ประกันธุรกิจ ประกันภัยดีๆ ที่เจ้าของธุรกิจควรมี

posted: 1 ปีที่แล้ว
ประกันธุรกิจ ประกันภัยดีๆ ที่เจ้าของธุรกิจควรมี

comments

ประกันธุรกิจ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เจ้าของกิจการได้ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

หากคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตเอาไว้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ ว่าธุรกิจของเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง

 

ซื้อประกันธุรกิจ

ประกันธุรกิจ ดีกับธุรกิจอย่างไร ?

ขึ้นชื่อว่าธุรกิจ ก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงจากหลากหลายปัจจัย หากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ประกันธุรกิจสามารถช่วยคุณได้

  • อาคารบริษัท ทรัพย์สินในบริษัท

อย่างที่เราทราบกันดีว่า อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิด หากวันหนึ่งที่กำลังดำเนินงานกันอยู่ดีๆ เกิดภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาคารบริษัท ก็คงต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณะซ่อมแซมอยู่ไม่น้อย

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพที่กำลังขยับขยาย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น อาจส่งผลกระทบด้านการเงินและขาดทุนได้

  • พนักงาน

พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญของธุรกิจ เป็นบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวหน้าและสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่ธุรกิจ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพนักงาน ประกันธุรกิจก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ พนักงานก็จะได้ประโยชน์ในด้านการดูแลรักษา ส่วนเจ้าของธุรกิจก็ไม่ต้องเสียเวลา เสียทรัพยากรต่างๆ เพื่อหาพนักงานใหม่

ประกันธุรกิจ-เหตุก่อการร้าย

  • เหตุก่อการร้าย

เหตุก่อการร้าย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยในบ้านเรา แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินไม่น้อยเลย หากในอนาคตมีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับธุรกิจของคุณ ประกันธุรกิจก็จะเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

  • ขึ้นโรงขึ้นศาล

การทำธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีโอกาสที่จะเจอกับการถูกฟ้องร้อง มีเหตุให้ขึ้นโรงขึ้นศาล การทำประกันธุรกิจในกลุ่มประกันภัยความรับผิด จะสามารถช่วยเหลือความคุ้มครองหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น ซึ่งประกันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง

รูปแบบของประกันธุรกิจ

รูปแบบของประกันธุรกิจที่คุณอาจยังไม่รู้

  • IAR – Industry All Risk

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ประกันธุรกิจแบบที่ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

  • CAR – Construction All Risk

ประกันความเสี่ยงภัยในการก่อสร้าง เป็นประกันธุรกิจที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาในระหว่างดำเนินงาน ทั้งการรับเหมาก่อสร้างและการตกแต่งภายใน รวมไปถึงงานต่อเติมอาคาร โดยจะคุ้มครองจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จตามสัญญาการว่าจ้าง

  • FG – Fidelity & Guarantee

ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน เป็นประกันธุรกิจที่ให้ความคุ้มครองนายจ้างต่อการสูญเสียทรัพย์สิน หรือได้ธุรกิจรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของพนักงานที่ว่าจ้าง โดยมีหลักฐานแสดงเจตนาทุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

  • Public Liability

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งทางประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากผู้เอาประกันภัย ในที่นี้ก็คือเจ้าของธุรกิจ หรือพนักงาน หรือความบกพร่องของสถานประกอบการ

เพราะความเสี่ยงอยู่ทุกที่ โดยเฉพาะเหล่าเจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดกิจการหรือทำธุรกิจใดๆ ยิ่งต้องไม่ประมาท ให้ประกันธุรกิจเป็นผู้ช่วยในการรองรับความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ของธุรกิจของคุณ จะได้ดำเนินธุรกิจอย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการเงินยามฉุกเฉิน


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon