ประกันชีวิตของต่างประเทศ ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,013 views
ประกันชีวิตของต่างประเทศ ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

comments

เราน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของ การทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี กันมาบ้างแล้ว ซึ่งก็มีอีกหลายคนที่สงสัยและหลังไมค์มาถามค่ะว่า เขามีเพื่อนชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย ทีนี้เพื่อนของเขาได้ทำประกันชีวิตไว้ที่ประเทศบ้านเกิดมาแล้ว แล้วอย่างนี้ประกันชีวิตตัวนั้นจะนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

rabbit finance เห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เลยอยากจะเอามาบอกเล่าให้คุณผู้อ่านได้ฟังกันว่า ทำประกันชีวิตในต่างประเทศ จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีในประเทศไทยได้หรือไม่


ประกันชีวิต1

ประกันชีวิตของต่างประเทศ ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

เสียใจด้วยนะคะที่ต้องบอกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำสัญญาในต่างประเทศหรือทำกับบริษัทประกันต่างประเทศ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีที่ประเทศไทยได้ค่ะ

สาเหตุก็เพราะว่า ประกันชีวิตที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ กรมสรรพากร กำหนดไว้ว่า

ประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ กรมธรรมประกันชีวิตจะต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่  10 ปีขึ้นไป และ ต้องทำกับบริษัทประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น ประกันชีวิตที่ทำในต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศจึงไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้ และไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั่นเองค่ะ

แล้วคนที่มี ประกันชีวิตที่ต่างประเทศ มีทางเลือกอื่นมั้ย?

สำหรับใครที่มีประกันชีวิตที่ต่างประเทศ แล้วมีรายได้เข้าข่ายที่จะต้อง เสียภาษี ในประเทศไทย เราแนะนำว่า ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนมาทำประกันชีวิตที่ประเทศไทยค่ะ

เพราะ ถ้าคุณต้องเสียภาษี แปลว่า เวลาส่วนใหญ่ของคุณก็คงทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้น การทำประกันชีวิต จากบริษัทประกันในไทย นอกจากจะให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคุณ

และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ แถมมันคงจะสะดวกมากกว่าในการ จ่ายเบี้ยประกัน และทำเรื่องเคลมประกัน รวมถึงการใช้บริการอื่นๆของบริษัทประกันด้วยค่ะ


ประกันชีวิต2

ประกันชีวิตแบบใดบ้าง ที่ลดหย่อนภาษีได้

ต่อไปเราจะมาพูดถึงรูปแบบของประกันชีวิต ที่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้กันบ้างนะคะ ซึ่งประกันชีวิตลดหย่อนภาษี มีทั้งหมด 2 แบบใหญ่ๆ คือ

1. ประกันชีวิตแบบเน้นความคุ้มครอง

เป็นประกันชีวิตแบบธรรมดา ที่เราจ่ายเบี้ยประกันเข้าไป เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตค่ะ

ประกันชีวิตแบบนี้ สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่าย ไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งสิ้น 100,000 บาท ตามจำนวนที่จ่าย โดยส่วนแรกสามารถหักได้ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี คือ

  • กรมธรรม์ประกันชีวิตมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • ต้องทำกับ บริษัทรับประกันภัย ที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศไทย
  • ถ้ามี การจ่ายเงินคืน เงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญา จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

(1) กรณีได้รับเงินคืนทุกปี ยอดเงินคืนนั้นต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี

(2) กรณีได้รับเงินคืนตามช่วงระยะเวลา อย่างเช่น 2 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี ยอดเงินคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลา

(3) กรณีอื่น ๆ ผลรวมของเงินคืนตั้งแต่ปีแรก ถึงปีที่มีการจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันสะสมในช่วงนั้น ๆ

2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ควบคุมไปกับการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณด้วย เรารู้กันอยู่แล้วว่า ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถหักค่าลดหย่อนได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

โดยมีเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี คือ

  • กรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ  มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • มีการจ่ายผลประโยชน์บำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น
  • เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชี เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ซึ่งการวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตนั้น คุณสามารถใช้ประกันทั้ง 2 ประเภทรวมกันได้ แต่จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 300,000 บาทเท่านั้น

โดยสามารถเลือกใช้ประกันชีวิตแบบบำนาญอย่างเดียวในการลดหย่อน 300,000 บาทเลยก็ได้ เพราะ มันก็เข้าข่ายเป็นประกันชีวิตแบบปกติเช่นกัน

นอกจาก ประกันชีวิตแล้ว การทำ ประกันสุขภาพ ก็ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน รวมถึงยังมีวิธีลดหย่อนภาษีอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่ประกันชีวิต เพราะฉะนั้น สำหรับคนที่มีประกันชีวิตในต่างประเทศอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นๆในการลดหย่อนภาษีแทนก็ได้เช่นกันค่ะ


avatar
by V.yada
หมูน้อย ผู้อยากเข้าใจโลกกว้างให้มากขึ้น
Related stories
loading icon