดคล้องกับผลงานจิตรกรรม จัดแสดงระหว่างนี้จนถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน• นิทรรศการ “นิรันดร์ในดวงใจ” จัดแสดงวัตถุจำลองสัญลักษณ์แทนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่หาชมได้ยาก อาทิ พระคทาจอมทัพไทย (จำลอง) แผนที่ทรงงาน (จำลอง) พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ “ภาพที่มี ทุกบ้าน” เมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งบันทึกภาพโดย รชฏ วิสราญกุลภาพสุดประทับใจ “หยาดเหงื่อของพ่อ หยดน้ำตาของลูก” โดยช่างภาพ วสันต์ วณิชชากร และอีก 130 ภาพถ่ายฝีมือช่างภาพชั้นนำ บันทึกความทรงจำจากห้วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยมีความสุขที่สุดเมื่อได้เฝ้าฯรับเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธันวาคม 2555 กับวันที่ทุกข์โศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดในเดือนตุลาคม 2559 และภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดเครือวัลย์ วัดราชผาติการาม ซึ่งถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ และบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นต้น เริ่มจัดแสดงถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M สยามพารากอน

• นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” จัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนิทรรศการนี้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวนิทรรศการได้ถูกจัดแสดงในลักษณะ ซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ภายนอกเป็นภาพพีระมิดกลับหัว จัดแสดงวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช

• นิทรรศการ “ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ‘KING OF KINGS’ ” ในงานจะจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ไปจนถึงภาพที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในรัชสมัย และภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านผลงานของ 16 ช่างภาพรับเชิญ รวมทั้งภาพถ่ายขาวดำจากคลังภาพถ่ายของพิพิธภัณฑ์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-016-5666 จัดแสดงวันที่ 13 มิถุนายน – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปิดทุกวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น G ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon