เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้สบายใจถึงคนข้างหลัง

posted: 2 ปีที่แล้ว
เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้สบายใจถึงคนข้างหลัง

comments

เราต่างก็มีเหตุผลในการทำประกันชีวิตที่แตกต่างกัน หลายคนเลือกทำประกันชีวิตเพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนการเงินในอนาคต บางคนเลือกทำประกันชีวิตเพื่อรองรับอนาคตหลังเกษียณ บางคนเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคนข้างหลัง หากคุณสามารถเลือกทำประกันชีวิตได้ตรงตามความต้องการก็โชคดีไปค่ะ

แต่หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากทำประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกประกันชีวิตแบบไหน เลือกยังไงให้คนข้างหลังได้ประโยชน์ วันนี้ rabbit finance มีเคล็ดลับมาบอกค่ะ


ประกันชีวิต

เรื่องน่ารู้! เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้สบายใจถึงคนข้างหลัง

1. เลือกประกันชีวิตให้ตอบโจทย์

ในการทำประกันชีวิตสิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงถึง คือ วัตถุประสงค์ที่ทำให้คุณอยากทำประกันชีวิต อย่าลืมค่ะว่า “ประกันชีวิต” มีไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงในชีวิตเราเท่านั้น ไม่ควรใช้ให้มันผิดจุดประสงค์โดยเด็ดขาด

2. เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยให้ตรงใจ

การเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยควรเลือกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยและรายจ่ายที่คุณมีอยู่ เพื่อให้ตัวของคุณเองสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้จนครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และเป็นการตัดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต นั่นเองค่ะ

3. ระยะเวลาความคุ้มครอง

เนื่องจากประกันชีวิตส่วนใหญ่มีแผนประกันให้เลือกมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งประกันชีวิตแต่ละแบบที่กล่าวมานั้น จะมีระยะเวลาการคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะทำประกันชีวิต นอกเหนือจากที่ต้องคำนึงถึงค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่จะได้รับ คุณต้องให้ความสำคัญกับระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองด้วย และคุณควรเลือกระยะเวลาการคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของคุณที่สุด เพื่อที่การทำประกันชีวิตของคุณในครั้งนี้จะได้ช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงในชีวิตของคุณ

4. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

เพราะในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีให้เลือกมากมายหลากหลายขึ้น คุณจึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับให้ดีว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นตรงกับความต้องการของคุณมากแค่ไหน

นอกจากนี้ เบี้ยประกันภัยที่ชำระ กรณีเลือกระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยในส่วนนี้ก็จะนำไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น หลักๆ แล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทเลยทีเดียว (การลดหย่อนภาษีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)


ประกันชีวิต

Senior Sukjai สุขใจ ส่งต่อความสบายใจถึงคนข้างหลัง

“Senior Sukjai” หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) คือ แผนประกันชีวิตจาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน

ด้วย 13 แผนคุ้มครองสุดคุ้มที่ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี (อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 50-70 ปี) ได้เงินคืนระหว่างสัญญา 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุก 5 ปี และได้รับเงินคืนก้อนใหญ่เมื่ออยู่ครบสัญญา

ไม่เพียงแต่ Senior Sukjai สุขใจ หรือ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะให้ความคุ้มครองที่ยาวนาน ค่าเบี้ยประกันภัยเองก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะแบบ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) นี้มีค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญาอีกด้วย


ประกันชีวิต

ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

  • ได้รับเงินก้อน

หากคุณจ่ายเบี้ยประกันภัยสม่ำเสมอ ครบถ้วน คุณจะได้รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 750,000 บาท (ถ้าเป็นความคุ้มครองของแผนสูงสุด)

  • รับเงินคืนทุกๆ 5 ปี

ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะมอบเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป หรือจะเริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 89 ปี

  • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

ไม่ต้องกังวลเรื่องเบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยน เพราะเบี้ยประกันภัย ของ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) คงที่ตลอดสัญญา สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ ไม่เป็นภาระเงินในกระเป๋า

  • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา ได้เพิ่มอีกสิทธิพิเศษที่คุณใฝ่ฝัน นั่นก็คือ ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หากอยากจะทำประกันชีวิตก็สามารถทำได้เลย ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

  • เมื่อสมัครพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขี้นไป รับส่วนลด 5%

หากคุณซื้อประกันชีวิต 2 กรมธรรม์ขึ้นไป และจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำที่ 100,000 บาท คุณจะได้รับส่วนลด 5 % ทันที

งานนี้ใครไม่รู้จะทำประกันชีวิตอะไรดี rabbit finance ว่าประกันตัวนี้ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ เพราะนอกจากจะไม่ตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพแล้ว คุณยังได้รับความคุ้มครอง ค่าลดหย่อนภาษี และยังมีเงินมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลานอีกด้วย ให้บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความสบายใจถึงลูกหลานของคุณด้วย ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) สิคะ

หมายเหตุ

  • ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์คือ ซีเนียร์ สุขใจ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ
  • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

avatar
by I'm Duck
เป็ดที่เก่งไม่สุดสักทาง ปัจจุบันอยากเขียนบทความดีๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะ
Related stories
loading icon