ยุคออนไลน์ จัดพอร์ตหุ้นด้วย กองทุน AI ทำกำไรได้จริงหรือ?

posted: 6 months ago
ยุคออนไลน์ จัดพอร์ตหุ้นด้วย กองทุน AI ทำกำไรได้จริงหรือ?

comments

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังมาเข้ามาแทนที่แรงงานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการลงทุนในตลาดหุ้นและ กองทุน AI มาใช้เพื่อคำนวณและวิเคราะห์ในแก่นักลงทุน เพื่อหวังผลให้ชนะดัชนีในตลาดนั่นเอง และเจ้ากองทุนประเภทนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ rabbit finance ไม่พลาดที่จะนำข้อมูลดีๆ มาอัปเดตกันค่ะ

กองทุน AI ทำงานยังไง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) หลายแห่งเริ่มนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการการตัดสินใจลงทุน สำหรับธุรกิจจัดการลงทุนในไทย โดยการนำระบบ AI มาใช้ในการลงทุนนั้นเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดการลงทุนแบบเดิม

และช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และแม่นยำเกินกว่าขีดความสามารถของมนุษย์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต

กองทุน AI

นอกจากนี้ระบบยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรองรับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยระบบทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนนำไปสู่กระบวนการการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สามารถลดข้อผิดพลาดและอคติของมนุษย์ อีกทั้งมีศักยภาพขยายกรอบการลงทุนให้กว้างขึ้นได้ทั่วโลกในอนาคต

อยากลงทุนกองทุน AI ต้องทำอย่างไร

กองทุน AIเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผู้ลงทุนในกองทุนประเภทนี้ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และพร้อมจะรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้มีทางเลือกการลงทุนที่มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะยังคงมีการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามกองทุน AI นั้นจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนลงทุนโดย


 กองทุน AI

1.ศึกษาข้อมูลการลงทุนจากหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุนว่ามีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุนมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กองทุน AI ที่ลงทุนในตราสารหนี้ High Yield แบบมีระยะเวลาแน่นอน จะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทใดบ้าง และมีเรตติ้งระดับใดหรือไม่มีเรตติ้ง

ดังนั้นนักลงทุนจะสามารถประเมินความเสี่ยงของความมั่นคงของบริษัทแต่ละแห่งได้ในระดับหนึ่งก่อนจะเลือกลงทุนในกองทุนดังกล่าว

2.หากมีข้อสงสัยใดๆ ในหนังสือชี้ชวน ควรสอบถามผู้จัดจำหน่าย ให้ชัดเจน เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อตัวผู้ลงทุน เพราะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

บลจ.ไหนบ้างมีกองทุน AI

  • บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity

ลงทุนในหุ้นประมาณ 40-60 ตัว โดยกระบวนการการลงทุนมี 3 ขั้นตอนคือ

1.การเลือกพิจารณาปัจจัยการลงทุน ตามความสามารถในการสร้างผลตอบแทนใน 6 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มหุ้นที่นักวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นในผลประกอบการของธุรกิจ กลุ่มหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน กลุ่มหุ้นของบริษัทคุณภาพที่สามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนได้อย่างมีเสถียรภาพ พอร์ตที่มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวม กลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มราคาเชิงบวก และกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มมีผลประกอบการและราคาหุ้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยแต่ละปัจจัยการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้แตกต่างกันในแต่ละสภาวะตลาด

กองทุน AI

2.ระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์ และรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต เพื่อระบุ แยกแยะ และจัดอันดับการให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละปัจจัยการลงทุนตามความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การลงทุน และผสมผสานปัจจัยการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ และ

3.นำปัจจัยการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับจากระบบปัญญาประดิษฐ์ แล้วมาเข้าระบบ Optimizer เพื่อให้ได้สัดส่วนการลงทุนที่มีความสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และต้นทุนการลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือตลาดได้ โดยกองทุนนี้เหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น ซึ่งอาจปรับตัวลดลงทำให้ขาดทุนได้ และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว กองทุนเป็นประเภทความเสี่ยงสูงระดับ 6

  • บลจ.กรุงไทยเปิดตัวกองทุนกรุงไทย เอไอ เบรน (KT-Brain)

กองทุนดังกล่าวจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลทางการเงินเป็นรายบริษัท หลังจากนั้นระบบจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ และจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง

ขอบคุณวีดีโอ : KTAM TV ONLINE

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหุ้นของ AI ระบบจะสกรีนหุ้นทั้งที่จดทะเบียนในกระดาน SET และ mai ที่มีจำนวนรวมประมาณ 731 หลักทรัพย์ โดยการคัดเลือกหุ้นจากข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งระบบจะทำการหาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีให้กับเงินลงทุนเป็นหลัก

กองทุน AI อย่างที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นแล้วใครที่คิดจะเข้ามาลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนลงทุน รวมถึงความเสี่ยงของการลงทุนที่เราสามารถยอมรับได้ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูล กลต. บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.กรุงไทย


avatar
by ANCHALEE SABUYSUK
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon