CFP คือใคร แล้วถ้าอยากเป็น CFP ต้องทำอย่างไร?

posted: 2 years ago
CFP คือใคร แล้วถ้าอยากเป็น CFP ต้องทำอย่างไร?

comments

CFP หรือ Certified Financial Planner คือใบประกอบอาชีพของ “นักวางแผนทางการเงิน” ถ้าพูดกันโดยเนื้อหาแท้แล้วงานของนักวางแผนการเงินแบบง่ายๆ แล้ว ถ้าจะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือ “ฝ่ายขาย” ของกิจการหนึ่งๆ ที่ทำหน้าที่ขายสินค้าทางการเงินแต่ละอย่างว่ากันไปมีตั้งแต่ เงินฝาก กองทุนรวม หุ้น ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนทางเลือกแบบต่างๆแต่ขั้นตอนการขายสินค้าทางการเงินจริงๆ แล้วมีความซับซ้อนในการขายอยู่พอสมควร เพราะสินค้าทางการเงินมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปและผู้ที่รับคำปรึกษาแต่ละคนก็ยังมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเรียกได้ว่า เฉพาะแต่ละบุคคลเลยก็ว่าได้ ดังนั้นนักวางแผนการทางการเงินมีหน้าที่ก็คือต้องออกไปรวบรวมข้อมูลของลูกค้าคนดังกล่าว จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลต่างๆ เพื่อทำ “แผนการเงิน” ให้เหมาะสมกับผู้ขอรับคำปรึกษามากที่สุด และนำเสนอสินค้าทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้รับคำปรึกษามากที่สุด จะไม่ใช่การขายสินค้าทางการเงินแบบ Product-Based แต่จะเป็น Customer-Based มากกว่า

Business man showing project process to boss

และขั้นตอนที่ยากที่สุดของการทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินก็คือการ “รวบรวมข้อมูล” เพราะส่วนใหญ่ข้อมูลและความต้องการต่างๆ ของผู้รับคำปรึกษาจะมาจากการ “สัมภาษณ์” เป็นหลักนั้นหมายความว่า นักวางแผนการเงินจึงต้องมี Soft Skill ที่ดี เพื่อจะดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีข้อมูลเพื่อไปสร้างแผนการเงินที่เหมาะสมที่สุด

ส่วนตัวเลยอยากให้อาชีพนักวางแผนทางการเงินอยู่รอดได้ในประเทศไทย เพราะเป็นอาชีพที่มีผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างมากๆ เพราะปัญหาเรื่องการเงินเป็นปัญหาที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสพบเจอกันได้ทั้งนั้น ปัจจุบันอาชีพนักวางแผนการเงินยังไม่สามารถคิดค่าที่ปรึกษาได้เหมือนกับ การปรึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี แต่ในต่างประเทศ CFP สามารถเก็บได้แล้ว สำหรับคนที่อยากสอบ CFP เงื่อนไขหลักๆ ที่เราจะต้องผ่านก่อนก็จะแบ่งออกเป็น 4 ข้อก็คือ

1. การอบรม

จะแบ่งออกเป็นตั้งหมด 6 ชุดวิชาให้เราเรียน
ชุดวิชาที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards)
ชุดวิชาที่ 2 : การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ชุดวิชาที่ 3 : การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 : การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ชุดวิชาที่ 5 : การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
ชุดวิชาที่ 6 : การจัดทำแผนการเงิน  (Financial Plan Construction)

โดยแต่ละชุดวิชาก็จะอบรมเป็นเวลา 3 วันสามารถดูตารางเรียนได้จากสมาคมนักวางแผนทางการเงิน แต่จะมีบางรายวิชาที่สามารถขอไม่อบรมได้ถ้าเรามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด เพราะโดยปกติต้องเรียนก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบ แต่ถ้าขอผ่านการอบรมได้ก็สามารถสอบได้เลย ส่วนตัวแนะนำให้เรียนดีกว่าเพราะจะได้เป็นการทวนความรู้ไปในตัวและจะช่วยให้เราอ่านสอบน้อยลงด้วยเช่นกัน

Little business accountants group standing near and sitting on big open accounting book or ledger tables with calculator and pencil. Flat style vector illustration isolated on white background.

2. การสอบ

จะแบ่งออกเป็น 4 รอบการสอบ
ข้อสอบฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ข้อสอบฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน
ข้อสอบฉบับที่ 3 : การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ข้อสอบฉบับที่ 4 : การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

โดยข้อสอบฉบับที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 4.1 เรื่องภาษีและวางมรดก และ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน (สัมภาษณ์) ซึ่งการสอบใน 4.2 ปัจจุบันมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็นสอบสัมภาษณ์ และในอนาคตมีแนวโน้มจะปรับเป็นข้อเขียนและส่งแผนการเงินอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และในการสอบแต่ละครั้งจะต้องได้ 70% ขึ้นไปในแต่ละครั้ง จึงจะผ่านการสอบ3. ประสบการณ์การทำงาน

ต้องมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการเงินอย่างน้อย 3 ปี เงื่อนไขโดยละเอียดสามารถดูได้จากสมาคมนักวางแผนการเงิน

4. จรรยาบรรณ

CFP ค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องจรรยาบรรณต่างๆ พอสมควร เพราะ CFP เรียกได้ว่าเป็นตัวกลางระหว่าง ลูกค้า นายจ้าง เลยก็ว่าได้ดังนั้นโอกาสที่จะเจอ Conflict of interest จะสูงมาก ถ้าใครผิดจรรยายบรรณก็จะมีโอกาสถูกถอดถอนคุณวุฒิได้อย่างง่ายดาย

ปัจจุบัน CFP ในเมืองไทยมีอยู่ไม่ถึง 200 คน ส่วนตัวอยากจะชวนเชิญทุกคนเข้ามาสอบและควรพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกัน เพราะเชื่อว่าถ้าได้นำความรู้ต่างๆ ของ CFP ไปใช้อย่างถูกต้องจะมีผลกระทบกับสังคมอย่างมหาศาล


avatar
by JK, CFP®

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon