เอารถส่วนบุคคลไปให้คนอื่นเช่าหรือรับจ้าง ประกันภัยรถยนต์ จ่ายหรือไม่

posted: 3 ปีที่แล้ว
เอารถส่วนบุคคลไปให้คนอื่นเช่าหรือรับจ้าง ประกันภัยรถยนต์ จ่ายหรือไม่

comments

ในส่วนของการทำประกันภัยรถยนต์ เราย้ำกันหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า ทุกอย่างมีข้อยกเว้น แม้คุณจะมั่นอกมั่นใจว่า ประกันภัยรถยนต์ ของคุณเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความครอบคลุมครบจักรวาล(ที่คุณคิดไปเอง) ก็ยังมีข้อยกเว้น

และที่แน่ๆเลยคือ หากคุณมีการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยรถยนต์เองย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความคุ้มครอง รวมถึงปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ อย่างกรณีที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นเองค่ะ


 

เอารถส่วนบุคคลไปให้คนอื่นเช่าหรือรับจ้าง ประกันจ่ายหรือไม่?

ในกรณีนี้หากตอนที่คุณทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ของคุณระบุไว้ว่า ประกันภัยรถยนต์ฉบับนั้นเป็นประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์สำหรับรับจ้างหรือให้เช่า หรือเพื่อการพาณิชย์ต่างๆแล้วนั้น

แต่ภายหลังจากการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 แล้ว คุณมีการนำรถไปใช้งานเพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า นั่นถือว่าคุณได้ทำการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั่นเองค่ะ

ในกรณีที่ คุณนำรถยนต์คันเอาประกันภัยไปใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้าง ไม่ว่าจะรับ-ส่งคน หรือรับจ้างส่งของและเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่คุณทำไว้จะให้ความคุ้มครองและจ่ายค่าเสียหายให้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จำนวน 2000 บาท


ความเสียหายที่เกิด ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยจริงหรือ?

จริงค่ะ เพราะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ที่มีสาเหตุมาจากการใช้รถผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้น จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย

 ต่อให้ประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำไว้เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น1 คุณก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ เพราะทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะถือว่าคุณทำผิดเงื่อนไขประกันภัยรถยนต์นั่นเองค่ะ

ทั้งนี้เพราะการใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการรับ-ส่งสินค้า หรือลูกค้านั้น มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หากคุณจะนำรถไปใช้เพื่อการพาณิชย์ คุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยรถยนต์รับทราบก่อน

เพื่อให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ออกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองให้คุณจะดีกว่าค่ะ แม้ว่าคุณอาจจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มซักหน่อย แต่หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายเกิดขึ้น ย่อมส่งผลดีกว่าแน่นอนค่ะ

จากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้รถให้ถูกประเภทถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยนะคะ เพราะไม่ว่าใครคงไม่อยากถูกบริษัทประกันปฎิเสธการให้ความคุ้มครองอย่างแน่นอนค่ะ


avatar
by HamsterB
Related stories
loading icon