BTS เผยสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลาง Mega City

posted: 1 year ago
BTS เผยสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลาง Mega City

comments

BTS มองว่า อนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้ สถานีกลางบางซื่อ หรือบางซื่อแกรนด์สเตชั่น จะเป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของการรถไฟ ประกอบด้วยอาคาร 3 ชั้น ซึ่งชั้นบนสุดจะเป็นที่จอดของแอร์พอร์ตเรลลิงค์และรถไฟความเร็วสูง จะใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนอาคารสถานที่ ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า ระบบราง ระบบโทรคมนาคมต่างๆ อีกประมาณ 2-3 แสนล้านบาทBTS เผยบางซื่อ เป็นศูนย์กลาง Mega City

นายอาณัติ อาภาภิรม กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “บางซื่อจังก์ชัน Mega City แห่งภูมิภาค” ว่า ระยะแรก สถานีกลางบางซื่อ และบางส่วนของโซน A จะสร้างเสร็จในปลายปี 2562 พร้อมๆ กับรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งจะออกทีโออาร์ได้ภายในปีนี้ มั่นใจว่าประมาณ 2 ปีต่อจากนี้จะสามารถก่อสร้างได้ทัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารผ่านสถานีนี้วันละ 1 แสนคน

BTS

โดยสถานีกลางบางซื่อเป็นจุดเริ่มของรถไฟที่จะเดินทางไปได้ทั่วประเทศ จะเป็นศูนย์กลาง รถไฟฟ้าภายในกรุงเทพฯ ผ่านถึง 4 สาย สามารถเดินทางไปยังเครือข่ายรถไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ได้ทั้งหมด มีรถไฟความเร็วสูง 4 สาย เชื่อมต่อไปยังทุกภาคของประเทศ และยังสถานีการค้าของประเทศ สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศเชื่อมต่อระบบรางกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพื้นที่นี้เหมาะที่จะสร้างเป็น Mega City ขึ้นมารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

BTS

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการปรับผังเมืองภายในกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับศูนย์กลางคมนาคมแห่งนี้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งสถานีกลางบางซื่อ ถือว่ามีความจำเป็นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า และทางเชื่อมไปยังพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

BTS

ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรอบสถานีกลางบางซื้อ มีราคาที่อยู่อาศัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10% นับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2560 หากสถานีกลางบางซื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสร้างความเจริญให้กับประเทศในระดับหนึ่ง

BTS

ส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 5 ปี ราคาเพิ่มขึ้น 7% สายสีม่วงเพิ่มกว่า 8%
ทั้งนี้สถานีกลางบางซื่อ สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้ และยังเชื่อมโยงไปถึงสนามบินหลัก 3 แห่งได้

ส่งผลให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาคอนโดมิเนียม ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะขายให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งเมืองจะเติบโตตามการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยพื้นที่ 3.2 พันไร่รวมสวนสาธารณะจตุจักร 700 ไร่ จึงพร้อมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้

BTS

เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาคอนโดมิเนียมเริ่มมีเป้าหมายที่จะสร้างเพื่อให้ขายให้กับต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ที่มีคุ้นเคยกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้า โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 57 แสนสิริมียอดขายต่างชาติ 1.4-1.5 พันล้านบาท ปี 58 มียอดขายเพิ่มขึ้น 3.5 พันล้านบาท ปี 59 มียอดขาย 5.4 พันล้านบาท ในปี 60 มียอดขายเกือบ 1 หมื่นล้านบาท และในปี 61 คาดว่าจะมียอดขายเกินกว่า 1 หมื่นล้านบาท


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon