ทำความเข้าใจ ก่อนติดตั้งระบบ เครื่องเสียงรถยนต์

posted: 1 year ago
ทำความเข้าใจ ก่อนติดตั้งระบบ เครื่องเสียงรถยนต์

comments

กลุ่มคนที่มีความชื่นชอบและมีรถยนต์เป็นของตนเอง มักจะให้ความใส่ใจและดูแลรักษารถยนต์เป็นพิเศษ ทั้งการทะนุถนอมในการใช้รถ การหมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เป็นประจำ

รวมถึงการทำ ประกันภัยรถยนต์ ด้วย นอกจากนี้เหล่าคนรักรถยนต์ทั้งหลายก็มักจะตกแต่งรถยนต์ เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มรูปแบบการใช้งานด้วย โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์


เครื่องเสียงรถยนต์ รถแต่งสวย
ขอขอบคุณภาพจาก http://www.udc-caraudio.com

การวางระบบของ เครื่องเสียงรถยนต์ มีอะไรบ้าง ?

ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นั้น มักแบ่งองค์ประกอบของการวางระบบเป็น 3 รูปแบบหลัก อันได้แก่

1. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Hi-Power โดยเฉพาะ

ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ กำลังขับ จากภายในตัวเครื่องเล่นเพียงอย่างเดียว

2. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Hi-Power และผสมผสานการทำงานกับ Power Amp ภายนอก 

โดยเป็นระบบใช้กำลังขับในตัวเครื่อง ทำงานร่วมกับ Power Amp ที่ติดตั้งอยู่ภายนอก

3. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์กำลังวัตต์จาก Power Amp ภายนอกโดยเฉพาะ

ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช่กำลังขยายจากเครื่องเล่นในการวางระบบ


เครื่องเสียงรถยนต์ ระบบเสียง
ขอขอบคุณภาพจาก http://www.cairnscustoms.com

รูปแบบระบบ เครื่องเสียงรถยนต์ มีอะไรบ้าง ?

เมื่อเรารู้จักองค์ประกอบ ของการวางระบบเครื่องเสียงรถยนต์แล้ว เราทำความรู้จักกันต่อว่า ระบบเครื่องเสียงรถยนต์สามารถจำแนกได้กี่ประเภท และมีอะไรบ้าง ?

1. ระบบเสียง Hi-Power โดยเฉพาะ

ระบบเครื่องเสียงรถยนต์นี้ เป็นระบบเสียงที่ใช้ภาคขยายในตัวเครื่องเล่น โดยทำหน้าที่ในการขับดันชุดลำโพงแต่เพียงอย่างเดียว และไม่มีการใช้ Power Amp ภายนอก

2. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Hi-Power หน้า-หลัง

เครื่องเสียงรถยนต์ประเภทดังกล่าว เป็นระบบที่ใช้ภาคขยายในตัว 4 Channel แรก ขับชุดลำโพงหน้า และใช้อีก 2 Channel ขับชุดลำโพงหลัง โดยเสียงที่ไปปรากฏกับชุดลำโพงหน้าและหลัง จะเป็นลักษณะคลื่นเสียงแบบ Full range ตั้งแต่ต่ำจนถึงสูง

3. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Hi-Power-Front Stage

ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Hi-Power Front Stage เป็นระบบที่ใช้ภาคขยายตัว 4 Channel พร้อมกับ Crossover ตัดสูงหรือต่ำในตัวเครื่องเล่น

โดยทำหน้าที่แยก 2 Channel แรก เพื่อรับความถี่ย่านสูงขับชุดลำโพงแยกชิ้นหน้า และแยก 2 Channel หลัง เพื่อรับความถี่ย่านต่ำขับ Subwoofer ที่ไม่กินวัตต์มาก หรือ Subwoofer ประเภท Bass Box


เครื่องเสียงรถยนต์ เพาเวอร์แอมป์

4. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ผสม ระหว่าง Hi-Power กับแอมป์ภายนอก

เป็นระบบเครื่องเสียงที่ใช้ภาคขยายในตัวเครื่องเล่น โดยทำงานร่วมกับ Power Amp ภายนอกตั้งแต่ 2 Channel ขึ้นไป และสามารถใช้งานให้เหมาะกับความต้องการทางเสียง

5. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Hi-Power พ่วง Subwoofer

ระบบเสียงนี้ จะใช้ภาคขยายในตัว 4 Channel  โดยใช้ 2 Channel แรก ขับชุดลำโพงหน้า และใช้อีก 2 Channel ขับชุดลำโพงหลัง ซึ่งเสียงที่ไปปรากฏในชุดลำโพงหน้าและหลัง จะเป็นคลื่นเสียงแบบ Full range ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง หรือย่านความถี่สูง

นอกจากนี้ ยังปล่อยสัญญาณ Output จากเครื่องเล่นเข้าไปยัง Power Amp ที่ควรมีครอสโอเวอร์ตัดเฉพาะย่านความถี่ต่ำในตัว เพื่อใช้ขับ Subwoofer

เป็นระบบที่ใช้สัญญาณ Output ชุดหน้าของเครื่องเล่นโดยป้อนเข้า Power Amp 2 หรือ 4 Channel  ที่มี Crossover แยกย่านความถี่สูง และย่านความถี่ต่ำภายใน

โดยใช้ 2 Channel แรก ขับชุดลำโพงหน้าแยกชิ้น และใช้อีก 2 Channel Bridge ขับ Subwoofer ส่วนลำโพงหลังใช้ขับด้วยชุดภาพขยาย Hi-Power ในตัวเครื่องเล่น


เครื่องเสียงรถยนต์ poweramp
ขอขอบคุณภาพจาก http://www.sonusfaber.com

7. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Tri-amp-Front Stage-Hi-Power-Rear Field

คือ ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้สัญญาณ Output ชุดหน้าของเครื่องเล่นโดยป้อนเข้า Power Amp 4 Channel 1 เครื่อง และ 2 Channel อีก 1 เครื่อง ที่มี Crossover แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำภายในที่แอมป์ 4 Channel

ซึ่งจะใช้ 2 Channel แรก ขับชุดลำโพงหน้าแยกชิ้น และใช้อีก 2 Channel ขับ Mid Woofer ส่วนสัญญาณอีกชุดจากเครื่องเล่นป้อนเข้า Power Amp 2 Channel เพื่อให้ Bridge ขับ Subwoofer และสำหรับลำโพงคู่หน้าใช้ขับด้วยชุดภาคขยาย Hi-Power ในตัวเครื่องเล่น

8. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Power Amp ภายนอกโดยเฉพาะ

เป็นระบบที่ใช้ Power Amp ภายนอก โดยรับหน้าที่ในการขับชุดลำโพงต่างๆ รวมถึง Subwoofer ซึ่งในเครื่องเล่นบางรุ่น อาจจะมีสวิตช์ตัดการป้อนไฟเข้าภาคขยาย Hi-Power ในตัวได้ด้วย จึงมีสภาพเป็นเหมือน Head Unit ใบ้ หรือเสมือนแบบไม่มี Hi-Power นั่นเอง

9. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Single-amp หน้า-หลัง

ระบบเครื่องเสียงรถยนต์นี้ใช้ Power Amp 4 Channel รับสัญญาณ Output ชุดหน้า-หลัง จากเครื่องเล่น เพื่อขับชุดลำโพงหน้าแยกชิ้น 2 Channel และขับชุดลำโพงหลัง 2 Channel โดยสัญญาณที่ปรากฏกับลำโพงหน้า-หลัง จะเป็น Full range หรือเฉพาะย่านความถี่สูง ถ้าในแอมป์มี Crossover


เครื่องเสียงรถยนต์ แต่งรถซิ่ง
ขอขอบคุณภาพจาก latestautocar.com

10. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Bi-amp-Front Stage

เป็นระบบที่ใช้สัญญาณ Output ชุดหน้าของเครื่องเล่นโดยป้อนเข้า Power Amp 2 หรือ 4 Channel ที่มี Crossover แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำภายใน ซึ่งจะใช้ 2 Channel แรก ขับชุดลำโพงหน้าแยกชิ้น และใช้อีก 2 Channel Bridge ขับ Subwoofer

11. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Tri-amp-Front Stage

หมายถึง ระบบที่ใช้สัญญาณ Output ชุดหน้าของเครื่องเล่นโดยป้อนเข้า Power Amp 4 Channel 1 เครื่อง และ 2 Channel อีก 1 เครื่อง ที่มี Crossover แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำภายใน ที่แอมป์ 4 Channel

และใช้ 2 Channel แรก ขับชุด Tweeter-Midrange และใช้อีก 2 Channel ขับ Mid Woofer ส่วนสัญญาณอีกชุดจากเครื่องเล่นจะป้อนเข้า Power Amp 2 Channel เพื่อให้ Bridge ขับ Subwoofer

12. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Quart-amp-Front Stage

เป็นระบบเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้สัญญาณ Output ของเครื่องเล่นโดยป้อนเข้า Crossover เพื่อแยกส่วนเสียงออกเป็นย่านสูง หรือย่านกลาง หรือย่านกลางต่ำ หรือย่าน Subwoofer

โดยใช้ Power Amp 4 Channel 1 เครื่อง และ 2 Channel อีก 2 เครื่อง ที่มี Crossover แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำภายใน หรือไม่ก็ได้ โดยที่แอมป์ 4 Channel จะใช้ 2 Channel แรกในการรับสัญญาณย่านสูงขับชุด Tweeter

และใช้อีก 2 Channel รับสัญญาณย่านกลางขับ Mid range  รวมทั้ง ใช้แอมป์ 2 Channel ในการรับสัญญาณกลางต่ำขับ Mid Woofer ส่วนสัญญาณย่าน Subwoofer จะป้อนเข้า Power Amp 2 Channel เพื่อให้ Bridge ขับ Subwoofer


เครื่องเสียงรถยนต์ ระบบเสียง
ขอขอบคุณภาพจาก http://www.carstereochick.com

13. ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ Penta-amp-Front Stage

เป็นการใช้สัญญาณ Output ของเครื่องเล่นโดยป้อนเข้า Crossover เพื่อแยกส่วนเสียงออกเป็นย่านสูง หรือย่านกลาง หรือย่านต่ำ หรือย่านเบสสูง หรือย่าน Subwoofer โดยใช้ Power Amp 4 Channel 1 เครื่อง

และ 2 Channel อีก 3 เครื่อง ที่มี Crossover แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำภายใน หรือไม่ก็ได้ โดยที่แอมป์ 4 Channel จะใช้ 2 Channel แรก รับสัญญาณย่านสูงขับชุด Tweeter และใช้อีก 2 Channel ในการรับสัญญาณย่านกลาง Mid range

รวมทั้ง ใช้แอมป์ 2 Channel รับสัญญาณกลางต่ำขับ Mid Woofer และใช้แอมป์ 2 Channel ในการรับสัญญาณเบสขับสูง Low Woofer ส่วนสัญญาณ Subwoofer จะป้อนเข้า Power Amp 2 Channel เพื่อให้ Bridge ขับ Subwoofer

ระบบมาตรฐานเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหมดนี้ จะถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการประยุกต์วางระบบ หรือออกแบบระบบเสียงซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน

หากคุณกำลังตัดสินใจในการตกแต่งเครื่องเสียงรถยนต์แล้วล่ะก็ คุณควรศึกษาหรือปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางระบบเครื่องเสียงรถยนต์ เพื่อที่การปรับตั้งเสียงจะเกิดความสมดุล และตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด และอย่าลืมแจ้งประกันรถยนต์เมื่อทำการปรับแต่งรถยนต์ด้วย


avatar
by wacheese
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon