เลือกประกันชีวิตอย่างไร?? ให้เหมาะกับตัวเอง

posted: 2 ปีที่แล้ว
เลือกประกันชีวิตอย่างไร?? ให้เหมาะกับตัวเอง

comments

ประกันชีวิต กรมธรรม์เพื่อความคุ้มครองของผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต หรือคนที่ต้องการมีความมั่นคงในชีวิตตัวเอง เพื่อที่ในอนาคตจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานหรือมีปัญหาการเงิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินออม ยามที่เกษียณอายุ

แต่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบใด การมีประกันชีวิตติดไว้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของชีวิต แต่ประกันชีวิตไม่ได้มีเพียงแบบเดียว แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรา เรามีวิธีแนะนำมาให้กันค่ะ


ประเภทของประกันชีวิต

  • แบบชั่วระยะเวลา

เป็นประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง ซึ่งเรามักเจอประกันรูปแบบนี้ในลักษณะของประกันคุ้มครองหนี้สิน ซึ่งควรที่จะซื้อประกันให้เงินประกันใกล้เคียงกับหนี้สินที่เรามี เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างน้อยครอบครัวก็ยังได้เงินประกันไว้ใช้ปลดหนี้

โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากมีชีวิตอยู่เลยจากระยะเวลาที่กำหนด ก็จะไม่ได้รับเงินคืน

อีกทั้งประกันแบบชั่วระยะเวลายังเหมาะกับ คนที่อาชีพการงานมีความเสี่ยงสูงหรือต้องเดินทางบ่อยอีกด้วย

เลือกประกันชีวิต

เป็นประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองเป็นหลัก มีเบี้ยไม่สูงนัก โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือเมื่อผู้ทำประกันมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด เช่น 80, 90 หรือ 99 ปี

เป็นประกันที่เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนั่นเองเพราะหากหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรขึ้นมาก็ยังมีเงินประกันสำหรับการดูแลครอบครัว

เป็นประกันชีวิตที่คนไทยคุ้นเคย และนิยมทำมากที่สุด โดยกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืน เช่น 10 ปี 15 ปี 25 ปี ซึ่งประกันรูปแบบนี้จะเน้นเรื่องการได้รับเงินคืนมากกว่าเน้นความคุ้มครอง เพราะกรมธรรม์นี้ก็คล้ายๆ กับการฝากเงิน

ข้อดีของประกันสะสมทรัพย์ คือ บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ ไม่ว่าผู้ถือกรมธรรม์จะเสียชีวิตก่อนหรือหลังอายุกรมธรรม์ก็ตาม เหมาะสำหรับการออมเพื่อการศึกษาของลูก

  • แบบบำนาญ

เป็นประกันชีวิตที่บริษัทจะเริ่มจ่ายเงินเมื่อผู้ทำประกันมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด และจ่ายนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนงวดหรืออายุผู้ทำประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น เริ่มจ่ายเงินทุกปีเมื่อผู้ทำประกันมีอายุครบ 55 ปี และจ่ายจนถึงอายุ 85 ปี

ซึ่งหากผู้ถือกรมธรรม์ยังมีชีวิตอยู่หลังครบกำหนดสัญญา ก็จะได้รับเงินประกันเป็นงวดๆ เป็นรายปีหรือรายเดือนไปตลอดจนกว่าจะเสียชีวิต

 


 

ประกันชีวิต
ขอบคุณรูปภาพจาก konpakanpai

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

ประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครอง และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผู้ทำประกันจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทได้รับรองไว้


เป็นการลงทุนโดยบริษัทประกันจะนำเงินไปลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า


ยูนิเวอร์แซลไลฟ์จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมาก จนเกินไปมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ ทำให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนนั้นมีความแน่นอน

โดยเบี้ยประกันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สำหรับความคุ้มครองตามที่กำหนดในกรมธรรม์ ส่วนที่เหลือสำหรับการลงทุน โดยบริษัทประกันจะนำเบี้ยส่วนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ผู้ทำประกันเลือกไว้ ซึ่งไม่ได้มีการรับประกันผลตอบแทนจากเงินลงทุนในส่วนนี้


ข้อดีของประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ก็คือ มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และสามารถถอนเงินจากมูลค่าของการลงทุนในกรมธรรม์ได้


จุดด้อยของการทำประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ก็คือ ค่าเบี้ยประกันจะปรับเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ แม้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่นั่นก็คือความเสี่ยงเช่นกันไม่มีการันตีในเรื่องของผลตอบแทนว่าจะได้รับเท่าไหร่


ประกันชีวิต

เลือกประกันที่ใช่

การหาข้อมูลที่ดีและถูกต้องเป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับการทำประกันชีวิต ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการทำประกันชีวิตเมื่อรู้แล้วว่าประกันชีวิตมีรูปแบบใดบ้าง ขั้นตอนต่อไป คือการกลับมาถามตัวเองว่า ต้องการทำประกันชีวิตไปเพื่ออะไร

เพื่อสร้างความมั่นคงให้ลูกหลาน  เพื่อดูแลความเสี่ยงการใช้ชีวิตตัวเอง เพื่อการศึกษาของลูกหลาน หรือเพื่อชีวิตหลังเกษียณ เพราะเมื่อรู้ความต้องการของตัวเองแล้วก็จะได้สามารถเลือกได้ถูกว่าต้องซื้อประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา  เหมาะสำหรับคนที่มีหนี้ คนที่ทำงานกับความเสี่ยงตลอดจนคนที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้มครองแก่คนที่คุณรักหากเกิดเหตุไม่คาดฝันความคุ้มครองประกันชั่วระยะเวลาจะดูแลคนที่คุณรักได้

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว หรือมีผู้ในอุปการะที่ต้องดูแล ควรสร้างหลักประกันความมั่นคงให้คนที่อยู่ข้างหลัง

ประกันแบบสะสมทรัพย์  เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีการวางแผนการศึกษาของลูกแล้วกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม กลัวจะไม่มีทุนส่งลูกเรียน ประกันสะสมทรัพย์สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินคืนจากประกันช่วงไหน พ่อแม่ก็เพียงเลือกให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินค่าเทอมคุณลูกเท่านั้น

ประกันชีวิตแบบบำนาญ  เหมาะกับผู้ที่อยากได้รับเงินเป็นรายงวด มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนผู้ที่ต้องการเงินที่จะเอาไว้ใช้ยามเกษียณเพื่อไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลาน

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์และยูนิตลิงค์ ประกันที่ควบคู่การลงทุน เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต พร้อมรับผลตอบแทนจากเงินหรือเบี้ยประกันที่จ่ายไปด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะมีการซื้อกรมธรรม์ใดๆผู้ซื้อควรศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจเสียก่อน ทั้งเงื่อนไข และข้อจำกัดในความคุ้มครองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียผลประโยชน์ทีหลัง หรือหากใครที่ยังมีข้องสงสัย rabbit finance ยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องราวของประกัน

 


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
Related stories
loading icon