ผลตอบแทนที่ได้จากประกันชีวิต เยอะจริง หรือแค่โฆษณา ?

posted: 3 months ago
ผลตอบแทนที่ได้จากประกันชีวิต เยอะจริง หรือแค่โฆษณา ?

comments

ความมั่นคงในชีวิต เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ละคนจึงมีวิธีในการสร้างความมั่นคงในชีวิตซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปตามสไตล์ เช่น การออมเงิน การซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็ถือว่าเป็นวิธีการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เช่นกัน

และ “การทำประกันชีวิต” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการออมเงินพร้อมกับได้รับความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ก็ยังมีเงินจากประกันชีวิตมาช่วยเหลือ

จากคำบอกเล่าอันหนาหูที่ว่าประกันชีวิตนั้นมีการให้ผลตอบแทนที่สูง แต่บางคนก็บอกว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็ไม่ได้สูงเสียทีเดียว แล้วผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต จะคุ้มค่าตามที่ได้โฆษณาเอาไว้หรือไม่ แล้วต้องเลือกประกันแบบไหนจึงจะคุ้มค่า เรามาหาคำตอบกันค่ะ


ประกันชีวิต

วิธีคำนวณผลตอบแทนประกันชีวิต

หากคุณอยากทราบผลตอบแทนที่จะได้จากการทำประกันชีวิต เราขอแนะนำสูตรในการคิดคำนวณผลตอบแทนประกันชีวิตที่เรียกว่า สูตร IRR (Internal Rate of Return) หรือ สูตรคำนวณอัตราผลตอบแทน เพื่อให้เราได้ทราบถึงจำนวนผลตอบแทนที่แท้จริงของกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ โดยจะคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

  • จำนวนเงินที่ชำระเบี้ยประกันต่อปี(เงินต้น) x เวลาที่จ่ายเบี้ยประกัน =  M บาท

และ

  • จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายคืนเมื่อชำระเบี้ยประกันครบตามกำหนด – M บาท = ผลตอบแทนที่ได้รับ

เมื่อเราคำนวณอัตราผลตอบแทนเมื่อหักลบส่วนต่างกับเงินต้นเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินจริงๆ ที่ได้รับจะอยู่ที่จำนวนเท่าใด แต่ถ้ามองว่าได้รับความคุ้มครองชีวิตในระยะเวลาที่ยาวนานก็ยังถือว่าคุ้มค่า


ประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตจำเป็นอย่างไร ?

บางคนอาจมองว่าการทำประกันชีวิตนั้นเป็นการสิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประกันชีวิตนั้นให้ประโยชน์แก่เรามากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หากคุณกำลังวางแผนชีวิตและต้องการสร้างความมั่นคงด้วยการทำประกันชีวิต คุณจะได้รับประโยชน์จากประกันชีวิตดังต่อไปนี้

  • ประกันชีวิตจะช่วยสร้างหลักประกันแก่ครอบครัวของคุณ

โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่หารายได้หลักของครอบครัว หากทำประกันชีวิตเอาไว้ก็จะมีตัวช่วยในการรองรับความเสี่ยง ในกรณีที่ประสบเหตุไม่คาดฝันจนไม่สามารถหารายได้เหมือนเดิมได้ เงินจากประกันชีวิตก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวลง และมีเงินทุนในการดำเนินชีวิตต่อไป

  • ช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงิน

หากผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นต้องใช้เงินในระหว่างที่ชำระเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินโดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับอยู่มาเป็นหลักประกันได้ (ต้องเป็นกรมธรรม์ประเภทที่สามารถกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด)

  • ประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษี

ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท และประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร


ประกันชีวิต

ถ้าอย่างนั้น เราควรเลือกประกันชีวิตแบบไหนจึงจะคุ้ม?

การทำประกันชีวิต เป็นการวางแผนความมั่นคงให้ชีวิตที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยค่ะ หากเราเลือกรูปแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการ และ คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย ว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยเท่านี้ ภายในระยะเวลาเท่านี้ จะสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ไหว

หากคุณกำลังมองหาประกันชีวิต ที่ให้ผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองชีวิตในระยะเวลาที่ยาวนาน และสามารถทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แม้จะมีอายุเพียง 1 เดือน ก็สามารถทำประกันชีวิตได้ และยังคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี เราขอแนะนำ “เมืองไทย Whole life 90/7” แบบประกันภัยที่จะให้ความอุ่นใจแก่คุณ พร้อมมอบผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่คุณ ไม่ใช่แค่เพียงคำโฆษณา


ประกันชีวิต

ความคุ้มค่าจาก โครงการ เมืองไทย Whole life 90/7

เมืองไทย Whole life 90/7 เป็นแบบประกันภัยจาก เมืองไทยประกันชีวิต ที่จะมอบความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชีวิตของคุณ ด้วยความคุ้มครองที่ยาวนาน และผลประโยชน์ที่มีความสม่ำเสมอ คุณจะได้รับความคุ้มค่าแบบเต็มๆ

  • ความคุ้มครองยาวนาน

เมืองไทย Whole life 90/7 เป็นแบบประกันภัยที่ใช้เวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานไปจนถึงครบอายุ 90 ปี ยิ่งทำตั้งแต่อายุน้อยก็ยิ่งคุ้มค่า

  • รับเงินจ่ายคืนสม่ำเสมอ

คุณจะได้รับเงินจ่ายคืนอย่างสม่ำเสมอที่ 2% ทุก 2 ปีกรมธรรม์ หากผ่านปีกรมธรรม์ปีที่ 16 ไปแล้ว คุณจะได้รับเงินจ่ายคืนอย่างสม่ำเสมอที่ 2% ในทุกๆ ปี จนครบอายุ 89 ปี หมดปัญหาไม่มีเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน เพราะมีเงินจ่ายคืนจาก เมืองไทย Whole life 90/7 รองรับอยู่เสมอ

  • คุ้มครองชีวิต

ไม่ใช่แค่เพียงผลประโยชน์ในด้านการเงิน ขึ้นชื่อว่าประกันชีวิต ก็ต้องมาพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต โดยจะมีความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุสัญญา 100%*

  • เบี้ยประกันภัยคงที่

แม้เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่เบี้ยประกันชีวิต เมืองไทย Whole life 90/7 จะไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่มีความคงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี แลกกับความคุ้มครองที่คุ้มค่าสุดๆ

คนเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ แต่เราวางแผนชีวิตให้ตนเองได้ หากมีประกันชีวิตที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณและคนที่คุณรักได้ การมีกรมธรรม์ประกันชีวิต เมืองไทย Whole life 90/7 ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีและน่าสนใจค่ะ

*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา


avatar
by W. Phumma

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon