รวมเกร็ดน่ารู้! ต่อใบขับขี่ 2563

posted: 1 เดือนที่แล้ว
รวมเกร็ดน่ารู้! ต่อใบขับขี่ 2563

comments

วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ที่คนขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นสารพัดคำถามคาใจอย่างใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อล่วงหน้าได้กี่วัน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง สรุปขั้นตอนทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปต่อใบขับขี่ กับ autospinn ได้ที่นี่


วิธีต่อใบขับขี่ 2563

วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Autospinn ได้สรุป วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ว่าการต่อใบขับขี่นั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมทั้งการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ตลอดจนระยะเวลาที่ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วันมาให้ในบทความนี้

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

คำถาม ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร จึงจะสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้

ตอบ ต่อใบขับขี่ชั่วคราว เป็น 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน ต่อใบขับขี่ 5 ปี  เป็น 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

คำถาม ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า ทำได้ที่ใด อย่างไรบ้าง (กรณีกทม. และต่างจังหวัด)

ตอบ  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการต่ออายุปกติ สามารถขอต่ออายุได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณี ต่อใบขับขี่ชั่วคราว เป็น 5 ปี

หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  • บัตรประชาชนฉบับจริง
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3.ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
4.ทดสอบสายตาทางลึก
5.ทดสอบสายตาทางกว้าง
6.ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
7.ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

กรณี ต่อใบขับขี่ 5 ปี  เป็น 5 ปี  
หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

  • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
  • บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่

1.จองคิวอบรมผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
2.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
4.ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
5.ทดสอบสายตาทางลึก
6.ทดสอบสายตาทางกว้าง
7.ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
8.อบรม 1 ชั่วโมง
9.ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำถาม การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี ) ตัองใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอน และค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ใช้เวลานานไหม หรือต้องอบรม ต้องขับรถในสนามทดสอบเหมือนตอนทำใบขับขี่ครั้งแรกหรือไม่

ตอบ  ขั้นตอนเหมือนที่ตอบ เรื่อง  ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ 2563

  • ค่าธรรมเนียม  505 บาท สำหรับการต่อใบขับขี่

ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

ตอบ 

  • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
  • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

(ที่มาข้อมูล กรมการขนส่งทางบก)

สนใจซื้อรถคุณภาพดี ราคาดีที่สุด คลิก one2car.com
สนใจทำประกันรถยนต์กับบริษัทชั้นนำ คลิก rabbit finance


อ่านบทความดีๆ รีวิวเจาะลึกเรื่องรถยนต์ใหม่ก่อนใคร ตรวจสอบราคารถ และ How to ในการดูแลรักษา ได้ที่นี่ Autospinn.com


avatar
by EYELINER
เป็นนักเขียนไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะเป็นนักเขียนที่ดีก็ไม่ง่าย นี่คือเหตุผลที่เรายังวิ่งวุ่นทุกเช้า มือขวาพลิกหนังสือพิมพ์ มือซ้ายก็ไถจอโทรศัพท์อัพเดทเรื่องราวของชาวโลก เหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องทำ เพราะอยากเป็นตำนาน
Related stories
loading icon