ปัง หรือ พัง ยกเลิก ใบ ตม.6

posted: 8 months ago
ปัง หรือ พัง ยกเลิก ใบ ตม.6

comments

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบให้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไขกฎหมาย

“คนเข้าเมืองให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใบ ตม.6 หรือบัตรขาเข้า – ขาออก สำหรับการเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร ขณะที่บุคคลต่างด้าวยังต้องกรอกเหมือนเดิม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการเดินทางตามรัฐธรรมนูญ แก้ปัญหาคอขวด ลดภาระและความล่าช้าในการเข้าออกเมือง “

ซึ่งจากข่าวที่ออกมานั้น ค่อนข้างเป็นกระแสอย่างมากสำหรับการ ยกเลิกใบ ตม.6  ให้เหลือแค่การใช้พาสปอร์ตทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็น ทำไมต้องยกเลิก ? แล้วใบ ตม.6 แบบใหม่คืออะไร ? ยกเลิกแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ? วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ

 


ใบ ตม.6 คืออะไร ?

ใบ ตม.6 คือ ใบที่ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดขาเข้าประเทศและขาออกจากประเทศไทย ซึ่งใบนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นได้หากเกิดปัญหาขึ้น เพราะในใบ ตม.6 นี้จะมีหลักฐานทั้งลายมือชื่อและลายเซ็นต์ของผู้เข้าออกประเทศอยู่ด้วย

ใบ ตม.6 มีประโยชน์อย่างไร ?

ประโยชน์ของใบ ตม.6 มีอยู่ 2 ประการ คือ

 

1.ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง 

รัฐบาลจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของบุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

2.ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและรายละเอียดของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มประเทศ มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาด เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

 


นักท่องเที่ยว

ทำไมต้องยกเลิกใบ ตม.6 ?

ตามปกติแล้ว ใบ ตม.6 จะมีรายการในบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ

  • ชื่อ – นามสกุล
  • สัญชาติ
  • วัน – เดือน – ปีเกิด
  • เลขที่หนังสือเดินทาง
  • เลขที่การตรวจลงตราหรือที่เรียกกันว่า “ วีซ่า”
  • เพศ
  • ที่อยู่
  • เที่ยวบิน

ข้อมูลเหล่านี้สำหรับคนไทย จะสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์อยู่แล้ว ส่วนเที่ยวบินก็สามารถดูได้จากบัตรที่นั่งของผู้ที่เดินทาง ทำให้ใบ ตม.6 ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคนที่มีสัญชาติไทยอีกต่อไป

แต่สำหรับ นักท่องเที่ยว หรือ แรงงานต่างด้าว นั้นยังคงต้องกรอกใบ ตม.6 อยู่เช่นเดิม ซึ่งในปี 2560 นี้ จะมีใบ ตม.6 แบบใหม่ออกมา กรอกง่ายขึ้น ใช้แค่ด้านเดียว

 


ใบ ตม.6 โฉมใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 มีมติ ครม. ขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 ได้ความว่า

  • ใบ ตม.6 แบบเดิม จะสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
  • ใบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ใน การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะต้องรอการแก้กฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

 

 


ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ปัง หรือ พัง ยกเลิกใบ ตม.6

หลังจากประกาศยกเลิก ใบ ตม.6 ก็มีกระแสเกิดขึ้นมามากมาย ทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางส่วนที่เห็นด้วยก็บอกว่า ยกเลิกไปดีแล้วไม่รู้จะกรอกทำไม กรอกไปก็ไม่ได้ใช้ เสียเวลา บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่า ถึงไม่ได้กรอกก็เสียเวลาอยู่ดี เพราะสาเหตุมันไม่ได้มาจากการกรอกใบ ตม.6 แต่มันมาจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและนักท่องเที่ยวเยอะ

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ยังคงมั่นใจว่าการยกเลิกใบ ตม.6 นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาคอขวด ลดความแออัด ลดภาระความล่าช้าในการเข้าออกเมืองบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วย

ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยใช่ไหมล่ะคะ สำหรับนักท่องเที่ยวตัวยงที่ชอบเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ ต่อไปนี้คุณก็สามารถสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องมาเป็นกังวลเรื่องใบตม.อีกต่อไป แต่ก็อย่าสนุกกันจนเกินขอบเขตนะคะ เพราะความประมาทอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณได้

ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทำประกันการเดินทางเอาไว้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและยังช่วยให้คุณเที่ยวได้อย่างสนุกปลอดภัยไร้กังวลแล้วล่ะค่ะ

 


avatar
by tira.Cha

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon