ปิดเมืองคืออะไร? จังหวัดไหนปิดแล้วบ้าง?

posted: 1 เดือนที่แล้ว
ปิดเมืองคืออะไร? จังหวัดไหนปิดแล้วบ้าง?

comments

เปิดข่าวไปที่ไหนก็พูดถึงเรื่องปิดเมือง เรื่อง Lock Down กันใหญ่ สรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ แล้วมีกี่จังหวัดที่เลือกปิดเมืองไปแล้วบ้างนะ? ไปเช็กกับ rabbit finance กันดีกว่า

เปรียบเทียบ เช็กราคาประกันรถยนต์

ปิดเมืองคืออะไร? จังหวัดไหนปิดแล้วบ้าง?

ทำความรู้จัก ‘การปิดเมือง’ มันคืออะไรกันนะ ?

Lock Down หรือ ปิดประเทศ หรือ ปิดเมือง คือการยกระดับมาตราการในการสกัดกั้นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้ควบคุมถึงการจำกัดการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ไปจนถึงการกักตัวเองภายในบ้านพัก และยังเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลได้ติดตามความเคลื่อนไหวพฤติกรรมของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

แต่ละมาตรการการในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกับเข้มงวดต่างกันออกไป เช่น การจำกัดการสัญจรเข้าออกทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ งดรวมตัวในพื้นที่สาธารณะ และปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เป็นต้น

โดยมาตราการปิดเมืองนั้น ได้มีการวิเคราะห์จากเว็บไซต์ Business Insider ให้ข้อมูลว่าการปิดเมือง หรือ ปิดประเทศ จะช่วยในการชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จริง แต่ว่ามาตรการนี้ต้องแลกมาด้วยการจำกัดสิทธิ์ในการเดินทาง รวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ แต่ทั้งนี้ บางประเทศก็ไม่ได้มีการปิดเมืองแต่อย่างใด แต่เน้นให้ประชาชน Social Distancing (เว้นระยะห่างทางสังคม) 

เช็กราคาประกันรถยนต์ ราคาถูก

สำหรับวิธีการจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคในไทย จะต่างกันออกไป ดังนี้ : 

 • กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเสี่ยง จะต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้มาตรการลดระยะห่างทางสังคมให้มากที่สุด
 • จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย จะดำเนินการป้องกันโรคเหมือนกรุงเทพฯ ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือจะพบผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างพื้นที่ สิ่งที่ต้องทำในขณะนี้คือต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าจังหวัด และติดตามเฝ้าดูอาการให้ครบ 14 วัน 
 • จังหวัดที่พบผู้ป่วยน้อย ประมาณ 1-4 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ลักษณะการป้องกันจะคล้ายกับกลุ่มแรก คือจะต้องค้นหาผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุด เข้าไปสอบสวนโรคเพื่อหยุดการแพร่โรคให้ได้เร็วที่สุด ยุทธศาสตร์ในการพยายามยุติโรคให้ได้โดยเร็วในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เข้าไป เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกรมควบคุมโรค เพื่อให้มีจังหวัดที่ปลอดผู้ป่วยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ขยายในวงกว้าง โดยจะต้องมีวิธีป้องกันเน้นหนักใน 2 เรื่อง คือ การตรวจจับผู้ป่วยและสอบสวนโรคให้ได้โดยเร็ว และจะต้องพิจารณามาตรการเชิงสังคม ที่จะต้องเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับมาตรการในกรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันและจะมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เช็กราคาประกันรถยนต์ที่ไหนดี

มีจังหวัดไหนบ้างที่ปิดเมืองบ้างนะ? 

สำหรับประเทศไทยการปิดเมืองนับเป็นการยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

โดยล่าสุด มีการอัปเดตในวันที่ 9 เมษายน 2563 นี้ ได้ใช้มาตราการปิดเมือง หรือ Lock Down ห้ามคนเข้าออก ทั้งหมด 15 จังหวัด  และถ้าใครฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

 • นราธิวาส ปิดตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
 • ปัตตานี ปิดตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 • ภูเก็ต ปิดตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • สตูล ปิดตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • ตราด ปิดตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 • น่าน ปิดตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • ยะลา ปิดตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 • พัทลุง ปิดตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2563 – วันที่ 16 เม.ย. 2563
 • สงขลา ปิดตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • บึงกาฬ ปิดตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • ระนอง ปิดตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 • ร้อยเอ็ด ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 – วันที่ 17 เม.ย. 2563
 • ตรัง ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • มุกดาหาร ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563
 • นครพนม ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2563 – วันที่ 30 เม.ย. 2563 หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมีคำสั่ง/ประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออกในเขตพื้นที่ เมืองพัทยา ปิดตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป


จริงอยู่ที่มีบางจังหวัดได้ทำการปิดเมืองไป แต่สำหรับหลายคนยังจำเป็นต้องเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุผลส่วนตัว หรือการทำงานก็ตาม การขับขี่รถบนท้องถนนด้วยความระมัดระวังก็ยังจำเป็นอยู่ดี ไหนจะสภาพรถ ไหนจะความพร้อมของผู้ขับขี่

และสำหรับใครที่อยากต่อประกันรถยนต์ หรือหาประกันรถยนต์แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ก็ต้องนี่เลย rabbit finance โบรกเกอร์ประกันภัย ที่มีบริการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ทุกประเภทให้คุณได้เลือก คลิกเลย! 

ประกันรถยนต์ออนไลน์

 


avatar
by คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้ไม่คุ้นชินกับมักเกิ้ล ชอบกลางคืน มีความสุขเป็นพิเศษถ้าได้กินแซลมอน และผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ
Related stories
loading icon