ประกันบำนาญ vs ลงทุน RMF ออมเงินแบบไหนคุ้ม ?

posted: 1 ปีที่แล้ว
2,830 views
ประกันบำนาญ vs ลงทุน RMF ออมเงินแบบไหนคุ้ม ?

comments

ความมั่นคงในวัยเกษียณเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง ดังนั้น จึงมีการวางแผนการใช้เงิน ออมเงินเอาไว้ใช้ยามที่แก่ตัวลง หรือที่เรียกกันว่า วางแผนเกษียณอายุ เห็นบางคนแนะนำว่าให้ลงทุนกับ กองทุน RMF (กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ) แต่บางคนก็บอกว่า ประกันชีวิตบำนาญ จะดีกว่า ชักสับสนแล้วสิ เราควรออมเงินแบบไหนดีกว่ากัน


ประกันบำนาญ

วางแผนเพื่อออมเงิน กับ ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันแบบบำนาญ คือประกันชีวิตรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้ผู้เอาประกันออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งการทำประกันบำนาญที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป จะสามารถนำเบี้ยประกันมา ลดหย่อนภาษี ได้ โดยการทำประกันบำนาญจะมีความน่าสนใจดังนี้

  • สร้างรายได้สม่ำเสมอ

เงื่อนไขของประกันบำนาญคือประกันจะจ่ายเงินคืนเป็นเงินบำนาญรายงวดให้แก่ผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จึงมั่นใจได้ว่า มีเงินใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่จะไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในช่วงเวลาก่อนจ่ายเงินบำนาญ ยกเว้นกรณีเสียชีวิต

  • คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

การทำประกันบำนาญจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้เอาประกันว่าจะมีเงินใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ และได้รับความคุ้มครองตลอดสัญญาทั้งก่อนและหลัง การรับงินบำนาญ หากเสียชีวิตระหว่างการจ่ายเบี้ยประกัน หรือก่อนรับเงินบำนาญ ทายาทจะได้รับเงินตามข้อตกลงของกรมธรรม์

โดยเฉพาะผู้เอาประกันที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนหารายได้หลักของบ้าน การทำประกันบำนาญเพื่อรับผลประโยชน์และรับความคุ้มครองชีวิตด้วย ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า


ประกันชีวิตบำนาญ

ลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุน RMF เป็นกองทุนรวมที่ผู้จ่ายภาษีสามารถนำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15% และกองทุน RMF ยังมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนตามระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความมั่งคั่ง

หากคุณลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ก็จะมีโอกาสสร้างความมั่งคั่ง หรือจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่าการทำประกันชีวิต เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างเงินที่จ่ายเบี้ยประกัน กับ เงินลงทุน RMF ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าประกันบำนาญ

ทั้งนี้ การลงทุนกับกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงก็ต้องยอมรับโอกาสที่เงินทุนจะลดลง เมื่อเทียบกับประกันบำนาญที่รู้จำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน


ประกันบำนาญ

  • ความยืดหยุ่นในการลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขในการชำระเบี้ยประกันในจำนวนที่เท่ากันตลอดระยะเวลาจ่ายเบี้ยที่กำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวทำให้การจ่ายเบี้ยประกันไม่เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ

ในขณะเดียวกันการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยผู้ลงทุนสามารถเว้นระยะไม่ซื้อหน่วยลงทุนได้ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือปรับลดเงินลงทุนของแต่ละปีได้ แต่ต้องลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาท

ขอแนะนำอีกนิดค่ะ ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี พร้อมกับเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณไปด้วยกัน ควรจะมีทัังประกันบำนาญ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อที่คุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตจากการทำประกันบำนาญ และเพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนใน RMF

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าทั้ง ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกัน คือส่งเสริมให้ผู้เอาประกันหรือผู้ลงทุน วางแผนการออมเงิน เพื่อเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตยามเกษียณ ลองพิจารณาความเหมาะสมแล้วเลือกกันดูนะคะ


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon