ข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุแบบ PA

posted: 2 ปีที่แล้ว
ข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุแบบ PA

comments

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิด จึงไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้  หากเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างแย่ เช่น อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านการเงินตามมา คงไม่มีใครอยากเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนค่ะ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ ต่อให้เราป้องกันไว้แล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น การทำประกันอุบัติเหตุ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยแบ่งเบาภาระได้หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น  วันนี้ rabbit finance จะพาคุณมาทำความรู้จัก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) กันค่ะ จะดียังไงมาดูพร้อมๆ กันเลยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA คืออะไร จำเป็นอย่างไร ?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) หรือ PA เป็นประกันภัยประเภทหนึ่ง ที่จะให้คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดความสูญเสียทางร่างกาย (บาดเจ็บ, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต) ในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น

โดยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้  ควรจะทำเพื่อคุ้มครองสภาพความมั่งคั่งทางการเงิน เพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วจะต้องเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาล

และถ้าหากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงจนไม่สามารถทำงานหรือหาเงินได้อีกต่อไป แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพความคล่องตัวทางการเงินและความเป็นอยู่ของเราแน่นอนค่ะ

การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จึงเป็นเหมือนการตีกรอบความเสียหาย ให้อยู่ในขอบเขตที่เราสามารถรับผิดชอบได้ โดยมีบริษัทประกันภัยมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยความคุ้มครองนี้ก็จะแลกกับการชำระเบี้ยประกัน ตามข้อตกลงของบริษัทประกันภัยค่ะ


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ เหมาะกับใคร ?

คนบางคนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งควรจะทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้

 • หัวหน้าครอบครัว

หรือ คนที่เป็นเสาหลักของบ้าน ที่มีหน้าที่ใน การหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งถ้าหากคนในกลุ่มนี้เกิดอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ เสียชีวิตหรือไม่สามารถทำงานหาเงินต่อได้ ก็อาจจะส่งผลกระทบให้คนข้างหลังมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

 • ใช้ชีวิตในสังคมที่เร่งรีบ

สภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ และอันตรายที่มาจากทุกทิศทางจากคนที่เร่งรีบเช่นเดียวกัน  ความเร่งรีบทำให้สติของคนเราลดลงและเกิดความประมาทขึ้น  คนกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุจากความเร่งรีบเหล่านั้น

 • มีเงินเก็บจำกัด

หากเป็นคนที่มีเงินเก็บในจำนวนที่ค่อนข้างน้อย หรือไม่มีเงินเก็บ หากเกิดอุบัติเหตุก็อาจต้องนำเงินก้อนนั้นมาใช้และไม่มีเงินสำรองมาใช้จ่ายในการรักษาอีกต่อไป ซึ่งการรักษาอาจต้องใช้เงินจำนวนมากและ อาจส่งผลให้เกิดหนี้ขึ้นได้ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีใดบ้าง ?

PA จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกัน ในกรณีที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้ง 7 ประเภท ได้แก่

 • เงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก (BB)
 • ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน (FCG)
 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (HU)
 • ค่าเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ (MLB)
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา (ADD)
 • ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (PD)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ME)

และยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมในกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากเหตุพิเศษ (นอกจากอุบัติเหตุทั่วไป) ดังนี้

 • กรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย (MA)
 • กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC)
 • กรณีอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PP)
 • กรณีอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (PH)
 • กรณีอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ (ND)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุ หรือ PA

1. มีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างถูก มีราคาที่ย่อมเยา เมื่อเทียบกับความคุ้มครอง หรือเงินชดเชยที่ได้ โดยเบี้ยประกันส่วนใหญ่เริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อปี ซึ่งคนที่มีกำลังทรัพย์น้อยแต่ต้องการความคุ้มครอง ก็สามารถซื้อประกันนี้ได้

2. เบี้ยประกันมีความคงที่ มีการพิจารณาแบบปีต่อปี ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอายุหรือเพศ  (แต่ถ้าอายุมากตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จะถูกปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นนะคะ)

3. จ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ แม้จะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องเป็นอุบัติเหตุที่นอนโรงพยาบาล ก็สามารถเบิกค่าชดเชยได้

เพราะอุบัติเหตุ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ดังนั้น เราจึงควรใช้ชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติอยู่เสมอ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต แต่ถ้าอยากได้ตัวช่วยในการคุ้มครองเพื่อให้อุ่นใจขึ้น การทำประกันอุบัติเหตุ  ก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยคุณอุ่นใจขึ้นได้ค่ะ


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon