ใช้ใบขับขี่ปลอม ประกันรับผิดชอบแต่คู่กรณีจริงหรือ?

posted: 2 ปีที่แล้ว
ใช้ใบขับขี่ปลอม ประกันรับผิดชอบแต่คู่กรณีจริงหรือ?

comments

เรารู้กันอยู่แล้วว่าสำหรับการขับรถยนต์นั้น ใบขับขี่รถยนต์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากคุณขับรถโดยไม่มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใช้ใบขับขี่รถยนต์ผิดประเภท จะถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย และแน่นอนว่า รวมถึง กรณีใบขับขี่ปลอม ด้วยค่ะ


ใช้ ใบขับขี่รถยนต์ปลอม มีโทษอย่างไรบ้าง

แน่นอนว่า ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารทางราชการอย่างหนึ่ง การที่คุณมีการใช้ใบขับขี่ปลอมนั่นหมายถึงว่า คุณมีการทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 (อ้างอิงจาก www.kodmhai.com)

ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  6 เดือนถึง  5 ปี และปรับตั้งแต่  1,000 บาทถึง  10,000 บาท

  • บริษัทประกันภัยรถยนต์ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยที่ใช้ใบขับขี่ปลอมได้หรือไม่?

เมื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยใช้ใบขับขี่ปลอมในการทำประกันภัยรถยนต์ และต้องการดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยนั้น จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ

บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ดำเนินการ จ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว แต่หากยังไม่ได้มีการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยใช้ใบขับขี่ปลอม ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เนื่องจากถือว่า บริษัทประกันภัยรถยนต์ยังไม่ได้รับความเสียหาย และถ้าจะว่ากันตามกฏหมาย

การที่คุณใช้ใบขับขี่ปลอมนั้นถือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นต่อรัฐ ภาครัฐเป็นผู้เสียหาย และการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดนั้นภาครัฐจะต้องเป็นผู้ดำเนินการนั่นเองค่ะ


ประกันภัยรถยนต์

 

  • บริษัทประกันภัยรถยนต์ ปฏิเสธความคุ้มครองจากการใช้ใบขับขี่ปลอมได้หรือไม่?

การที่ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะปฏิเสธความคุ้มครอง ต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณค่ะ ซึ่งถ้าจะว่ากันตามกฎหมาย การใช้ใบขับขี่ปลอมนั้นถือว่ามีความผิดอยู่แล้ว

และหากบริษัทประกันภัยรถยนต์ตรวจพบว่า คุณใช้ใบขับขี่ปลอม บริษัทประกันภัยรถยนต์อาจจะดำเนินการ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่ม หรือ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ก็ได้ทั้งนั้น

แต่การจะบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานความคุ้มครองและข้อตกลงที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ

และหากประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำไว้ไม่ใช่ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 แต่เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นเช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ และ ประกันภัยรถยต์ชั้น 3+ แล้วละก็ ความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธความคุ้มครองและยกเลิกกรมธรรม์มีสูงมากค่ะ


ประกันภัยรถยนต์

  • ใช้ใบขับขี่ปลอม บริษัทประกันภัยรถยนต์รับผิดชอบแต่คู่กรณีจริงหรือ?

หากคุณใช้ใบขับขี่ปลอม และประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำไว้เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ว่าด้วยหมวด ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในปี 2542 ที่ตัดข้อยกเว้นเรื่องใบอนุญาตขับขี่ออกไป

นอกจากนี้สิ่งที่คุณควรรู้ไว้คือ

บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะสามารถปฏิเสธการรับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่อความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น ผู้ขับขี่ประมาทจนเป็นเหตุให้รถยนต์ชนกัน หรือรถคว่ำ เท่านั้น

และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายได้ ในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม และ กรณีที่ผู้เอาประกันภัเป็นฝ่ายถูกค่ะ

ที่เรานำข้อเท็จจริงในด้านนี้มาบอก ก็เพื่อที่จะทำให้คุณไม่เสียรู้ให้แก่บริษัทประกันภัยรถยนต์เท่านั้น แต่คุณเองก็พึงระลึกไว้เสมอว่า

การที่คุณใช้ใบขับขี่ปลอมนั้น คุณถือว่าเป็นผู้กระทำผิดทางกฎหมาย และแม้ว่าคุณจะทำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น  1 แต่หากคุณใช้ใบขับขี่ปลอม คุณก็ควรรู้ไว้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยรถยนต์  100% นั่นเองค่ะ


avatar
by HamsterB
Related stories
loading icon