ตัวแทนไม่ยอมให้”ยกเลิกประกัน”แบบนี้ก็ได้หรอ?

posted: 1 year ago
ตัวแทนไม่ยอมให้”ยกเลิกประกัน”แบบนี้ก็ได้หรอ?

comments

หลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหาทำประกัันไว้ แต่วันหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเราอีกต่อไป จึงมีความคิดว่าอยากจะ ยกเลิกประกัน แต่พอโทรไปหาตัวแทน ปรากฏว่าตัวแทนกลับบอกว่าเราไม่สามารถยกเลิกได้ และไม่ยอมยกเลิกให้

เมื่อเจอปัญหาแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เมื่อตัวแทนไม่ให้ความร่วมมือเราก็ไม่สามารถยกเลิกประกันได้ แต่คุณทราบไม่คะว่าในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถทำได้ค่ะ! เอ๊ะ แต่ว่าตัวแทนไม่ยอมยกเลิกประกันชีวิตให้ แล้วเราจะทำได้อย่างไร ถ้าอยากรู้ละก็ไปหาคำตอบพร้อมๆกัน


ประกันชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต หรือ กรรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง สัญญาของคู่สัญญาโดยฝ่ายแรกเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” จะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยประกันให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายที่เรียกว่า “บริษัทประกันชีวิต” ซึ่งเมื่อผู้เอาประกันนั้นเสียชีวิต หรืออยู่จนครบสัญญา บริษัทประกันชีวิต จะต้องจ่ายผลตอบแทนที่เรียกว่า “ทุนประกันชีวิต” ให้แก่ผู้เอาประกัน

โดยประกันชีวิตจะเป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความตาย หรือการเกิดอุบัติเหตุจนทำให้สูญเสียอวัยวะ และการสูญเสียรายได้ในยามชราที่จะเกิดขึ้นจากคนหนึ่งไปอีกหลายคน

บริษัทประกันจะกระจายความเสี่ยงระหว่างผู้เอาประกันทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันจ่ายเงินในรูปแบบของ “เบี้ยประกัน” ให้แก่ผู้รับประกันไว้เป็นกองกลาง เมื่อผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกัน บริษัทประกันก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ตามจำนวนที่ตกลงกัน

 


ประกันชีวิตมีกี่ประเภท แล้วแต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

 

ยกเลิกประกัน

 

  • ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance)

เป็นประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป เพราะมีจำนวนประกันภัยที่ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกวาต้องการชำระรายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน

ซึ่งบางบริษัทอาจจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินประกันภัยและอายุของผู้ทำประกัน

  • ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)

ประกันชีวิตประเภทนี้ เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ โดยปกติจะกำหนดให้ชำระเบี้ยประกันเป็นเดือน และไม่ต้องตรวขสุขภาพ แต่บริษัทอาจจะกำหนดเงื่อนไขให้มีระยะเวลารอคอย 180วัน เพื่อพิสูจน์สุขภาพของผู้เอาประกันภัย

ถ้าหากเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยโรคตามธรรมชาติ บริษัทประกันชีวิตจะไม่ต้องจ่ายเงินเอาประกันภัย แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยให้ก็ได้

  • ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance)

เป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่มีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็น กลุ่มพนักงานบริษัท โดยจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่ม ซึ่งประกันประเภทนี้จะถูกกว่าประเภทสามัญและอุตสาหกรรม


 

 

นอกจากนี้ประกันชีวิตยังแบ่งได้ในอีกหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป ดังนี้

การคุ้มครองแบบตลอดชีพนั้นบริษัทจะตกลงจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึง 99 ปี บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทำประกันภัยประเภทนี้ก็คือ เพื่อที่ลูกหลาน หรือผู้ที่รับประโยน์จะได้มีเงินทุนในภายภาคหน้า รวมถึงจะได้รับเงินมารักษาการเจ็บป่วย และค่าทำศพของผู้เอาประกัน หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว

เป็นประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายเงินประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตครบตามกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระยะเวลาที่กำหนด โดยประกันภัยประเภทนี้จะเป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้เงินคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด

  • แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

เป็นประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1 ปี , 5 ปี เป็นต้น ซึ่งสัญญาลักษณะนี้จะให้ความคุ้มครองที่เกิดจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสะสมทรัพย์อยู่ด้วย

ดังนั้น เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วจึงไม่มีมูลค่าใดๆ คืนให้ผู้เอาประกัน ซึ่งการทำประกันลักษณะนี้ค่อนข้างจะราคาถูกกว่ารูปแบบอื่น และมีไว้เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ประกันชีวิตลักษณะนี้จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับตั้งแต่เกษียณอายุเป็นจนไปจนครบสัญญาแล้วแต่เงื่อนไขที่กำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่เก็บเงินไว้หลังจากเกษียณอายุ

 


ยกเลิกประกัน ใครบอกทำไม่ได้

 

การยกเลิกประกันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของผู้เอาประกัน ตัวแทนมีหน้าที่เพียงเพื่อประสานงานเท่านั้น

ดังนั้น หากตัวแทนไม่ยอมให้เรายกเลิกประกัน เราสามาถแจ้งยกเลิกโดยตรงกับทางบริษัทได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เหตุผลที่ตัวแทนไม่ต้องการให้เรายกเลิกก็เพราะว่า ประกันชีวิตส่วนใหญ่มักจะเป็นระยะยาว การยกเลิกประกันก่อนกำหนดนั้นจะทำให้เราเสียเปรียบ เพราะเงินที่ได้คืนจะเหลือค่อนข้างน้อย ไม่คุ้มกับค่าเบี้ยประกันที่เสียไป และ อีกเหตุผลก็คือผลประโยชน์ของตัวแทนที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันชีวิต

นอกจากนี้บางคนยังคิดอีกว่าถ้าอยากยกเลิกกรมธรรม์แค่ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน บริษัทประกันภัยก็จะยกเลิกไปเอง ซึ่งข้อนี้นั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกรมธรรมณ์ที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น

ถ้าในกรณีที่เราขาดส่งเบี้ยประกัน บริษัทบางแห่งจะกู้เงินสดในกรมธรรม์มาจ่ายเบี้ยประกันอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้กรมธรรม์หมดอายุ ดังนั้นถ้าหากเราไม่ได้โทรไปยกเลิกกับการบริษัท บริษัทจะกู้เงินสดและส่งใบแจ้งหนี้มาคิดกับเราทั้งต้นและดอกเบี้ย

ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจที่จะซื้อกรมธรรม์ เราควรจะคิดและค้นหารายละเอียดต่างๆให้ดีก่อนที่จะทำการตกลงซื้อ เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราได้ตัดสินใจไปแล้ว และต้องการยกเลิกในภายหลัง ก็จะเกิดผลเสียต่อตัวเราเอง

เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรมธรรม์เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่ากรมธรรม์รูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับเรา 

rabbit finance ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ประกันภัยที่น่าสนใจ และสามารถให้คำปรึกษาทางออนไลน์เพื่อให้การซื้อประกันของเรานั้นง่ายและสะดวกขึ้น 


avatar
by xcstasy.mm
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon